LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
22°C
 
A A A

Ludzas pašvaldība piedalās deinstitucionalizācijas projektā

Latgales plānošanas reģions uzsāk projekta “Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)” īstenošanu, darbības programmas mērķis ir noteiktām sabiedrības grupām palielināt sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā un ģimeniskai videi pietuvinātā vidē. Šie pakalpojumi attieksies uz pilngadīgām personām ar garīga rakstura traucējumiem un ārpusģimenes aprūpē esošiem bērniem un jauniešiem un bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Ludzas novada pašvaldība līdzdarbojas kā Sadarbības partneris šī projekta aktivitāšu ieviešanā, kopumā šajā projektā piedalās 17 Latgales reģiona pašvaldības un 1 valsts sociālās aprūpes centrs “Latgale” ar trīs filiālēm.

Vienlaicīgi Ludzas novada pašvaldība, piedaloties šī projekta realizācijā, varēs pretendēt uz Eiropas Reģionālās attīstības fonda finansējumu sociālo pakalpojumu infrastruktūras attīstīšanai.

Deinstitucionalizācija ir tādas pakalpojumu sistēmas izveide, kas sniedz personai, kas nespēj sevi aprūpēt, nepieciešamo atbalstu, lai tā spētu dzīvot mājās vai ģimeniskā vidē. Tā vērsta uz neatkarīgas dzīves veicināšanu un sabiedrības radīto šķēršļu mazināšanu cilvēku ar invaliditāti pašnoteikšanās, līdzdalības un iekļaušanas iespējām.

Ludzas novada Sociālais dienests apzina un aicina atsaukties:

  • bērnu ar funkcionāliem traucējumiem, kuriem ir VDEĀK atzinums par īpašas kopšanas nepieciešamību, likumiskos pārstāvjus, kuri vēlētos saņemt aprūpes, „atelpas brīža” un sociālās rehabilitācijas pakalpojumus.
  • Personas ar garīga rakstura traucējumiem(I vai II invaliditātes grupa), kuri vēlētos saņemt sabiedrībā balstītos sociālos pakalpojumus( piem. aprūpe mājās, dienas aprūpes centrs, specializētās darbnīcas, grupu dzīvokļi, īslaicīgās sociālās aprūpes pakalpojumi, speciālistu konsultācijas un individuālais atbalsts, atbalsta grupas un grupu nodarbības).

Apkopojot informāciju par deinstitucionalizāciju, ir jāuzsver tās pozitīvo nozīmi mūsu sabiedrībā — būtībā tā ir cieņa pret mazāk aizsargātiem sabiedrības locekļiem — bērniem, jauniešiem, pieaugušajiem ar garīga rakstura traucējumiem, kuriem katram ir sava personība, savas pozitīvās īpašības, lielākas vai mazākas prasmes un spējas. Viņi visi tāpat kā jebkurš cits no mums ir tiesīgi dzīvot normālu ikdienas dzīvi atbilstoši savām vajadzībām un spējām.

Projektu vadītāja Ilona Mekša

coloring.cool