LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Ludzas novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz vakanto Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķa amatu

 

Ludzas novada Izglītības pārvalde izsludina pieteikšanos atklātam konkursam uz vakanto Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķa amatu (profesijas kods 2351 02)

Pretendentam izvirzītās prasības:

 • maģistra grāds pedagoģijā vai izglītībā;
 • pretendents prot valsts valodu augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām;
 • pretendentam ir vismaz triju gadu pedagoģiskā darba pieredze;
 • likumu un citu normatīvo aktu pārzināšana izglītības jomā;
 • zināšanas lietvedībā un dokumentu noformēšanā;
 • labas komunikācijas un organizatoriskās prasmes;
 • precizitāte un augsta atbildības sajūta.

Amata pamatpienākumi:

 • nodrošināt iestādes nolikumā noteikto funkciju, mērķu un uzdevumu izpildi;
 • regulāri apzināt un apkopot pašvaldības iedzīvotāju izglītības vajadzības, darba devēju pieprasījumu, izglītības iestāžu piedāvājumu pieaugušo izglītības jomā;
 • sniegt informatīvu atbalstu un konsultēt iedzīvotājus par izglītības iespējām pašvaldībā un ārpus tās;
 • aktivizēt un motivēt iedzīvotāju iesaisti mācībās, ja nepieciešams, nodrošinot individualizētu atbalstu mācību uzsākšanai vai karjeras konsultācijām;
 • sadarboties ar pašvaldības iestādēm vai struktūrvienībām, darba devējiem, kā arī ar valsts iestādēm, kas administrē un piedāvā pieaugušo izglītības pasākumus;
 • piedalīties pašvaldības pieaugušo neformālās izglītības programmu licencēšanā;
 • plānot un īstenot pasākumus pieaugušo izglītības attīstībai pašvaldībā.

Amatalga   1150,00 EUR mēnesī.

Pieteikumu termiņš – 2022. gada 27. septembris  plkst. 15.00.

Iesniedzamie dokumenti:

– motivācijas vēstule;

– CV;

– izglītību un tālākizglītību apliecinošu dokumentu kopijas.

Dokumentus slēgtā aploksnē  ar norādi “Konkursam uz vakanto Izglītības pārvaldes pieaugušo izglītības metodiķa  amatu” jāiesniedz personīgi vai sūtot pa pastu: Ludzas novada Izglītības pārvalde,  Raiņa ielā 16, 214. kab., Ludzā, LV-5701.

Tālr. uzziņām: 65707138