LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 04. oktobris
Modra, Francis
Ludza
Mostly cloudy
6°C
 
A A A

Ludzas novada bāriņtiesa informē

Ludzas novada Bāriņtiesas kontaktinformācija

Ludzā apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 65707076)

pirmdienās 13.30 – 18.00

ceturtdienās 8.30 – 12.00


Kārsavā apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 28686389)

Otrdienās: 9.00 – 14.00

Trešdienās 13.00 – 16.00


Zilupē apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 28362888)

Trešdienās 10.00 – 14.00


Blontos apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 26174832)

Ceturtdienās 9.00 – 12.00


Ciblā apmeklētāji tiek pieņemti (ārkārtas situācijas laikā iepriekš piesakoties pa tālruni 26174832)

Pirmdienās 9.00 – 12.00.


Ludzas novada Isnaudas pagastā, Cirmas pagastā un  Zvirgzdenes pagastā deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  29343558, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Rundēnu pagastā un  Istras pagastā deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  29343558 (dokumentu nodošanai pa tel. 29392534), norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Pildas, Ņukšu, Nirzas un Pureņu  pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  22018278, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Zaļesjes, Pasienes, Brigu un Ļauderu  pagastos un Zilupē  deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  28362888, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas un Mežvidu  pagastos un Kārsavā  deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  28686389, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Blontu un Mērdzenes  pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  26174832, norunājot vizītes laiku un vietu.