LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
24°C
 
A A A

Ludza uzsāk īstenot otru sadarbības projektu ar kaimiņpašvaldībām

2020.gada 19.augustā Ludzas novada pašvaldība parakstīja Vienošanos ar CFLA (Centrālo finanšu un līgumu aģentūru) par projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” īstenošanu. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām: Ciblas un Kārsavas novada pašvaldību.

Projekta mērķis ir nodrošināt vides ilgtspēju veicinošu teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu sadarbībā ar uzņēmējiem Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadā, reģenerējot degradētās teritorijas un sakārtojot uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru novados atbilstoši Ludzas, Kārsavas un Ciblas novada pašvaldību attīstības programmām.

Projektā plānots veikt infrastruktūras uzlabojumus vairākos objektos:

  1. Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve;
  2. Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūve;

Darbi uz Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” un Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” ir uzsākti jau 2020.gada 01.septembrī.

 

3. Baznīcas ielas Ludzā pārbūve posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai;

4. Stacijas ielas Ludzā pārbūve posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai;

Darbi Baznīcas un Stacijas ielās tiks uzsākti 2020.gada oktobra vidū.

5. Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve;

Darbi objektā “Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve” ir uzsākti 31.augustā.

6. Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve;

7. Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām.

Darbi objektā “Ciblas novada pašvaldības ceļa Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi pārbūve uzsākti 2020.gada 01.septembrī, bet noliktavas ēkas pārbūves darbus plānots uzsākt 2020.gada septembra vidū.

Veicot plānotos infrastruktūras uzlabojumus, tiks atbalstīti vietējie uzņēmumi, kas darbojas projekta teritorijā.  Šie objekti ir nepieciešami komersantiem, kuru darbības nodrošināšanas un attīstības viens no šķēršļiem ir sliktais transporta infrastruktūras stāvoklis. Savukārt, pārbūvējot noliktavas telpas ražošanas vajadzībām, Ciblas novada pašvaldība radīs priekšnoteikumus jaunu komersantu piesaistei un darba vietu radīšanai.

Infrastruktūras objekti, kas ir iekļauti šajā projektā, tika izvēlēti, ņemot vērā vietējo uzņēmēju – komersantu interesi: daži no tiem ir radījuši nefinanšu investīcijas savas komercdarbības attīstībā, uzzinot, ka tiks uzlabota infrastruktūra, kas ir saistīta ar viņu uzņēmumu darbību.

Projekta kopējās izmaksas sastāda 2 656 816.99 EUR, ( ERAF finansējums -85.05%  jeb 2 185 891.62 EUR, valsts budžeta dotācija 4.49% jeb 115 310.73 EUR un Ludzas, Kārsavas un Ciblas novadu pašvaldību finansējums 10.47% jeb 269 058.38 EUR.

 

Projekts Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool