LV EN

Sestdiena, 2022. gada 26. novembris
Sebastians, Konrāds, Sebastijans
Ludza
Cloudy
-4°C
 
A A A

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas sarīkojumi Ludzas novadā

Valsts svētkos Ludzas novadā satikāmies sarīkojumos, kas veltīti Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai. Novada radošie kolektīvi beidzot ir piedzīvojuši brīdi, kad var atsākt dejot, muzicēt un uzstāties. Gan pilsētās, gan pagastos svētki ir pagājuši svinīgā un patriotiskā noskaņā. 

Ludzas novada administratīvajā centrā – Ludzas pilsētā satikāmies koncertuzvedumā “Vai Tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme – mūsu Dzimtene”.  Ar uzrunu uzstājās Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētājs Edgars Mekšs un Ludzas Jaunavas Marijas Debesīs Uzņemšanas katoļu baznīcas vikārs Lauris Kārklis. Ieradās arī viesi no mūsu kaimiņu pilsētas Rēzeknes – vīru koris “Graidi”. Koncertā uzstājās arī vietējie amatierkolektīvi – koris “Austrumstīga”, sieviešu vokālais ansamblis “Iedvesma”, Ludzas mūzikas pamatskolas koris un orķestris, pop-grupas “Cielaviņa” un “Spicītes”, folkloras kopa “Dzeipori”, deju kolektīvi “Reizē”, “Žeperi”, “Priecīgās vecmāmiņas”, “Atvasara” un “Atvasītes”, kā arī poļu un baltkrievu biedrības kolektīvi.

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienai veltīts svētku koncerts “Vai Tu zini, kas ir Latvija? Tā ir zeme – mūsu Dzimtene” Ludzas Kultūras namā

Viens no centrālajiem notikumiem šoreiz bija koncerts Zilupes Kultūras namā. Par godu Latvijas proklamēšanas gadadienai Valsts prezidenta kanceleja sadarbībā ar VSIA „Latvijas Koncerti” rīko ikgadējos Valsts svētku koncertus visos Latvijas novados. Šogad viens no tiem izskanējis arī Ludzas novada Zilupē, kur valsts svētkus ieskandināja “Latvijas Radio bigbends” un dziedātāja Aija Vītoliņa. Tradicionāli uz valsts svētkiem “Latvijas Radio bigbends” atskaņo labāko no jaunākajām bigbenda koncertprogrammām ar latviešu komponistu skaņdarbiem. Jau iepriekš Valsts kanceleja un VSIA „Latvijas Koncerti” dāvāja koncertu Kārsavas pilsētas un apkaimes iedzīvotājiem, 2016. gadā Kārsavas kultūras namā uzstājās Latvijas Radio koris Sigvarda Kļavas vadībā, ar muzikālu uzvedumu „Ziedonis un Vācietis”. 

“Latvijas Radio bigbends” un dziedātāja Aija Vītoliņa Zilupes Kultūras namā

Kārsavas kultūras namā norisinājās pilsētas kolektīvu svētku koncerts “Latvijai 104”. Radot patiesi vienotu un patriotisku svētku noskaņu, koncertā piedalījās Kārsavas vidusskolas ansamblis, Kārsavas pilsētas PII “Taurenītis” audzēkņi, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas deju klases audzēkņi, Kārsavas kultūras nama deju grupa “Samia”, vīriešu vokālais ansamblis “Akkords”, tautu deju kolektīvi “Ūdrupe” un “Spryksti”. Ar sveicieniem Latvijas valsts svētkos, klātesošos uzrunāja Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka. 

Kārsavas pilsētas kolektīvu svētku koncerts “Latvijai 104” | Foto: Nikolajs Mortukāns

 

Uz īpašiem novembra kino seansiem aicināja Ludza un Salnava. Ludzā notika Viestura Kairiša jaunās, starptautiski novērtētās filmas «Janvāris» īpašais seanss, kurā skatītajiem bija iespēja filmu vērot kopā ar filmas komandu  – režisoru Viesturu Kairišu, aktrisēm Baibu Broku, Alisi Dzeni, mākslinieci Ievu Jurjāni. Savukārt Salnavā demonstrēta režisora Ivara Selecka dokumentālā filma “Zemnieki”. 

Valsts svētku nedēļā norisinājās vairāki svētkiem veltīti koncerti, kopā sanākšanas brīži, svētku balles arī Ludzas novada pagastos. Valsts svētku koncertus Ludzas novadā ieskandināja Istras pagasts, kur norisinājās Latvijas Republikas Proklamēšanas svētku koncerts “Skaista mana Tēvu zeme” . Pildas pagastā notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts, kurā svētku noskaņu radīja Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņi un Ludzas BJC popgrupas. Tāpat Pildā notika sirsnīga svecīšu akcija “Iedegsimies Latvijai”. Savukārt, Ņukšu Kultūras namā notika svinīgā pēcpusdiena “Te ir mana Dzimtene”. 

Svinīgi valsts svētkiem veltīti koncerti aizvadīti arī Ciblā, Blontos, Pušmucovā, Mērdzenē, Malnavā, Goliševā, Salnavā un Mežvidos.

Ciblas kultūras namā Latvijas Republikas Proklamēšanas 104. gadadienai veltītā koncertā savu dziedat un dejot prasmi demonstrēja Ciblas folkloras kopa “Ilža”, Ciblas folkloras kapela “Ilžeņa”, Ciblas deju kopa “EversS”,  Zvirgzdenes folkloras kopa “Saime”,  Zvirgzdenes lauku kapela un Isnaudas deju kolektīvs “Isnauda. Pēc koncerta visi tika aicināti uz balli. Latvijas dzimšanas dienai veltītajā koncertā “Manai Latvijai” Blontos piedalījās Ņukšu KN bērnu folkloras kopa “Rīkšoveņa”, Blontu KN folkloras kopa “Madara”, Ludzas BJC popgrupa “Rozīnītes šokolādē”, deju kopa “Priecīgās vecmāmiņas”, pasākumu vadīja Elīna un Marta. Pušmucovas Kultūras namā notika svētku balle kopā ar skanīgās balss īpašnieci Sintiju no Krišjāņiem.

Mērdzenes pamatskolas skolēni aicināja uz svētku koncertu “Vilksim košu zelta jostu apkārt savu tēvu zemi” Mērdzenē un Goliševā. Tāpat Mērdzenē notika Latvijas dzimšanas dienai veltīts koncerts “Sirds šai zemītei ierakstīta”, pēc koncerta – kopīga sadziedāšanās un vakara noslēgumā ikviens tika aicināts uz svētku balli kopā ar Edgaru Čiževski. Salnavas pagasta iedzīvotāji un viesi tika aicināti uz koncertu un balli. Koncertā uzstājās Salnavas kultūras nama vokālais ansamblis “Kamenes”, Jauniešu deju kolektīvs “Vaļasprieki” un Kārsavas vidusskolas “Spryguļi”, Kārsavas Mūzikas un mākslas skolas deju klases audzēknes. Uz balli aicināja “Kaspars&Co”.

Mežvidos koncertā piedalījās Mežvidu pamatskolas skolēni un PII audzēkņi, Jauktais vokālais ansamblis “Bolss”, Līnijdeju grupa “Chilly cha cha”, Vīru vokālais ansamblis ”Ozoli”, Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”,  Malnavas pagasta deju kopa “Jedritvai” un  Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse. Malnavas koledžā uzstājās arī Bozovas etnogrāfiskais ansamblis, Kārsavas vidusskolas vokālais ansamblis un Kapella “Malnavas muzikanti”, Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse”, Jauktais vokālais ansamblis “Bolss”, Līnijdeju grupa “Chilly cha cha”, Vīru vokālais ansamblis ”Ozoli”, Sieviešu vokālais ansamblis “Rasa”, Malnavas pagasta deju kopa “Jedritvai” un  Jauktais vokālais ansamblis “Konsonanse, ar uzrunu uzstājās Ludzas novada pašvaldības domes priekšsēdētāja 1. vietniece Ināra Silicka.

 

Uz Valsts svētkiem veltītiem pasākumiem, radošajām darbnīcām nedēļas griezumā aicināja arī Ludzas novada bibliotēkas un pagastu pārvaldes, kā piemēram Malnavā, Nirzā un Pureņos darinātas Latvijas karoga piespraudes, matu rotas, tauriņi. Mērdzenes bibliotēkā notika tematiskā dzejas pēcpusdiena “Manai Latvija”. Pureņu bibliotēkā notika pasākums “Te Latvija mana zied” –  dažādi atjautīgi uzdevumi u.c. aktivitātes par Latviju. Kārsavas bibliotēkā aizvadīta viktorīna “Ko par Latviju pateikt var daudz?”.

Kārsavas kultūrvēstures centrā “Līču mājas” visi tika mīļi gaidīti uz tējas pēcpusdienu “Visskaistāko zemi Dievs ir atdevis mums!”. Pasākuma dalībnieki baudīja svētku noskaņu ar siltu tēju un pīrādziņiem, klausījās Sandras Nagles stāstījumu par tējas fermentēšanu un uzzināja idejas svētku galdam no Tatjanas Ločmeles mājražošanas uzņēmuma “Cap i cap”.

Latvijas Republikas proklamēšanas 104. gadadienas sarīkojumi Ludzas novada pagastos

Sirsnīgs paldies visiem koncertu dalībniekiem, kolektīvu vadītājiem un pasākumu organizatoriem! Paldies Kultūras namu kolektīvu vadītajiem par iesūtītajiem foto mirkļiem!

Paldies Valsts prezidenta kancelejai un VSIA „Latvijas Koncerti” par mākslinieku uzstāšanos Zilupē! 

Informāciju sagatavoja Jana Dukaļska, Ludzas novada pašvaldības sabiedrisko attiecību speciāliste