LV RU EN

Otrdiena, 2021. gada 26. oktobris
Kaiva, Amanda, Amanta
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Konkurss “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” tuvojas noslēgumam

Ar mērķi apzināt un godināt Ludzas novada uzņēmējus, kuri aktīvi un godprātīgi darbojas savā nozarē, sekmējot uzņēmējdarbības vides attīstību novadā, veicināt Ludzas novada uzņēmēju atpazīstamību, plašsaziņas līdzekļos popularizējot labas uzņēmējdarbības prakses piemērus Ludzas novadā, Ludzas novada pašvaldība izsludina konkursu “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017”.

Konkursa norise – no š. g. 1. oktobra līdz š. g. 31. decembrim.

Tiesības izvirzīt pretendentus “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” ir jebkuram iedzīvotājam, organizācijai, uzņēmuma kolektīvam, komersantam, biedrībai un iestādei. Kandidatūras izvirzāmas, iesniedzot aizpildītas pieteikuma anketas konkursam līdz 2017. gada 31. decembrim. Anketas iesniedzamas Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa iela 16, Ludzā, Ludzas novadā, LV-5701 personīgi, pa pastu vai nosūtot tās elektroniski uz e-pasta adresi: [email protected]

Konkursa “Ludzas novada uzņēmēju gada balva 2017” NOLIKUMS

Iedzīvotāju anketēšanas rezultātu apkopošanu un nominācijām izvirzīto pretendentu atbilstību Nolikumā noteiktajiem kritērijiem veic Ludzas novada domes izveidota konkursa komisija.

Komisijas priekšsēdētājs Edgars Mekšs, Ludzas novada domes priekšsēdētājs; Komisijas locekļi: Ilona Igovena, Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas vadītāja; Valdis Mitenbergs, LUC komercdarbības konsultants; Jānis Romancāns, Ludzas novada domes Uzņēmēju Konsultatīvās padomes priekšsēdētājs; Aivars Meikšāns, Ludzas novada domes priekšsēdētāja vietnieks attīstības jautājumos.

Komisija no uzņēmumiem (uzņēmējiem), kuri izvirzīti iedzīvotāju aptaujas anketās, katrā nominācijā izvirza trīs galvenos pretendentus uz balvu un pirms balsojuma iespēju robežās apmeklē izvirzītos uzņēmumus. Konkursa komisija balsojot izvēlas uzvarētājus nominācijās.

Pretendenti dalībai konkursā:

* Uzņēmumi (uzņēmēji), kuru saimnieciskā darbība noris Ludzas novada teritorijā neatkarīgi no juridiskā statusa un darbības nozares.

* Individuālā darba veicēji, kuri reģistrējuši un veic saimniecisko darbību Ludzas novadā.

* Uzņēmumi un to struktūrvienības, kas Ludzas novada teritorijā veic saimniecisko darbību, bet reģistrētas citur.

Konkursā noteiktas 9 nominācijas:

  • Lielākais nodokļu maksātājs;
  • Lielākais darba devējs;
  • Gada bioloģiskais ražotājs;
  • Gada mājražotājs;
  • Gada tūrisma pakalpojumu sniedzējs;
  • Gada lauksaimnieks graudkopībā/lopkopībā;
  • Gada jaunais komersants;
  • Jauniešiem draudzīgs uzņēmums;
  • Gada tirgotājs.

Komisijai ir tiesības izveidot citas nominācijas un piešķirt kādu no speciālbalvām (Ludzas un/vai novada tēla popularizētājs).

Konkursa nominanti un uzvarētāji tiks godināti svinīgā pasākumā Ludzas Tautas namā.

coloring.cool