LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Karjeras izglītības aktualitātes

Ārkārtas situācijas ierobežojumi valstī ir ieviesuši izmaiņas skolu darbā, taču ne mācību darbs, ne karjeras izglītības aktivitātes nav apsīkušas.

Pedagogi karjeras konsultanti, kuri šogad ESF projekta Nr. 8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros strādā ar 7.-12.klašu skolēniem, cenšas , lai karjeras izglītības jautājumi attālināto mācību laikā netiktu aizmirsti.  Tiek piedāvātas un īstenotas grupu nodarbības tiešsaistē , aktualizēta karjeras informācija skolu mājaslapās, izstrādāti metodiskie materiāli par karjeras izglītības integrēšanu pilnveidotajā mācību saturā, veiktas izglītojamo interešu aptaujas, sniegta informāciju par Atvērto durvju dienām tiešsaistē. Nopietns darbs ieguldīts , lai izveidotu skolu karjeras izglītības programmas 2021.- 2023.gadam.

Tāpat pedagogi karjeras konsultanti turpina nodrošināt individuālo karjeras konsultāciju pakalpojumus 7.-12. klašu skolēniem.  Konsultāciju laikā jaunieši saņem atbalstu, lai veiksmīgi izvēlētos piemērotāko izglītības programmu vai profesiju, konkretizē karjeras mērķus, veic karjeras izvēli vai rod atbildes uz citiem ar karjeras veidošanu saistītiem jautājumiem.

Skolēni tiek aicināti aktīvāk izmantot šo iespēju un pieteikties individuālajām konsultācijām pie skolas pedagoga  karjeras konsultanta. Par pieteikšanās iespējām Ludzas pilsētas ģimnāzijā  skat. https://www.ludzasgimnazija.lv/index.php/karjera/karjeras-izglitiba-skola/individualas-konsultacijas (pedagogs karjeras konsultants E.Rimicāne); 

Ludzas 2. vidusskolā –  http://www.ludzas2vsk.lv/2020-2021-m-g-3/ (pedagogs karjeras konsultants I.Labāne). Pildas pamatskolas skolēni informāciju par karjeras  konsultācijām var izlasīt e-klases informativajā sadaļā.

Ņemot vērā valstī pastāvošos pulcēšanās ierobežojumus un neprognozējamo epidemioloģisko situāciju tuvākajos mēnešos, ikgadējais pasākums  ĒNU DIENA 10. februārī tiek atcelts.

Situācija, kad daudzi uzņēmumi šobrīd nevar paredzēt iespēju uzņemt ēnotājus, liedz iespēju pilnvērtīgi organizēt šo skolēnu karjeras pasākumu. Daudzas no ĒNU DIENAS dalībnieku ik gadu pieprasītākajām vakancēm šobrīd nevar tikt pārstāvētas ĒNU DIENAS ietvaros.

Ēnu dienu rīkotāji  – organizācija “Junior Achievement Latvia”, seko līdzi epidemioloģiskajai situācijai un ar to saistītajiem pasākumu norises ierobežojumiem un plāno, ja vien tas būs iespējams, ĒNU DIENU pārcelt uz vēlāku norises laiku 2021.gadā.

 

                                                                                                                         Informāciju sagatavoja

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece,

projekta koordinatore Inese Romanova