LV RU EN

Pirmdiena, 2022. gada 04. jūlijs
Sandis, Uldis, Ulvis
Ludza
Partly sunny
22°C
 
A A A

Karjeras atbalsta projekts tuvojas noslēgumam

2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība noslēdza sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda projekta Nr.8.3.5.0./16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanu. 2021./2022. mācību gads bija projekta aktivitāšu noslēguma gads. Kas tajā ir paveikts?

Arī šogad, tāpat kā pagājušajā mācību gadā, pedagogu – karjeras konsultantu (turpmāk – PKK) darbs galvenokārt tika vērsts uz individuālo karjeras konsultāciju (IKK) nodrošināšanu 7.-12.klašu izglītojamiem. Ir notikušas grupu nodarbības, kurās pārrunāts par mācību priekšmetos iegūto zināšanu un prasmju saistību ar reālo dzīvi,  karjeras iespējām dažādās nozarēs, kā arī veikta skolēnu interešu izpēte karjeras izvēlei, apzināti tālākizglītības ceļi pēc 9. un 12.klases beigšanas. 12.klases audzēkņus nu jau interesē daudz konkrētākas lietas, piemēram – ko nozīmē vienotā pieteikšanās studijām un kā to izdarīt?

Kaut gan projekta galvenā mērķauditorija bija izglītojamie, jau otru gadu pastiprināta uzmanība tika pievērsta arī vecākiem un skolēnu ģimenēm. Pedagogu – karjeras konsultantu galvenais pienākums bija sniegt izvērstu, aktuālu, daudzveidīgu informāciju par karjeras atbalsta nozīmīgumu bērnu karjeras izvēles procesā, par aktualitātēm darba tirgū un izglītības iestāžu piedāvājumu, aktualizēti mūžizglītības jautājumi.

Šī gada 6.aprīlī daudzi novada skolu skolēni iesaistījās Ēnu dienā, taču, salīdzinājumā ar citiem gadiem, šogad aktivitāte bija mazāka. Iespējams, tas bija Covid-19 pandēmijas un ar to saistīto ierobežojumu dēļ, tomēr visi ēnotāji bija apmierināti par iegūto pieredzi un iespēju vērot profesionāļu darba ikdienu.

Viens no PKK uzdevumiem ir sniegt informāciju par karjeras atbalsta aktualitātēm, tāpēc izglītojamiem regulāri tika izsūtīta informācija par dažādiem ar karjeru saistītiem jautājumiem – par izstādi “Skola 2022”, Atvērto durvju dienām, Informācijas dienām augstskolās un koledžās u.c.

Pedagogi karjeras konsultanti ir turpinājuši mērķtiecīgi izglītoties – piedalījušies supervīzijās , Starptautiskās Karjeras atbalsta asociācijas konferencē, Valsts izglītības attīstības aģentūras organizētajā semināru ciklā “Stunda nozarē” un reģionālajā seminārā “Vadlīnijas karjeras attīstības atbalsta īstenošanai”, apmeklējuši kursus par darbu ar vecākiem un mūžizglītību, strādājuši pie metodisko materiālu izveides.

Kopumā vērtējot, mācību gads aizritējis gana intensīvi. Skolēnu anketās, ieteikumos, bieži izskanēja vēlme vairāk doties izzinošās ekskursijās, lai tuvāk iepazītu dažādas profesijas.

Ceram, ka izanalizējot un izvērtējot projekta piecos gados paveikto, varēsim nodrošināt projekta rezultātu ilgtspēju. Jāpanāk vienota izpratne par karjeras attīstības atbalsta sistēmu novada izglītības iestādēs, jāsaprot, kādā virzienā karjeras attīstības atbalstam virzīties pēc projekta nobeiguma, kad par galveno atbildīgo kļūs pašvaldība, izglītības iestāžu vadītāji, bet par noteicošo procesa īstenotāju – pedagogs – karjeras konsultants. Šobrīd, kad izglītības iestādēs notiek mācību gada veikuma izvērtēšana, jaunu mērķu un uzdevumu izvirzīšana, tiek spriests arī par speciālistu, tajā skaitā pedagogu karjeras konsultantu, piesaisti un darba slodzēm. Veiksmīgi iesāktais darbs turpināsies un piecos gados uzkrātā pieredze noderēs.

Informāciju sagatavoja
Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece,
projekta koordinatore
Inese Romanova

coloring.cool