LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
22°C
 
A A A

Karjeras atbalsta projekts skolās turpinās

2020.gada 20. jūnijā ir stājušies spēkā grozījumi Ministru Kabineta noteikumos Nr.359 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.5.specifiskā atbalsta mērķa “Uzlabot pieeju karjeras atbalstam izglītojamajiem vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” īstenošanas noteikumi”, kas nosaka projekta Nr.8.3.5.0/16/I/001 “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs” pagarinājumu par vēl vienu pilnu mācību gadu.

Grozījumi sadarbības līgumā ar pašvaldību, kuri paredz projekta pagarinājumu līdz 2021.gada 31.decembrim, tiks veikti šī gada septembrī vai oktobra sākumā.

Projekts turpinās ar vairākām izmaiņām :

– no projekta tiks finansēts pedagogu karjeras konsultantu (PKK)  darbs tikai 7.-12.klasēs ( līdz ar to  projektā no mūsu novada izglītības iestādēm automātiski vairs nepiedalās Ludzas Mūzikas pamatskola);

– karjeras atbalsta pasākumu nodrošināšanai piešķirtā summa uz vienu skolēnu ir ievērojami mazāka, tikai 3 eiro;

– mainās arī nosacījumi pasākumiem- to noteikti būs skaitliski mazāk, taču tie būs pārdomāti un pamatoti ar skolēnu interešu izpētes rezultātiem, plānoti, ņemot vērā valsts, novada un skolas līmeņa prioritātes;

– akcents likts uz PKK individuālo darbu ar skolēnu (izpēte, konsultācijas, atbalsts izvēļu veikšanai).

Lai īstenotu šo individualizēto pieeju, projekta pagarinājuma obligātā prasība pedagogiem karjeras konsultantiem bija apgūt individuālās konsultēšanas prasmes, ko mūsu pedagoģes arī paveica. Tagad visās projekta dalībskolās – Ludzas pilsētas ģimnāzijā, Ludzas 2.vidusskolā, Pildas pamatskolā un Ciblas novada Pušmucovas pamatskolā,  skolēniem ir pieejamas individuālās karjeras konsultācijas.

Ko var iegūt skolēns no individuālajām konsultācijām ar karjeras konsultantu?     

  • Labāk apzināt savas intereses, prasmes, iespējas un vērtības;
  • saņemt atbalstu un ieteikumus piemērotākās profesijas un studiju programmas izvēlē; 
  • uzzināt, kur un kā meklēt informāciju par izglītības iespējām Latvijā un ārvalstīs;
  • iegūt rīcības plānu – ko darīt tālāk studiju vai karjeras izvēlē.

Pedagoģe – karjeras konsultante Iveta Labāne šajā mācību gadā  strādās Ludzas 2.vidusskolā un Pildas pamatskolā , bet pedagoģe Elvīra Rimicāne – Ludzas pilsētas ģimnāzijā un Pušmucovas pamatskolā.

Attēla: pedagogi – karjeras konsultanti. No kreisās: Elvīra Rimicāne, pa labi, Iveta Labāne.

Vēl viens jaunums projektā šogad – vecāku izglītošana par bērnu karjeras attīstības atbalsta jautājumiem.

Pasākumus plānu šim mācību gadam var skatīt arī Ludzas novada pašvaldības mājaslapā, https://www.ludza.lv/projekti/karjeras-atbalsts-visparejas-un-profesionalas-izglitibas-iestades/

Informāciju sagatavoja

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes vadītājas vietniece,

projekta koordinatore Inese Romanova

coloring.cool