LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Partly cloudy
-2°C
 
A A A

Karjeras atbalsta projekts ir noslēdzies

Šogad noslēdzies Eiropas Sociālā fonda projekts “Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs”. Pateicoties tam ir pilnveidojusies karjeras attīstības atbalsta sistēma un izveidojies pedagogu karjeras konsultantu tīkls. Šajā projektā, kurš sākās 2017. gadā, aktīvi iesaistījās arī Ludzas novada vispārizglītojošās skolas.

1.decembrī Latvijas Universitātes Zinātņu mājā notika projekta noslēguma konference “Sadarbība kā virzītājspēks karjeras atbalsta ilgtspējai”, kurā izglītības jomas pārstāvji izvērtēja projekta rezultātus un pārrunāja sadarbības virzienus projekta ilgtspējas nodrošināšanai. Tika diskutēts arī par pašvaldību lomu karjeras atbalsta nodrošināšanā, par Karjeras izglītības atbalsta centru piedāvātajām iespējām, kā arī aplūkotas darba devēju un izglītības iestāžu turpmākās sadarbības iespējas.

Mūsu novadu konferencē pārstāvēja Ludzas pilsētas vidusskolas pedagoģe –  karjeras konsultante (PKK) Rita Buceniece, Zilupes vidusskolas PKK Natālija Petrusenko, LLU Malnavas koledžas PKK Solvita Dzērkale un Ludzas novada Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, projekta koordinatore Inese Romanova.

Projekta gaitā iegūtās zināšanas un uzkrātā pieredze ļaus arī turpmāk nodrošināt karjeras attīstības atbalstu. Izglītības iestādes ir apņēmības pilnas karjeras izglītības jautājumus integrēt mācību, audzināšanas un interešu izglītības programmu saturā un turpināt karjeras attīstības atbalsta pasākumus visu vecumu izglītojamajiem.

Paldies visiem, kas šo sešu gadu garumā iesaistījās, sadarbojās un atbalstīja!

Izglītības pārvaldes vadītājas vietniece, 

projekta koordinatore  Inese Romanova