LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 20. maijs
Venta, Salvis, Selva
Ludza
Showers
10°C
 
A A A

Kapusvētki Ludzas novada draudžu kapsētās 2022.gadā


Kapusvētki – tradīcija, kad reizi gadā pulcējas tuvāki un tālāki radi, lai atcerētos un lūgtos par visiem mūžībā aizgājušajiem tuviniekiem.


Ludzas katoļu draudzes teritorijā

4. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 10.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Cilviču un Meļašku kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Cilviču kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Meļašku kapos.

5. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Vērņuun Lauču kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Vērņu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Lauču kapos.

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Eipļu, Zapānu un Sondaru kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Eipļu kapos,
  plkst. 13.00 kapusvētki Zapānu kapos,
  plkst. 14.00 kapusvētki Sondaru kapos.

12. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Utičevas un Rudzīšu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Utičevas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ruzīšu kapos.

18. jūnijs (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Kaļvu, Bleivu un Seļekovas kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kaļvu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Bleivu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Seļekovas kapos.

19. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Skradeļu un Franapoles kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Skradeļu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Franapoles kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 8.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Dzerkaļu, Tutinu un Soidu kapos;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Dzerkaļu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Tutinu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Soidu kapos.

26. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 11.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Zvirgzdenes un Meža kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zvirgzdenes kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Meža kapos.

13. augustā (sestdien):

 • Plkst. 10.00 Ludzas baznīcā notiks Sv. Mise par apbedītajiem Ludzas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ludzas kapos.

Malnavas, Salnavas un Ruskulovas draudžu teritorijās

28. maijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zeļčovas kapos (Sv. Mise 30. maijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Novosilku kapos (Sv. Mise 28. maijā plkst. 8.00).

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Barkanu kapos (Sv. Mise 4. jūnijā plkst. 8.00).

5. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Naudaskalna kapos (Sv. Mise 5. jūnijā plkst. 11.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Zatišku kapos (Sv. Mise 6. jūnijā plkst. 8.00).

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zubku kapos (Sv. Mise 11. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Rogu kapos (Sv. Mise 13. jūnijā plkst. 8.00).

12. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Bozovas kapos (Sv. Mise 12. jūnijā plkst. 11.00);
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Uguļevas kapos (Sv. Mise 14. jūnijā plkst. 8.00).

18. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Dagušovas kapos (Sv.Mise 18. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Krīveņu kapos (Sv. Mise 20. jūnijā plkst. 8.00).

19. jūnijā (svētdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Grebņevas kapos (Sv. Mise 19. jūnijā plkst. 11.00).

25. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Dzērvines kapos (Sv. Mise 25. jūnijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Kabulovas kapos (Sv. Mise 27. jūnijā plkst. 8.00).

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zobļovas kapos (Sv. Mise 2. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Kaļvines kapos (Sv. Mise 4. jūlijā plkst. 8.00).

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Salinīku kapos (Sv. Mise 9. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Skobulinas kapos (Sv. Mise 11. jūlijā plkst. 8.00).

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Silarašu kapos (Sv. Mise 16. jūlijā plkst. 8.00).

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Svātiunes kapos (Sv. Mise 23. jūlijā plkst. 8.00);
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Veckārsavas kapos (Sv. Mise 25. jūlijā plkst. 8.00).

24. jūlijā (svētdiena):

 • plkst. 13.00 kapusvētki Kārsavas kapos (Sv. Mise 24. jūlijā plkst. 11.00).

Kārsavas luterāņu draudzē

24. jūlijā (svētdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kārsavas kapsētas luterāņu daļā.

Zilupes, Pasienes un Briģu draudžu teritorijās

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ziļu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Pečiščies kapos.

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ļauzinas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Skripčinas kapos.

18. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zabolocku kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Zilupes kapos (ar Sv. Misi).

23. jūnijā (ceturtdiena):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Terehovas kapos (ar Sv. Misi, Sv. Jāņa Kristītāja dzimšanas svinību vigīlija).

25. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Savelinku kapos (ar Sv. Misi);
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Šnitniku kapos.

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Šuškovas kapos;
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Garanu kapos.

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Duboviku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Jučevas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Čivčišu kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Grivku (Sovānu) kapos (ar Sv. Misi).

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Rutku kapos;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Punculu kapos.

6. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Briģu baznīcā;
 • Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 13.00 Mises kapusvētki Briģu kapos.

7. augustā (svētdiena) Pasienē – Draudzes svētki:P

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sv. Dominika godam Pasienes baznīcā;
 • Pēc Sv.Mises apmēram plkst. 14.00 kapusvētki Pasienes kapos.

Eversmuižas (Ciblas), Pušmucovas un Aizpūres draudžu teritorijās:

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Kurjanovas kapos.

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Vjarumu kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ražanovas kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ciblas kapos.

30. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Pušmucovas baznīcā;
 • Pēc Sv. Mises kapusvētki Pušmucovas kapsētā.

27. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Aizpūres baznīcā;
 • Pēc Sv. Mises kapusvētki Aizpūres kapsētā.

Raipoles draudzē

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 Raipoles baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Raipoles kapsētās;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Raipoles vecajos kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Raipoles jaunajos kapos.

2. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 9.00 Raipoles baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Puncuļu un Horoševas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Puncuļu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Horoševas kapos.

Rundēnu draudzē

9. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Ševcu, Cegeļņas un Bubinovas kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ševcu kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Cegeļņas kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Bubinovas kapos.

16. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 14.00 Rundēnu baznīcā notiks Sv. Mise par mirušajiem, kas apglabāti Rundēnu kapsētā;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Rundēnu kapos.

Istras draudzē

11. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Zabalocku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Joničku kapos;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Pugaču kapos.

Pildas, Istalsnas un Brodaižas draudžu teritorijā

29. maijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Istalsnas baznīcā;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Vabaļu kapos.

4. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Dzērkaļu kapos,
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Vaišļu kapos,
 • Plkst. 14.30 kapusvētki Šķirpānu kapos.

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Rogaižas kapličā, pēc tam kapusvētki;
 • Plkst. 13.30 kapusvētki Boldiņu kapos.

18. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Pildas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Ņukšu kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Gaveiku kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Mazo Kukuļu kapos.

26. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Brodaižas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Sprestišķu kapos.

2. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Špeneru kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Aršulānu kapos.

9. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ivdru kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Apliužņu kapos.

16. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Rindu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Pūdnīku kapos.

23. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Brodaižas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Brodaižas kapos.

24. jūlijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Istalsnas baznīcā;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Zambaru kapos.

Mežvidu draudzē

4. jūnijā (sestdiena):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Sila kapos.

23. jūlijā (sestdiena):

 • Plkst. 12.00 kapusvētki Plēšu kapos.

6. augustā (sestdiena):

 • Plkst. 13.00 kapusvētki Lakšinieku kapos.

Stiglovas draudzē

11. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Mežarnieku kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Dziervju kapos.

25. jūnijā (sestdien):

 • Plkst. 14.00 kapusvētki Pudinovas kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Šalaju kapos.

7. augustā (svētdien) V. J. Marijas Eņģeļu Karalienes, draudzes svētki:

 • Plkst. 12.00 Sv. Mise Stiglovas baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Vecpirogovas kapos.

Sarkaņu draudzē

5. jūnijā (svētdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Ancižu kapos;
 • Plkst. 15.00 kapusvētki Kleperu kapos.

2. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • lkst. 14.00 kapusvētki Bižu kapos.

9.  jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 11.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Ceplīšu kapos;
 • Plkst. 13.00 kapusvētki Lešku kapos.

16. jūlijā (sestdien):

 • Plkst. 11.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 12.00 kapusvētki Vasarānu kapos.

17. jūlijā (svētdien) Karmela kalna Dievmātes svētki, draudzes svētki:

 • Plkst. 12.00 notiks Sv. Mise Sarkaņu baznīcā;
 • Plkst. 14.00 kapusvētki Sarkaņu kapos.
coloring.cool