LV RU EN

Pirmdiena, 2021. gada 29. novembris
Ignats, Virgīnija
Ludza
Flurries
0°C
 
A A A

Ir iespēja grants ceļu pārbūves projektos iekļaut nobrauktuvju izbūvi līdz privātīpašumiem

large_b973Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļa turpina strādāt, lai izdotos sekmīgi īstenot grants ceļu seguma pārbūvi 12 pašvaldības ceļu posmos Lauku attīstības programmas 2014.-2020. gadam pasākumā “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos”. Ludzas novadam maksimāli pieejamais atbalsta apmērs – 1,62 miljoni eiro (Lauku atbalsta dienesta finansējums).

Ceļu pārbūve notiks no 2017. līdz 2020. gadam.

Prioritāri pārbūvējamo ceļu saraksts apstiprināts domes sēdē 2015. gada 26. novembrī.

Jūnijā noslēgti līgumi ar ceļu pārbūves projektētājiem. Patlaban rit projektu izstrāde.

Pašvaldības Attīstības nodaļa informē, ka vēl ir iespēja ceļu pārbūves projektos iekļaut nobrauktuvju izbūvi līdz privātīpašumiem, kurus šķērso minētie ceļi:

  1. Cirmas pagastā: Tutāni – Kivļi – Dubinova (6 km),
  2. Isnaudas pag.: Ludza – Kreiči (3,09 km),
  3. Pildas pag.: Pilda – Borovaja (2,3 km),
  4. Ņukšu pag.: Rutki – Gaveiki – Sleinova – Fiļkova (1,3 km),
  5. Pureņu pag.: Vitkupova – Zapani (3,14 km),
  6. Brigu pag.: Brigi – Brigu stacija (0,91 km),
  7. Nirzas pag.: Autoceļš Līdeksna – Vurpuļi – Ļadiņa (1,1 km) un Horošova – Vorslova – Vurpuļi (0,95 km),
  8. Istras pag.: Autoceļš Čerņavski – Maļinovka (6,55 km),
  9. Rundēnu pag.: Autoceļš Pušča – Stukuļi (1,66 km) un Boru kapu ceļš (0,97 km) un Bori – Barsuki (0,5 km).

Zemju īpašniekiem vai apsaimniekotājiem līdz š.g. 1. augustam pašvaldībā vai sava pagasta pārvaldē jāiesniedz rakstisks iesniegums, ja nepieciešams izbūvēt nobrauktuvi no pagasta grants ceļa uz privātīpašumu.

No viena īpašuma pašvaldība grants ceļa pārbūves projektā var iekļaut tikai vienas nobrauktuves izbūvi. Ja nepieciešamas 2 un vairāk nobrauktuves (piemēram, viena līdz mājai, otra līdz darbnīcai, trešā līdz lopu novietnei) – to projektēšanu un izbūvi būs jāfinansē īpašniekam pašam.

Precīzāka informācija – pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļā. Var zvanīt arī Aivaram Meikšānam, domes priekšsēdētājas vietniekam attīstības jautājumos, pa tālruni 65707496.

***

Jāatgādina, ka tika ieguldītas lielas pūles, lai izvērtētu, kādi ceļu posmi ir iekļaujami prioritāri pārbūvējamo sarakstā. Pašvaldības speciālistiem nācās vērtēt to atbilstību pieejamās programmas prasībām un arī noskaidrot pagastu pārvalžu un vietējo uzņēmēju viedokli. Nozīme bija arī tam, vai pa konkrēto ceļa posmu kursē skolēnu autobuss.

Maijā noslēdzās konkurss, kurā iepirkumu komisijai pēc vairākkārtīgi izsludināta iepirkuma izdevās no 4 pretendentiem izvēlēties divus uzņēmumus, kuri jau uzsākuši novada grants ceļu būvprojektu izstrādi un veiks arī to autoruzraudzību. SIA “BM-projekts” (reģistrēts Mārupes novadā) ieguva tiesības projektēt četru grants ceļu posmu pārbūvi, SIA “Global Project”(reģ. Rīgā) – piecu grants ceļu posmu pārbūvi.

 

 

coloring.cool