LV RU EN

Trešdiena, 2021. gada 27. oktobris
Lilita, Irita, Ita
Ludza
Cloudy
9°C
 
A A A

Individuālas pieejas nodrošināšana katram skolēnam vispārējās izglītības iestādēs

Ar mērķi nodrošināt izglītības pakalpojuma daudzveidību, uzlabojot izglītojamo kompetences un mācību sasniegumus, tiks īstenots projekts ,,Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” (Nr.8.3.2.2./16/I/001). Projekts tiks īstenots  visās Latvijas pašvaldībās četru gadu laikā, no 2017. līdz 2020.gadam. Projekta dalībnieki ir vispārizglītojosās skolas.

Šis projekts risina Latvijas izglītības sistēmai būtiskas pārmaiņas laikā, kad notiek gan izglītības satura izmaiņas (kompetencēs balstīta mācību satura izstrāde), gan skolu tīkla optimizācija un vienlaikus ir aktualizēts jautājums par pedagoga lomu un vietu šajā sistēmā. Katrai no šīm pārmaiņām ir būtiska loma, lai vispārējo izglītību padarītu katram izglītojamajam pieejamu. Tomēr bez satura un infrastruktūras izmaiņām jāatzīst, ka izglītības pievienoto vērtību veido pašu skolu gatavība pārmaiņām. Aizvien biežāk skolu kolektīvi norāda uz straujām izmaiņām izglītojamo spējās un vajadzībās un skolas nespēju veikt krasas pārmaiņas, lai ikviens izglītojamais klasē spēj saņemt viņa spējām un vajadzībām pielāgotu saturu. Tas nozīmē, ka pedagogam ne tikai jāspēj atrast tos pedagoģiskos paņēmienus, kas piemēroti izglītojamiem ar mācīšanās traucējumiem, ar mācību grūtībām, ar vispārējiem vai augstiem sasniegumiem mācību stundās – viņiem jāvada arī pārmaiņas, kas nereti nozīmē neformālās (interešu) izglītības mācību organizācijas formas jau formālās izglītības ieguves vidē. Šādu pieeju attīsta vairākas valstis Eiropā, kuru izglītojamie uzrāda OECD PISA pētījumos augstākos rezultātus un projekts “Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai” ir vērsts uz jaunu pedagoģisko risinājumu meklēšanu, lai skolās ieviestu alternatīvas mācību organizācijas formas, kas papildina formālās izglītības ieguves mācības formas (mācību stundas), pilnveidojot izglītības pakalpojumu un nostiprinot skolu kolektīvu gatavību risināt izglītojamo vajadzības un paaugstinot viņu sasniegumus. Individuālo pieeju veido vispārējās izglītības iestādes kolektīvs, nodrošinot, ka mācību procesā tiek ievērotas dažādu izglītojamo spējas un vajadzības un mērķtiecīgi tiek kompensētas tās vajadzības, kuras izglītojamajiem traucē sasniegt augstākus mācību rezultātus.

Viens no svarīgākajiem jautājumiem projektā ir mācīšanas un mācīšanās procesa veids. Viens un tas pats jautājums, pasniegts vienā veidā, būs garlaicīgs, neefektīvs, bet citā veidā kļūs praktisks, aizraujošs, ar emocionālu līdzpārdzīvojumu. Projektā atbalstāmās darbības mācību saturā ir:

-nodarbības individualizētam mācību atbalstam pēc stundām;

-praktiskās nodarbības;

-diskusiju klubi;

-nodarbību cikli;

-mācību vizītes;

-individuālās konsultācijas.

Atbalstāmās darbības izglītojamo ārpusstundu pasākumos ir:

-tematiskās nometnes;

-festivāli, konkursi, izstādes;

-radošās darbnīcas, tehniskās dienas;

-inovatīvu interešu izglītības programmu ieviešana.            

Lai risinātu pedagogu gatavību pārmaiņām, projekta ietvaros paredzēts nodrošināt ne tikai vispārēju mācību pieejamību pedagogiem skolas vidē, bet arī pedagogu un atbalsta personāla mācības tādu diagnostikas un monitoringa rīku kā DIBELS Next, Vekslera intelekta tests un latviešu valodas un matemātikas sasniegumu testa apguvē un ieviešanā skolās, kas īsteno individuālās pieejas attīstību.

Jolanta Strogonova,

Ludzas novada Izglītības, kultūras un sporta pārvaldes

galvenā speciāliste izglītības jomā

coloring.cool