LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Partly sunny
0°C
 
A A A

Grants ceļu pārbūvē – tehnoloģiskais pārtraukums

Ziemas periodā būvdarbu tehnoloģiskais pārtraukums iestājies Ludzas novada  lauku grants ceļu būvniecības procesā.

2017. gada 5. decembrī pašvaldība noslēdza ar SIA “CEĻI UN TILTI” parakstīja aktus par tehnoloģisko pārtraukumu trīs ceļu pārbūvē:

Tutāni – Kivļi – Dubinova Cirmas pag. (6 km);

Čerņavski – Maļinovka  Istras pag. (6,55 km);

Līdeksna – Vuprupļi – Ļadiņa, Horoševa – Vorslova – Vurpuļi Nirzas pag. (1,773 km).

Būvuzņēmējs sagatavojis šos posmus ziemas perioda ceļu uzturēšanas darbu izpildei, tehnoloģiskā pārtraukuma laikā pašvaldība ir atbildīga par ceļa posma uzturēšanu.

Pavasarī darbi uz šiem ceļiem tiks atsākti, un, pēc būvnieku solītā, vasarā tie noteikti tiks pabeigti.

Pirms ziemas iestāšanās SIA “CEĻI UN TILTI” paspēja pārbūvēt 2,3 km garu grants ceļa posmu Pilda – Borovaja.

Pavasarī tiks uzsākti pārbūves darbi divos ceļu posmos: Briģi – Brigu stacija 0,91 km garumā un Ludza – Kreiči 2,929 km garumā. Ceļa posmā Ludza – Kreiči plānota grants ceļa dubultā virsmas apstrāde, kuras rezultātā tiek radīts melnais segums un novērsta ceļu putēšana. Būvdarbus Briģu pagastā veiks ar SIA “Ceļi un Tilti”, uz ceļa līdz Kreičiem –VAS “Latvijas autoceļu uzturētājs”.

Paredzēts, ka lauku grants ceļu pārbūves projekts tiks īstenots līdz 2018. gada beigām.

Minēto ceļu pārbūve notiek ELFLA un Lauku attīstības programmas 2014. – 2020. gadam pasākuma “Pamatpakalpojumi un ciematu atjaunošana lauku apvidos” ietvaros kā projekts „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā I kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025) un projekts „Lauku grants ceļu pārbūve uzņēmējdarbības attīstībai Ludzas novadā II kārta” (Nr. 17-01-A00702-000025), ar ELFLA finansējumu un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējumu.