LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 22. jūnijs
Ludmila, Laimdots, Laimiņš
Ludza
Sunny
19°C
 
A A A

Būtisks atbalsts uzņēmējdarbībai – infrastruktūras sakārtošana 

Valsts ilgtspējīgai izaugsmei ir nepieciešama līdzsvarota uzņēmējdarbības attīstība visā teritorijā. Uzņēmējdarbības attīstība veicina nodarbinātību un līdz ar to arī iedzīvotāju labklājības un dzīves kvalitātes paaugstināšanos. Viens no būtiskākajiem faktoriem, kurš ietekmē uzņēmējdarbības attīstību, ir kvalitatīva uzņēmējdarbības vide.

Ludzas novada pašvaldība iespēju robežās atbalsta un veicina uzņēmējdarbības attīstību Ludzas novadā, gan organizējot grantu konkursus “Esi uzņēmējs Ludzas novadā”, pasākumus “Ludzas novada uzņēmēju gada balva”, kā arī sakārto infrastruktūru, piebraucamos ceļus, inženierkomunikācijas un ražošanas telpas.

Projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” Nr.5.6.2.0/20/I/007 ietvaros ar mērķi veicināt teritoriālo izaugsmi un jaunu darba vietu radīšanu,  pašvaldība, reģenerējot degradētās teritorijas, sakārtoja uzņēmējdarbības attīstībai nepieciešamo infrastruktūru, tika veikti uzlabojumi 7 objektos.

Tehniski labā stāvoklī esoša transporta infrastruktūra ir priekšnoteikums drošai un komfortablai satiksmei, kas samazina komersantu un sabiedrības laika, brauciena un ceļu satiksmes negadījumu izmaksas, kā arī kalpo par stimulējošu faktoru līdzsvarotai teritoriālajai attīstībai, darbaspēka un biznesa mobilitātes uzlabošanai, kā arī jaunu darba vietu radīšanai no Rīgas attālākos reģionos.

Projektā iekļautās pārbūvējamās ielas un ceļi bija sliktā tehniskā un funkcionālā stāvoklī. Infrastruktūras objekti, kas tika iekļauti šajā projektā,  izvēlēti, ņemot vērā vietējo uzņēmēju – komersantu interesi: daži no tiem ir radījuši nefinanšu investīcijas savas komercdarbības attīstībā, uzzinot, ka tiks uzlabota infrastruktūra, kas ir saistīta ar viņu uzņēmumu darbību.

Projekts tuvojas noslēgumam un 2021.gada nogalē  tika nodoti ekspluatācijā vēl divi objekti: “Baznīcas ielas pārbūve posmā no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai un Stacijas ielas pārbūve posmā no Latgales ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai Ludzā.

Šī projekta ietvaros ir pārbūvēti vairāki lauku ceļi: Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļš Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši”; Cirmas pagasta ceļš Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers”; ceļš Nr. P-2 Pušmucova – Nūraugi, iela Kārsavas pilsētā – Malnavas ielas posms no Skolas ielas līdz autoceļam A13.

Atjaunota noliktavas ēka Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām.

2021. gada 29. decembra Ludzas novada domes sēdē tiks izskatīts jautājums par ēkas Darbnīcu ielā 6, Blonti, Blontu pagasts, Ludzas novads, nomas tiesību izsoli un plānots, ka 2022. gada 7. februārī notiks nekustamā īpašuma telpu nomas izsole, kur komersanti varēs pieteikties uz ražošanas telpām Blontu pagastā, sīkāka informācija par izsoli būs pieejama Ludzas novada pašvaldības mājas lapā.

Projekts Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

 

Attīstības un plānošanas nodaļas

 vadītājas vietniece

Ilona Mekša

coloring.cool