LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Sunny
24°C
 
A A A

Atsākas darbi uz ceļa Dzerkaļi – Cirmas ezers

Ir iestājies pavasaris, vienam par to liecina tas, ka atgriežas gājputni, cits atkal seko astronomiskajam kalendāram, vēl kādam pavasaris saistās ar pirmajām sniegpulkstenītēm, bet patiesībā pavasaris var sākties dažādos laikos, atkarībā no tā, kuram jautājat. Ceļu būvniekiem tas sākas ar darbu atsākšanu.

Pēc tehnoloģiskā pārtraukuma 13.aprīlī tika atsākti būvdarbi objektā: Ludzas novada pašvaldības Cirmas pagasta ceļa Nr. C-10 “Dzerkaļi – Cirmas ezers” pārbūve, darbus plānots pabeigt jau vasaras pirmajā pusē. Savukārt maija sākumā plānots atsākt darbus objektā: Ludzas novada pašvaldības Ņukšu pagasta ceļa Nk-25 “Ļubāni – Silovi – Buliši” pārbūve.

Šo objektu pārbūve tiek īstenota sadarbības projekta “Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” ietvaros. Projekts tiek īstenots sadarbībā ar kaimiņu pašvaldībām: Ciblas un Kārsavas novada pašvaldību.

Ciblas novada pašvaldībā būvdarbi objektā: Noliktavas ēkas Darbnīcu ielā 6, Blontu ciemā, Ciblas novadā pārbūve, piemērojot to pārtikas nozares vajadzībām, rit raiti un tuvojas noslēgumam.

Savukārt, Kārsavas novada pašvaldībā objektā: Kārsavas pilsētas Malnavas ielas posmā no Skolas ielas līdz autoceļam A13 pārbūve, vēl turpinās tehnoloģiskais pārtraukums, bet maija sākumā arī tiks atsākti darbi.

Projekts Konkurētspējīgas uzņēmējdarbības vides nodrošināšana Austrumlatgales pierobežas novadu teritorijā” tiek īstenots darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība 5.6.2.  specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām” 3. kārtas ietvaros ar Eiropas Reģionālā attīstības fonda (ERAF) finansējumu.

Projektu vadītāja

Ilona Mekša

coloring.cool