LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Sunny
13°C
 
A A A

Apstiprināti trīs Zivju Fonda projekti

Zivju fonda padomes sēdē apstiprināti trīs projektu iesniegumi –Zivju resursu pavairošana Nirzas, Cirmas un Zvirgzdenes ezeros”, “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu Mazā Ludzas ezera, Pildas un Nirzas ezera izstrāde”, “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”. Projektu īstenošana paredzēta līdz 2022. gada decembrim.

2022. gada 7. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts projekta iesniegums “Zivju resursu pavairošana Nirzas, Cirmas un Zvirgzdenes ezeros” . 

Ludzas novada Nirzas, Cirmas, Zvirgzdenes ezeros tiek zvejotas un makšķerētas zivis – ir gan amatierzveja, gan rūpnieciskā zveja. Zivju resursi atjaunojas izmantojot to pašatražošanos.

Lai nodrošinātu augstāk minēto ezeru efektīvu izmantošanu racionālas rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai, regulāri jāveic atkārtota zivju ielaišana un pavairošana, radot šos ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, aktīvās atpūtas cienītājiem un tūristiem. Ludzas novada pašvaldība ir realizējusi zivju pavairošanas projektus 2014. gadā Pildas un Nirzas ezerā; 2015. gadā Križutu ezerā un 2017.gadā Nirzas ezerā, 2021.gadā Dūnākļu, Dziļezerā un Pildas ezerā. Šogad projekta ietvaros Zvirgzdenes ezerā paredzēts ielaist 9000 mazuļu, Nirzas ezerā 12 500 mazuļu, Cirmas ezerā  12500 vienvasaras zandartu mazuļu no 2 līdz 30 zandartu gramiem.

Kopējā projekta summa  11 519.00 ar PVN (Zivju fonda finansējums – 8639.40, pašvaldības finansējums sastāda 25% – 2879.60 EUR

Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu Mazā Ludzas ezera, Pildas un Nirzas ezera izstrāde

2022. gada 27. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts projekta iesniegums “Zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumu Mazā Ludzas ezera, Pildas un Nirzas ezera izstrāde”

Kopēja projekta summa 4263,99 ar PVN (Zivju fonda finansējums – 3197.99 EUR, Pašvaldības finansējums 25% – 1066.00 EUR

Ludzas novadā ir vairāk kā 100 dažādu ezeru. Lai noskaidrotu pašreizējo zivju resursu stāvokli, un racionāli varētu ekspluatēt, attīstīt un uzlabot esošos ezerus, nepieciešams izstrādāt zivsaimnieciskās ekspluatācijas noteikumus Ludzas novada ezeriem. Ezeros tiek zvejotas un makšķerētas zivis – ir gan amatierzveja, gan rūpnieciskā zveja.

2022. gada 27. aprīļa Zivju fonda padomes sēdē tika apstiprināts projekta iesniegums “Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai”

Kopēja projekta summa  5617.00 EUR.  (Zivju fonda finansējums – 4212.76 EUR apmērā un Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējums – 1400.40 EUR.

Šī projekta ietvaros tiks iegādāta termokamera, tālskatis, meža kamera un planšete.

Projekta mērķis ir: Veikt zivju resursu aizsardzību un kontroli Ludzas novada ezeros.

Ludzas novadā ir vairāk nekā 100 ezeru. Lai nodrošinātu Ludzas novadā esošo ezeru efektīvu izmantošanu, racionālas rūpnieciskās zvejas un makšķerēšanas organizēšanai, regulāri jāveic kontroles pasākumus malu zvejniecības ierobežošanai, radot šos ezerus pievilcīgākus makšķerniekiem, aktīvās atpūtas cienītājiem un tūristiem. Interese par pašpatēriņa un rūpniecisko zveju ar tīkliem vai murdiem aug ar katru gadu. Ik gadu tiek noslēgti ap 50 rūpnieciskās komerciālas un pašpatēriņa zvejas līgumu un šogad, pēc novadu apvienošanās, noslēgto līgumu skaits ir gandrīz dubultojies. Pieaug pieprasījums pēc pašpatēriņa rūpnieciskās zvejas iespējam. Uz doto brīdi pašpatēriņa un rūpnieciskās zvejas limits ir izsmelts gandrīz pilnībā. Lai kontrolētu zvejas noteikumu ievērošanu, nepieciešams iegādāties atbilstošu aprīkojumu. Uz doto brīdi zvejas resursu aizsardzības, kontroles pasākumus veic Valsts vides dienesta pārstāvji, taču VVD kapacitāte nav pietiekama, lai veiktu kontroli visos Ludzas novada ezeros, kā arī, no 2021. gada jūlija Ludzas novads kļuva vēl lielāks, tam pievienojās Zilupes, Kārsavas un Ciblas novads. Iegādājoties nepieciešamo aprīkojumu tiks būtiski uzlabota makšķerēšanas un rūpnieciskās pašpatēriņa zvejas kontrole, lai arī turpmāk maksimāli efektīvi varētu veikt zivju resursu aizsardzību novada ezeros. Novadam ir nepieciešams aprīkojums, lai efektīvi cīnītos ar nelikumīgajām darbībām uz ezeriem visa gada garumā. Savlaicīga nokļūšana pie makšķernieka vai zvejnieka paaugstina iespēju novērst nelikumības un sodīt par nelikumīgu darbību veikšanu un rīku izmantošanu.

Atgādinām, ka 2020.gada Ludzas novada pašvaldība ir realizējusi projektu “Ludzas novada ezeru zivju resursu aizsardzības pasākumu īstenošanai nepieciešamā aprīkojuma iegāde”, kura rezultātā ir iegādata laiva, piekarināms laivas dzinējs, piekabe laivas transportēšanai, drons, sporta kamera, 2021. gadā iegādāts kvadracikls, piekabe kvadracikla transportēšanai un drona papildaprīkojums.

Aleksandrs Narnickis, 

 Ludzas novada pašvaldības vides inženieris

coloring.cool