LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-1°C
 
A A A

Vispārējā izglītība

Ludzas pilsētas vidusskola

Blaumaņa 4, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Direktors Gunārs Strods

Kontakttālruņi: 65707035

E-pasts: lpvsk@ludzasnovads.lv

Vairāk informācijas mājas lapā www.lpvsk.lv

________________________________________________________________________________________________

Ludzas 2. vidusskola

P. Miglinīka 34, Ludza, Ludzas novads, LV – 5701

Direktore Zinaīda Buliga

Kontakttālruņi: 65723840; 65724539 

E-pasts: 2lvsk@ludzasnovads.lv

Vairāk informācijas mājas lapā www.ludzas2vsk.lv

Ludzas 2. vidusskolas nolikums


Kārsavas vidusskola

Vienības 101, Kārsava,
Ludzas  novads, LV-5717

Direktors Edgars Puksts

Kontakttālrunis: 28668095

E-pasts: karsava.skola@ludzasnovads.lv

Vairāk informācijas mājas lapā www.karsavasvsk.lv

Kārsavas vidusskolas nolikums

Kārsavas vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (2021./2022. m.g.)


Ciblas vidusskola

Cibla, Ciblas novads, LV-5709

Direktore  Aija Jonikāne

Kontakttālrunis: 65729265

E-pasts: cibla.skola@ludzasnovads.lv

Mājas lapa: www.ciblasvidusskola.lv

Ciblas vidusskolas nolikums


Zilupes vidusskola

Skolas ielā 1, Zilupē, LV – 5751

Direktore Alla Čekstere

Kontakttālrunis: 65724354

E-pasts: zilupe.skola@ludzasnovads.lv

Zilupes vidusskolas nolikums

Zilupes vidusskolas pašnovērtējuma ziņojums (2021.g.)


Ludzas Mūzikas pamatskola

Stacijas 45, Ludza, Ludzas novads, LV- 5701

Direktore Lolita Greitāne

Kontakttālrunis: 65781334

E-pasts: muzika@ludzasnovads.lv; muzskola.ludza@inbox.lv

Vairāk informācijas mājas lapā www.ludzamuzika.lv

Ludzas Mūzikas pamatskolas nolikums

Ludzas Mūzikas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2021.g.)


Pildas pamatskola

,,Skola’’, Pildā, Pildas pagastā, Ludzas novadā, LV – 5733

e-pasts: pilda.skola@ludzasnovads.lv

Direktors Jurijs Zeļčs

Kontakttālrunis: 65728202

Pildas pamatskolas nolikums 

Pildas pamatskolas PAŠNOVĒRTĒJUMA ZIŅOJUMS (2022.g.)

Karjeras izglītības programma 1.- 9. klasei

Vairāk informācijas: https://www.facebook.com/Pildas-pamatskola


Mežvidu pamatskola

“Skola”, Mežvidi, Mežvidu pagasts,
Ludzas novads, LV 5725

Direktore Vita Krišāne

Kontakttālrunis:  65728291

E-pasts: mezvidi.skola@ludzasnovads.lv

Vairāk informācijas: www.facebook.com/mezviduskola

Mežvidu pamatskolas NOLIKUMS

Mežvidu pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (2022.g.)


Mērdzenes pamatskola

Mērdzene, Mērdzenes pagasts,
Ludzas  novads, LV 5726

Direktore Inese Avota

Kontakttālrunis: 65707215

E-pasts: merdzene.skola@ludzasnovads.lv

Mērdzenes pamatskolas NOLIKUMS

Mērdzenes pamatskolas pašnovērtējuma ziņojums (2022.g.)

Karjeras izglītības programma 2020.-2023.g