LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Mostly cloudy
-6°C
 
A A A

Pieaugušo izglītība

Pieaugušo izglītība ir izglītības process cilvēka dzīves garumā, kas balstās uz mainīgām vajadzībām iegūt zināšanas, prasmes, pieredzi, lai paaugstinātu vai mainītu savu kvalifikāciju atbilstoši darba tirgus prasībām, savām interesēm un vajadzībām.

 


Aptauja Ludzas novada iedzīvotājiem par iedzīvotāju vajadzībām izglītības jomā  https://ej.uz/nzvy

Sarmīte Leščinska
Ludzas novada pieaugušo izglītības metodiķe
Tālrunis: 26439768
E-pasts: sarmite.lescinska@ludzasnovads.lv, pieaugusoizglitibaludza@gmail.com

 

Pieejamā informācija par pieaugušo izglītību/mūžizglītību

  1. Izglītības un zinātnes ministrijas mājaslapa
  2. Izglītības kvalitātes valsts dienests
  3. Valsts izglītības attīstības aģentūra
  4. Nodarbinātības valsts aģentūra
  5. Latvijas valsts portāls “Latvija.lv”

Pieaugušo izglītotāji Ludzas novadā

Ludzas novada pašvaldības bibliotēkas

Izstādes, tikšanās, pasākumi, konsultācijas, apmācības

https://www.ludzasbiblio.lv/regiona-bibliotekas/

Skat.

https://ludzasnovads.lv/jaunumi/decembra-pasakumi-un-aktivitates-ludzas-novada-bibliotekas/

Ludzas novada Kultūras nami

Kultūras aktivitātes, pasākumi

https://ludzasnovads.lv/kultuura/tautas-nami/

Skat.https://ludzasnovads.lv/jaunumi/kulturas-pasakumi-ludzas-novada-decembris/

Nodarbinātības valsts aģentūras Ludzas filiāle

Bezdarba riskam pakļauto personu apmācība (mūžizglītība)

Apmācību ietvaros tiks organizēta bezdarba riskam pakļauto personu iesaiste izglītības programmu apguvē (MK not.Nr.75,22.p.)

  • valsts valodas izglītības pr.;
  • svešvalodu, datorzinību u.c. programmas;
  • transportlīdzekļu vadītāju apmācības īstenošana;
  • traktortehnikas vadītāju apmācības īstenošana

https://www.nva.gov.lv/

Mācību centra “Buts”

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas; profesionālās kompetences novērtēšana

https://www.buts.lv/office/28

Profesionālās tālākizglītības centrs “Fibra”

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas

https://mcfibra.lv/lv/

Mācību centrs “Austrumvidzeme”

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas

http://www.austrumvidzeme.lv/

Mācību centrs plus

Kursi pieaugušajiem

https://kursi.mcplus.lv/

Latgales mācību centrs

Profesionālās tālākizglītības, profesionālās pilnveides, neformālās izglītības programmas

https://lmc.lv/lv/macibu-kursi

Malnavas koledža

Iepriekš iegūto zināšanu papildināšana, jaunu zināšanu apguve – kursi, meistarklases, profesionālās kompetences novērtēšana

https://malnavaskoledza.lv/pages/muzizglitiba.html

Citi pieaugušo izglītotāji 

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmija

Kursi iepriekš iegūtās izglītības turpināšanai un izglītības pilnveidošanai

https://2021.rta.lv/muzizglitiba

Daugavpils Universitāte

Tālākizglītība nodarbinātajiem, pedagogiem, videolekcijas

https://du.lv/studijas/muzizglitiba/

Latvijas Universitāte

Kursi semināri, vasaras skolas, karjeras izglītības pasākumi u.c.

https://www.lu.lv/studijas/muzizglitiba/

Rīgas Tehniskā universitāte

Tālākizglītības kursi

https://www.rtu.lv/lv/studijas/talakizglitiba/talakizglitibas-kursi

Rīgas Stradiņa universitāte

Kursi, praktiskās mācības, semināri u.c.,

https://www.rsu.lv/talakizglitiba-un-kursi

Latvijas Lauku konsultāciju un izglītības centrs

Profesionālie zināšanu kursi lauksaimniekiem; izglītība visiem interesentiem; ZM pārraudzībā un pakļautībā esošo iestāžu kvalifikācijas celšana un speciālistu sertifikācija.

http://new.llkc.lv/lv/nozares/talakizglitiba/pakalpojumi-0

Eiropas Tālmācības centrs

Profesionālā izglītības, neformālā izglītība, interešu izglītība

https://www.eiropascentrs.lv/lat

Latvijas Tālmācības profesionālais centrs

Profesionālās kvalifikācijas līmeņa izglītība neklātienes formā, kursi

https://www.ltpc.lv/lat/programmas

Latvijas Pašvaldību mācību centrs

Mācības un semināri – jaunumi likumdošanā, darba pieredze

https://lpmc.lv/

Latvijas Nacionālā bibliotēka

Izglītojošas aktivitātes un mācību nodarbības

https://macies.lnb.lv/