LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 18. janvāris
Antis, Antons
Ludza
Cloudy
-5°C
 
A A A

Būvvaldes veidlapas

 

          Iesniegums Ludzas novada Būvvaldei (brīvā formā)

Teritorijas plānošana

Iesniegums  izziņas sagatavošanai par plānotās darbības atbilstību Ludzas novada Teritorijas plānojumam (Ludzas novada pašvaldībai)
Iesniegums par detālplānojuma izstrādi

Nekustamais īpašums

Iesniegums par nosacījumu izsniegšanu Zemes ierīcības projekta izstrādei Ludzas novada  administratīvajā teritorijā)
Pieprasījums atmežošanas  kompensācijas aprēķinam

Vizuālo materiālu un reklāmu saskaņošana

Iesniegums reklāmas, informācijas objekta vai izkārtnes izvietošanas saskaņošanai

Būvniecība

Atļauja rakšanas darbu atļaujas saņemšanai
Iesniegums par atzīmes veikšanu būvatļaujā, paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē
Iesniegums būvatļaujas pārreģistrācijai  vai derīguma termiņa pagarināšanai
Ēku, būvju krāsojuma akceptēšana.  Krāsu pase

 

coloring.cool