LV RU EN

Svētdiena, 2021. gada 01. augusts
Albīna, Albīns
Ludza
Intermittent clouds
16°C
 
A A A

Būvvalde

Ludzas novada Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada administratīvajā teritorijā.

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšana

Būvvaldes speciālisti apmeklētājus klatienē pieņem pēc iepriekšējas pieteikšanās pa tālruni vai e-pastā: [email protected] :

Pirmdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Otrdienās no 1000 līdz 1700 (pārtraukums no 1200 līdz 1300)

Ievērojot epidemioloģiskās drošības pasākumus, pirms došanās uz Būvvaldi, aicinām izvērtēt iespēju iesniegt iesniegumus attālināti, parakstot ar drošu elektronisku parakstu un nosūtot uz e – pastu: [email protected] vai izmantojot Valsts pārvaldes pakalpojumu portālu Latvija.lv  e–pakalpojumu Iesniegums iestādei.

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701;  1.stāvā, 110.kab., 111. kab., 112. kab.

Tel:  65707126; 665707407                                      E-pasts: [email protected]


Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Kabinets: 111.      Tel: 65707126
E-pasts: [email protected]

 
Juris Kučinskis
Būvinspektors
Kabinets: 111.      Tel: 65707126
 
Darja Koževnikova
Arhitekte
Kabinets: 112.      Tel: 65707126
 
Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja
Kabinets: 110.      Tel: 65707407

 

Sniedze Irbe
Juriskonsulte
Kabinets: 304.    Tel: 65707140
 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) šādās vietnēs:        
Par būvniecības procesiem:

  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas    nosaukuma vai būvobjekta adreses

  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm, kas atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju

Būvvaldes informācija

Saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu  sākot ar 2020. gada 1. janvāri jauns būvniecības process, kā arī pieteikumi izziņas saņemšanai par būves neesību vai nepabeigtas jaunbūves reģistrēšanai  kadastrā un zemesgrāmatā uzsākami tikai elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk: BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/

  • pieslegties BIS sistēmai iespējams  šeit ar jebkuru identifikācijas līdzekļi, ko piedāvā portāls Latvija.lv (piemēram, internetbanka, eID karte).

  • informatīvie materiāli būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) par BIS lietošanu (lietotāja rokasgrāmata, vebināri, citā informācija) pieejami  https://bis.gov.lv

  • apmācības BIS lietotājiem pieejamas   šeit

  • biežāk uzdotie jautājumi par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes, ka arī vebināru ieraksti  publicēti BIS portālā sadaļā  šeit

  • dzīves situācijas BIS pieejamas šeit

 
Būvvaldes veidlapas
 
Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”Aktuālā redakcija
Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 28 februāra saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā“.  Aktuālā redakcija

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.  Deleģējuma līgums  un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums). Inženiertīklu turētāju, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni Ludzas novada administratīvajā teritorijā,  saraksts (aktualizēts)

Ludzas novada Teritorijas plānojums 2013.-2024. gadam.  Ar Teritorijas plānojuma materiāliem var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija

Aktualitātes Būvniecības jomā

Ekonomikās ministrijas  vietnē Būvniecībā. Būvniecības process un būvniecību regulējošie normatīvie akti

Būvizstrādājumu atbilstības novērtēšanai piemērojamo standartu saraksts.Būvju klasifikācijas noteikumi. (Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi)

Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam
Labklājības ministrijas noteiktās Vides pieejamības vadlīnijas publiskām būvēm un telpām un publiskajai ārtelpaiArhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2019. gadā
2018. gadā
2017.gadā
2016.gadā
2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti:
2019. gadā
2018.gadā
apliecinājuma kartes:
2019. gadā
2018.gadā
tehniskās shēmas:  
2018. – 2018.gadā

2017.gadā
2016.gadā
2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā
2013.gadā
2012.gadā

coloring.cool