LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 01. jūlijs
Rimants, Imants, Ingars, Intars
Ludza
Mostly sunny
30°C
 
A A A

Būvvalde

Ludzas novada pašvaldības Būvvalde apkalpo un pārrauga būvniecības procesu Ludzas novada administratīvajā teritorijā

Būvvaldes apmeklētāju pieņemšana

Informējam, ka:

Visas būvniecības ieceres dokumentācijas ir jāiesniedz elektroniski, izmantojot Būvniecības informācijas sistēmu (BIS)  www.bis.gov.lv .

Pakalpojumu sniegšana, konsultācijas tiks nodrošinātas attālināti, izmantojot saziņu pa tālruni 65707126 vai e-pastu: [email protected].

Iesniegumus iespējams iesniegt jebkurā Ludzas novada pašvaldības klientu apkalpošanas centrā (VPVKC)

Klientu pieņemšana klātienē notiek tikai pēc iepriekšēja pieraksta

Darba laiks:  no 8:00 līdz 17:00; pusdienu pārtraukums – no plkst. 12:00 līdz 13:00

Pieņemšanas laiks:   pirmdienās: plkst. 9.00 -12.00 un 13.00 – 16.00.

                                      otrdienās:   plkst. 9.00 -12.00 un 13.00 – 16.00.

Kontaktinformācija

Raiņa iela 16, Ludza, Ludzas novads, LV-5701;  1.stāvā, 109 kab., 110.kab., 111. kab.

Tel:  65707126; 665707407                                  E-pasts: [email protected]

 

Valērijs Laganovskis
Būvvaldes vadītājs

Kabinets: 111.      Tel: 65707126            [email protected]

 

Juris Kučinskis
Būvinspektors

Kabinets: 111.    Tel: 65707126              [email protected]

 

Ausma Auzāne
Būvinspektore

Kabinets:          Tel: 29225123                [email protected]

 

Žanis Razguļajevs
Būvinspektora palīgs

Kabinets: 111. Tel: 65707126                 [email protected]

 

Darja  Koževnikova
Arhitekte

Kabinets: 112.    Tel: 65707126             [email protected]

 

Jeļena Lapšova
Teritorijas plānotāja

Kabinets: 110.      Tel: 65707407           [email protected]

 
 Aktuālā informācija par būvniecības procesiem

Atbilstoši Būvniecības likuma 14. panta otrajai un sestajai daļai,  informācija par būvniecības ieceri un turpmākajiem lēmumiem, kas pieņemti, izskatot būvniecības ieceres iesniegumu,  ir pieejama Būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) šādās vietnēs:        
Par būvniecības procesiem:

  • Tekstuālā informācija – informācija tiek atspoguļota saraksta veidā, kuru iespējams arī sagrupēt, piem., pēc būvniecības kontroles institūcijas    nosaukuma vai būvobjekta adreses

  • Ģeotelpiskā informācija – informācija par būvniecības iecerēm, kas atspoguļota Latvijas Republikas kartē, izmantojot Google map esošo ģeotelpisko informāciju

 
Būvvaldes informācija

Būvvalde informē, ka saskaņā ar Būvniecības likuma Pārejas noteikumu 21. punktu sākot ar 2020. gadu  visas jaunās būvniecības ieceres varēs uzsākt tikai  elektroniski Būvniecības informācijas sistēmā (turpmāk – BIS), izmantojot Būvniecības informācijas sistēmas publisko portālu (BISP) https://bis.gov.lv/

  • pieslegties BIS sistēmai iespējams  šeit

  • informatīvie materiāli būvniecības informācijas sistēmas publiskajā portālā (BISP) par BIS lietošanu (lietotāja rokasgrāmata, vebināri, citā informācija) pieejami  https://bis.gov.lv

  • biežāk uzdotie jautājumi par Būvniecības informācijas sistēmu (BIS) un Būvniecības valsts kontroles biroja (BVKB) sniegtās atbildes, ka arī vebināru ieraksti  publicēti BIS portālā sadaļā  šeit

  • dzīves situācijas BIS pieejamas šeit

 

Būvvaldes veidlapas
 
Dokumenti

Ludzas novada pašvaldības Būvvaldes nolikums

Ludzas novada pašvaldības 2019.gada 27.decembra saistošie noteikumi Nr.28 „Nodeva par būvatļaujas saņemšanu”Aktuālā redakcija

Ludzas novada pašvaldības 2013.gada 28 februāra saistošie noteikumi Nr.6 Eku numurzīmju, ielu vai laikumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā“.  Aktuālā redakcija

Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas datu uzturēšanu Ludzas novadā:Ludzas novada pašvaldība deleģē topogrāfiskās informācijas sistēmas uzturēšanu  SIA “Ģeotelpiskie risinājumi“.  Deleģējuma līgums  un  SIA „Ģeotelpiskie risinājumi” sniegto pakalpojumu izcenojumi (līguma 2.pielikums). Inženiertīklu turētāji, ar kuriem jāsaskaņo topogrāfiskie plāni, kas izstrādāti Ludzas novada administratīvajā teritorijā:   SARAKSTS  (aktualizēts)

Ar Ludzas novada Teritorijas plānojumiem (administratīvajās teritorijās līdz 01.07.2021.)  var iepazīties arī Valsts vienotā ģeotelpiskās informācijas portālā “Ģeo Latvija” :

Aktualitātes Būvniecības jomā

Ekonomikās ministrijas  vietnē: Būvniecībā.

Būvniecības process un būvniecību regulējošie normatīvie akti
Būvju klasifikācija un klasifikācijas kodi
Būvju iedalījums grupās atbilstoši būvniecības procesam
Arhitekta Pētera Blūma ieteikumi  Ludzas vēsturiskās apbūves saglabāšanai

 Informācija par būvniecības iecerēm

Būvniecības ieceru izskatīšana un būvatļauju izsniegšana:

2019. gadā
2018. gadā
2017.gadā
2016.gadā
2015.gadā

Būvniecības ieceru izskatīšana un atzīmes veikšana paskaidrojuma rakstā vai apliecinājuma kartē:

paskaidrojuma raksti:
2019. gadā
2018.gadā
apliecinājuma kartes:
2019. gadā
2018.gadā
tehniskās shēmas:  
2018. – 2019.gadā

2017.gadā
2016.gadā
2015.gadā

Saņemtie būvniecības iesniegumi – uzskaites kartes un saistībā ar tiem pieņemtie lēmumi līdz 30.09.2014:

Būvatļauju pieprasījumi un izsniegtās būvatļaujas līdz 30.09.2014:

2014.gadā
2013.gadā
2012.gadā

coloring.cool