LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Bāriņtiesa

Ludzas novada bāriņtiesa (turpmāk – Bāriņtiesa) ir Ludzas novada pašvaldības izveidota aizbildnības un aizgādnības iestāde, kura saskaņā ar normatīvajiem aktiem prioritāri nodrošina bērna vai aizgādnībā esošās personas tiesību un tiesisko interešu aizsardzību Ludzas novada administratīvajā teritorijā. Bāriņtiesa Civillikumā noteiktajos gadījumos sniedz palīdzību mantojuma lietu kārtošanā, gādā par mantojuma apsardzību, kā arī izdara apliecinājumus un pilda citus Bāriņtiesu likuma 61. pantā norādītos uzdevumus novada teritorijā.

Bāriņtiesas darbības teritorija ir Ludzas novada administratīvā teritorija, kurā ietilpst Ludzas novadu veidojošās teritoriālās vienības – Ludzas pilsēta, Kārsavas pilsēta, Zilupes pilsēta, Blontu pagasts, Briģu pagasts, Ciblas pagasts, Cirmas pagasts, Goliševas pagasts, Isnaudas pagasts, Istras pagasts, Lauderu pagasts, Līdumnieku pagasts, Malnavas pagasts, Mežvidu pagasts, Mērdzenes pagasts, Nirzas pagasts, Ņukšu pagasts, Pasienes pagasts, Pildas pagasts, Pureņu pagasts, Pušmucovas pagasts, Salnavas pagasts, Rundēnu pagasts, Zaļesjes pagasts, Zvirgzdenes pagasts.

Ludzas novada bariņtiesas nolikums 2021

LUDZAS NOVADA BĀRIŅTIESAS ĒTIKAS KODEKSS

Ludzas novada Bāriņtiesas kontaktinformācija

 Raksti mums uz E-adresi

Ludzā apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni 65707076)

pirmdienās 13.30 – 18.00

ceturtdienās 8.30 – 12.00


Kārsavā apmeklētāji tiek pieņemti ( iepriekš piesakoties pa tālruni 28686389)

Otrdienās: 9.00 – 14.00

Trešdienās 13.00 – 16.00


Zilupē apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni 28362888)

Trešdienās 10.00 – 14.00


Blontos apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni 26174832)

Ceturtdienās 9.00 – 12.00


Ciblā apmeklētāji tiek pieņemti (iepriekš piesakoties pa tālruni 26174832)

Pirmdienās 9.00 – 12.00.


Ludzas novada Isnaudas pagastā, Cirmas pagastā un  Zvirgzdenes pagastā deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  29343558, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Rundēnu pagastā un  Istras pagastā deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  29343558 (dokumentu nodošanai pa tel. 29392534), norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Pildas, Ņukšu, Nirzas un Pureņu  pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  22018278, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Zaļesjes, Pasienes, Brigu un Ļauderu  pagastos un Zilupē  deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  28362888, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Salnavas, Malnavas, Goliševas un Mežvidu  pagastos un Kārsavā  deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  28686389, norunājot vizītes laiku un vietu.


Ludzas novada Ciblas, Līdumnieku, Pušmucovas, Blontu un Mērdzenes  pagastos deklarētajām personām Apliecinājumu izdarīšanai un citu notariālo darījumu slēgšanai jāpiesakās pa tālruni  26174832, norunājot vizītes laiku un vietu.