LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Mostly sunny
15°C
 
A A A

2022. gada iepirkuma līgumi

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/65 “Par bīstamo koku zāģēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas novadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/61 “Par nekustamo īpašumu novērtēšanas un nekustamo īpašumu nomas vērtības noteikšanas pakalpojumiem”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/60 “Par nekustamo īpašumu novērtēšanas un nekustamo īpašumu nomas vērtības

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/59 “Par Līdumnieku pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/58 “Par Blontu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/57 “Par Ciblas pagasta ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/56 “Par Zvirgzdenes pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/55 “Par Pušmucovas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/54 “Par Mērdzenes pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/53 “Par Goliševas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums  Nr.LNP/3.4.5/2022/52 “Par Malnavas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/51 “Par Kārsavas pilsētas ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/50 “Par ugunsdrošības automātiskās signalizācijas apkalpošanu Ludzas novada pašvaldības iestādēs”

Vienošanās par grozījumiem 29.12.2021. pārtikas preču piegādes līgumā Nr. LNP/3.4.5/2021/71

Vienošanās par grozījumiem 06.01.2022. pārtikas preču piegādes līgumā Nr. LNP/3.4.5/2022/1

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/36 “Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” 

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/35 “Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/34 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Kārsavas vidusskolā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/32 par  Ludzas novada pašvaldības informācijas publicēšanu laikrakstā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/31 par atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanu

Atklāts konkurss “Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” identifikācijas Nr. LNP2021/44

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/22 par Ludzas novada Goliševas pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu ziemas periodā

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/12 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 16. daļa – “Ļauderu un Pasienes pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/17 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā,  15. daļa – “Līdumnieku pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/18 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā,   14.daļa – “Zvirgzdenes pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/15 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 13.daļa – “Ciblas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/11 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā,  12. daļa – “Blontu pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”’

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/10 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 11. daļa – “Pušmucovas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/16 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 10.daļa – “Mērdzenes pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/14 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 8.daļa – “Salnavas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”’

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/7 atklāta konkursa “Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” 7. daļa- “Kārsavas pilsētas un Malnavas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/9 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 6.daļa -“Cirmas, Isnaudas, Pureņu, Pildas un Ņukšu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/8 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā , 5.daļa – “Briģu, Nirzas, Istras un Rundēnu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/13 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā 4.daļa – “Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2022.gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/5 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/4 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/3 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/2 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/1 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

coloring.cool