LV EN

Trešdiena, 2023. gada 25. janvāris
Sigurds, Zigurds
Ludza
Mostly cloudy
1°C
 
A A A

2022. gada iepirkuma līgumi

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/123 Par sašķidrinātās naftas gāzes piegāde Ludzas novada pašvaldības Pušmucovas pagasta kultūras nama un Blontu pagasta kultūras nama apkurei

Līgums Nr. LNP-22-15/R Par Ludzas novada pašvaldības finanšu pārskata, kas sastādīts par laika periodu no 01.01.2022. līdz 31.12.2022., revīziju

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/104 Par  Granulu katla ierīkošanu “Aprūpes centrā”, Mežvidos, Mežvidu pagastā, Ludzas novadā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/101 “Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/102 “Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/103 Par Granulu katla ierīkošanu Ciblas pagasta pārvaldes ēkā, Ludzas novadā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/97 Par apkures katla iegādi, piegādi un uzstādīšanu Mežvidu pagasta pārvaldes ēkā

Iepirkums Nr. LNP 2022/43 “Par mēbeļu izgatavošanu, piegādi un uzstādīšana Ludzas novada pašvaldību vajadzībām”:

Iepirkuma 1. daļa “Biroja un citu dažāda veida mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana” līguma reģistrācijas Nr. LNP/3.4.5/2022/95

Iepirkuma 2. daļa “Bērnu mēbeles izgatavošana, piegāde un uzstādīšana”  līguma reģistrācijas Nr. LNP/3.4.5/2022/90

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/93 Par mērniecības pakalpojumiem Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/89 Par dolomīta šķembu iegādi un piegādi Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/88 Skaņas, gaismas un skatuves nomas pakalpojumi Ludzas novada pašvaldības organizētiem publiskiem pasākumiem

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/84  Par teritorijas labiekārtošanas tehnikas (pļaujmašīnu, trimmeru, krūmgriežu u.tml) remonta pakalpojumu sniegšanu Ludzas novada pašvaldības iestādēm

Līgums Nr.LNP/3.4.4/2022/5 Par piebraucamā ceļa Vienības ielā 101, Kārsavas pilsētā, seguma atjaunošanu ar bruģi

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/78 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Pureņu un Isnaudas pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/75 “Par  Ludzas novada Salnavas pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Vienošanās par grozījumiem 30.07.2021. līgumā Nr. LNP/3.4.4/2021/2 “Tilta pār Garbaru upi pārbūve Klusā ielā, Ludzā, Ludzas novadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/71 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Ciblas un Blontu pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/70 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Istras un Rundēnu pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/69 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Briģu un Nirzas pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/68 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Goliševas, Salnavas, Mežvidu un Mērdzenes pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/67 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Ņukšu un Pildas pagasta pārvaldes teritorijā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2020/66 “Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām Ludzas pilsētā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/65 “Par bīstamo koku zāģēšanas pakalpojumu sniegšanu Ludzas novadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/61 “Par nekustamo īpašumu novērtēšanas un nekustamo īpašumu nomas vērtības noteikšanas pakalpojumiem”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/60 “Par nekustamo īpašumu novērtēšanas un nekustamo īpašumu nomas vērtības

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/59 “Par Līdumnieku pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/58 “Par Blontu pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/57 “Par Ciblas pagasta ielu un ceļu  ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/56 “Par Zvirgzdenes pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/55 “Par Pušmucovas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/54 “Par Mērdzenes pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/53 “Par Goliševas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022.gada vasaras sezonā”

Līgums  Nr.LNP/3.4.5/2022/52 “Par Malnavas pagasta ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbi 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/51 “Par Kārsavas pilsētas ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbiem 2022. gada vasaras sezonā”

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/50 “Par ugunsdrošības automātiskās signalizācijas apkalpošanu Ludzas novada pašvaldības iestādēs”

Vienošanās par grozījumiem 29.12.2021. pārtikas preču piegādes līgumā Nr. LNP/3.4.5/2021/71

Vienošanās par grozījumiem 06.01.2022. pārtikas preču piegādes līgumā Nr. LNP/3.4.5/2022/1

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/36 “Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” 

Līgums Nr. LNP 3.4.5/2022/35 “Griezto ziedu, ziedu pušķu, ziedu kompozīciju un dekoru iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/34 par ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu Kārsavas vidusskolā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/32 par  Ludzas novada pašvaldības informācijas publicēšanu laikrakstā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/31 par atskurbtuves pakalpojumu nodrošināšanu

Atklāts konkurss “Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” identifikācijas Nr. LNP2021/44

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/22 par Ludzas novada Goliševas pagasta ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu ziemas periodā

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/12 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 16. daļa – “Ļauderu un Pasienes pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/17 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā,  15. daļa – “Līdumnieku pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/18 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā,   14.daļa – “Zvirgzdenes pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/15 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 13.daļa – “Ciblas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/11 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā,  12. daļa – “Blontu pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”’

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/10 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 11. daļa – “Pušmucovas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/16 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā, 10.daļa – “Mērdzenes pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/14 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 8.daļa – “Salnavas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”’

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/7 atklāta konkursa “Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2022. gadā” 7. daļa- “Kārsavas pilsētas un Malnavas pagasta ielu un ceļu uzturēšanas darbi ziemas periodā”

Līgums Nr.LNP/3.4.5/2022/9 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā, 6.daļa -“Cirmas, Isnaudas, Pureņu, Pildas un Ņukšu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/8 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022. gadā , 5.daļa – “Briģu, Nirzas, Istras un Rundēnu pagastu ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2022. gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.4/2022/7 par trotuāra izbūvi Meža ielā Zilupē, Ludzas novadā

Līgums Nr. LNP/3.4.4/2022/6 Par Muižas ielas posma seguma atjaunošanu Malnavas pagastā, Ludzas novadā

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/13 par Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšanu 2022.gadā 4.daļa – “Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2022.gadā”

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/5 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/4 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/3 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/2 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos” 

Līgums Nr. LNP/3.4.5/2022/1 “Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos”