LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 20. maijs
Venta, Salvis, Selva
Ludza
Showers
10°C
 
A A A

Ar SPĒLI- ceļā uz Starptautisko folkloras festivālu “Baltica 2022”

Pandēmija ieviesusi ievērojamas izmaiņas amatierkolektīvu darbībā. 2020. gada nestās pārmaiņas un ierobežojumi turpinājās arī visu 2021. gadu – regulāri nācās pielāgoties noteikumu maiņām, kas regulēja amatierkolektīvu darbību un mēģinājumu procesu. 2021. gadā visas amatiermākslas nozares piedzīvoja ļoti plašu darbības amplitūdu – no vairākiem jaundarbiem līdz pilnībā aizliegtiem klātienes mēģinājumiem un koncertiem.

Ar prieku jāsaka, ka Ludzas novada folkloras kopas un etnogrāfiskie ansambļi nav iepauzējuši – gaidījuši, kad beigsies pandēmija un ierobežojumi. Meklējot dažādus alternatīvus veidus, kolektīvi turpina aktīvi darboties un saglabāt savas tradīcijas, kā arī pārstāvēt nozari un Ludzas novadu Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skatē.

Pirmdien, 31. janvārī noslēdzās Starptautiskā folkloras festivāla “Baltica 2022” skate, kurā piedalījās mūsu novada 12 kolektīvi – 5 etnogrāfiskie ansambļi un 7 folkloras kopas:

Bozovas etnogrāfiskais ansamblis
(vad. Agnese Medne)

Mērdzenes pagasta KN etnogrāfskais
ansamblis “Mārga”
(vad. Austra Golubova)

Salnavas pagasta KN
etnogrāfiskais ansamblis
(vad. Elvīra Bleive)

Pušmucovas pagasta KN etnogrāfiskais
ansamblis “Olūti”
(vad. Ināra Dovgiallo)

Nirzas pagasta KN etnogrāfiskais
ansamblis “Raipole
(vad. Tatjana Tretjakova)

Ciblas pagasta KN folkloras kopa “Ilža”
(vad. Laima Tihovska)

Zvirgzdenes folkloras kopa “Saime”
(vad. Ināra Zlidne)

Ludzas folkloras kopa “Dzeipori”
(vad. Karīna Demko-Senkāne)

Blontu pagasta folkloras kopa “Madara”
(vad. Laura Kilupe)

Isnaudas pagasta folkloras kopa “Isnauda”
(Ināra Mikijanska – Jakupāne)

Ņukšu pagasta KN folkloras kopa “Rīkšova”
(vad. Ilona Poikāne)

Mežvidu pagasta KN folkloras kopa
(vad. Antoņina Mūrniece)

Epidemioloģiskās situācijas un valstī noteikto ierobežojumu dēļ pirmoreiz festivāla vesturē kolektīvi sagatavoja 8 līdz 10 minūšu programmu, to nofilmējot un nosūtot žūrijai. Programmā bija jāatspoguļo vietējās tradīcijas, saturam jābūt balstītam konkrētā lokālā tradīcijā, kurā atklāj savu izpratni par SPĒLI vai vienkāršāk – mēģina apspēlēt spēli.

Kāda būs Starptautiskā festivāla “Baltica 2022” norise, kura plānota no šī gada 6. jūlija līdz 10. Jūlijam Lavijas pilsētās – Siguldā, Turaidā, Rīgā, Kuldīgā, Talsos un Ventspilī, nav zināms, bet mūsu kolektīvi ir gatavi pārstāvēt festivālu atbilstoši rīkotāju iecerēm.

Paldies Ludzas novada tautas garamantu kopējiem, kas meklēja un atrada sevī motivāciju, iedvesmu iet, un darīt. Lai arī turpmāk daudz garaspēka iedvesmot vienam otru un locīt kuplo dziesmu pūru radot nozīmīgu, radošu un tradīcijām bagātu Ludzas novadu.

Karīna Demko-Senkāne
Ludzas kultūras nama kultūras metodiķe

coloring.cool