LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 27. maijs
Loreta, Dzidra, Gunita, Dzidris
Ludza
Mostly cloudy
9°C
 
A A A

Noslēgts līgums par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu būvniecību

SIA „Ludzas apsaimniekotājs” sniedz informāciju par noslēgtiem līgumiem projektā „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” Id.nr.3DP/5.1.1.0./08/IPIA?VIDM/015 ietvaros:

1. Līgums „Centrālo NAI un 2 KSS rekonstrukcija”, noslēgtā līguma summa ir 1 529 060,00 LVL – nodots ekspluatācijā 16.06.2011;
2. Līgums „Artēzisko urbumu un ūdens uzglabāšanas iekārtu būvniecība”, noslēgtā līguma summa ir 448 080,60LVL – nodots ekspluatācijā 07.04.2011;
3. Līgums „Ūdens apgādes, kanalizācijas tīklu un KSS būvniecība un rekonstrukcija”, noslēgtā līguma summa ir 2 619 652,52 LVL – nodots ekspluatācijā 13.01.2011;
4. Līgums „Būvdarbu inženiertehniskā uzraudzība projektā „ūdenssaimniecības attīstība Ludzā””, noslēgtā līguma summa ir 148 788,50 LVL..

Sākotnējā plānoto līgumu kopsumma ir 5 108 422,00 LVL, bet noslēgto līgumu kopsumma sastāda 4 745 581,62 LVL, no kā izriet, ka projekta ietaupījuma summa ir 362 840,38 LVL, t.sk. 257 363,52 LVL Kohēzijas fonda un Valsts budžeta līdzfinansējums.
Papildus plānoto būvdarbu apjoma pamatojums iesniegts LR Vides ministrijā 07.09.2010 un akcepts par TEP aktualizāciju ir izsniegts 29.09.2010 Nr.311, noslēgti civiltiesiskā līguma par projektu „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” (3.DP/5.1.0/08/IPIA/VIDM/015) grozījumu Nr.2 no 10.11.2010, uz kura pamata 01.03.2011 tika izsludināta iepirkuma procedūra „Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana” (Id.nr.LA2011/01-KF). Piedāvājumu atvēršana notika 04.04.2011. Iepirkuma vērtēšanas procesā par uzvarētāju ir atzīta Pilnsabiedrība „A.A&Būvkopmānijas” ar piedāvāto cenu bez PVN – 479 157.96 LVL
03.06.2011 tika noslēgts līgums starp SIA „Ludzas apsaimniekotājs” un PS „A.A&Būvkompānijas” par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu projektēšanu un būvniecību. Izpildes termiņš-12 mēneši.
UKT posmu saraksts

coloring.cool