LV RU EN

Sestdiena, 2022. gada 28. maijs
Vilhelms, Vilis
Ludza
Cloudy
13°C
 
A A A

Noslēdzies projekts “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā”

Pilsētas attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija

Rekonstrukcijas darbi tika veikti Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” līguma „Centrālo NAI un 2 KSS rekonstrukcija” ietvaros. Rekonstrukcijas darbus veica konsorcijs „Koger un Partneri”.
Paveiktie darbi:
a) rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas – Jurdža ielā 1e un Sporta ielā 13a;
b) uzbūvēta jauna priekšattīrīšanas ēka centrālajās attīrīšanas iekārtās, kas ietver sevī tehnoloģisko bloku: pieņemšanas kameru, pirmsattīrīšanas bloku, smilšu kameru, dūņu atūdeņošanas iekārtas u.c.;
c) rekonstruētas aerācijas tvertnes, dūņu laukumi un otreizējie nostādinātāji;
d) iegādāts dūņu iekrāvējs;
e) iegādāts laboratorijas aprīkojums, kas ļaus veikt notekūdeņu ekspresanalīzes.

Būtiskākie ieguvumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas:
• Tika samazināts gruntsūdeņu piesārņojuma risks, ko radīja noplūdes pa bojātām būvkonstrukcijām. BIO-200 slēgšana. Novadot notekūdeņu plūsmu uz galveno centralizēto sistēmu, tiek nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiek efektīvi attīrīti atbilstoši ES prasībām;
• Kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija samazināja nokrišņu ūdeņu infiltrāciju un uzlaboja attīrīšanas procesu efektivitāti;
• NAI rekonstrukcijas rezultātā tika samazināta infiltrācija, palielinājusies elektroenerģijas izmantošanas efektivitāte. Palielinoties NAI attīrīšanas jaudai, ilgtermiņā tiek nodrošināta visa pienākošā notekūdeņu apjoma attīrīšana u.c.

Dzeramā ūdens rezervuāra būvniecība

Projekta būvdarbu līguma „Artēzisko urbumu un ūdens uzglabāšanas iekārtu būvniecība” ietvaros konsorcijs „Koger un Partneri” ir izbūvējis:
a) dzeramā ūdens rezervuāru Skolas ielā 43 (kopējais tilpums 600 m3);
b)  otrā pacēluma sūkņu staciju Skolas ielā 43;
c)  rekonstruējis trīs artēziskās akas Skolas ielā 41, Skolas ielā 54 un Stroda ielā 46.

Ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukcija un paplašināšana

Projekta ietvaros Pilnsabiedrība „A.A&būvkompānijas” ir izbūvējusi  10.2 km ūdensapgādes tīklu un 7.8 km kanalizācijas tīklu, kā arī rekonstruējusi 9.1 km ūdensapgādes tīklu un 0.6 km kanalizācijas tīklu, kā arī ir veikta 2 kanalizācijas sūkņu staciju būvniecība un 2 kanalizācijas sūkņu staciju rekonstrukcija.
Projekta īstenošanas rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un 2003. gada MK noteikumu Nr. 235 prasībām. Turklāt, palielinoties notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamībai, samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem. Rekonstruējot ūdensvadus, samazinājies arī neuzskaitītā ūdens daudzums un samazinājies avāriju risks, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā – samazinājies infiltrācija kanalizācijas sistēmā.

Projekta kopējās izmaksas: 5 180 675.26 LVL
t.skaitā:
Kohēzijas fonda līdzfinansējums: 3 072 983.70 LVL
Valsts budžeta līdzfinansējums: 542 291.26 LVL

coloring.cool