LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 20. maijs
Venta, Salvis, Selva
Ludza
Cloudy
9°C
 
A A A

Ludzā tiek nodoti ekspluatācijā ūdensapgādes un kanalizācijas tīkli

Šī gada 27. jūnijā Ludzā tika parakstīts Valsts AKTS par ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu nodošanu ekspluatācijā, kas izbūvēti un rekonstruēti Eiropas Savienības Kohēzijas fonda līdzfinansētā projekta “Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” ietvaros.
Līgums par Ludzas ūdensapgādes un kanalizācijas tīklu rekonstrukciju un paplašināšanu, kā arī kanalizācijas sūkņu staciju būvniecību tika noslēgts 2011. gada 3.junijā ar pilnsabiedrību “A.A&būvkompānijas”, līguma summa 465 938.69 LVL bez PVN.
Līguma ietvaros Ludzā tika izbūvēti 2.7 km ūdensapgādes, 3.6 km kanalizācijas tīkli un jauna kanalizācijas sūkņu stacija Kuļņeva ielā, kā arī rekonstruēti 1 km ūdensapgādes tīklu.
Projekta īstenošanas rezultātā pilsētā ir palielinājusies ūdensapgādes pakalpojumu un notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamība, kas nodrošinās kvalitatīvu dzīves vidi pilsētas iedzīvotājiem. Palielinoties ūdensapgādes pakalpojumu pārklājumam ir nodrošināta pilnvērtīga un tīra dzeramā ūdens piegāde atbilstoši Padomes Direktīvai 98/83/EK par dzeramā ūdens kvalitāti un 2003. gada MK noteikumu Nr. 235 prasībām. Turklāt, palielinoties notekūdeņu savākšanas pakalpojumu pieejamībai, samazināsies virszemes ūdeņu piesārņojums ūdenstecēs un gruntsūdenī no pārplūstošām nosēdbedrēm, nepietiekoši attīrītiem notekūdeņiem un septiķiem. Rekonstruējot ūdensvadus, samazināsies arī neuzskaitītā ūdens daudzums un samazināsies avāriju risks, kā arī kanalizācijas tīklu rekonstrukcijas rezultātā – samazināsies infiltrācija kanalizācijas sistēmā.
Pielikumā: Ūdensapgādes un kanalizācijas jaunizbūvētie un rekonstruētie posmi

coloring.cool