LV RU EN

Piektdiena, 2022. gada 20. maijs
Venta, Salvis, Selva
Ludza
Cloudy
11°C
 
A A A

Ekspluatācijā nodod rekonstruētās pilsētas attīrīšanas iekārtas

Šī gada 16. jūnijā, ar saņemtu pozitīvu valsts komisijas atzinumu, noslēdzās notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcija Ludzā. Pirms atzinuma sagatavošanas, būvvalde bija saņēmusi visus pieprasītos atzinumus un 16. jūnijā komisijas pārstāvji ieradās rekonstruētajā notekūdeņu attīrīšanas stacijā, kur uz vietas pārbaudīja un novērtēja paveikto.

Rekonstrukcijas darbi tika veikti Kohēzijas projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzā” līguma „Centrālo NAI un 2 KSS rekonstrukcija” ietvaros. Rekonstrukcijas darbus veica konsorcijs „Koger un Partneri”. Būvdarbi norisinājās no 2009. gada janvāra līdz šī gada maijam.
Paveiktie darbi:
a) rekonstruētas divas kanalizācijas sūkņu stacijas – Jurdža ielā 1e un Sporta ielā 13a;
b) uzbūvēta jauna priekšattīrīšanas ēka centrālajās attīrīšanas iekārtās, kas ietver sevī tehnoloģisko bloku: pieņemšanas kameru, pirmsattīrīšanas bloku, smilšu kameru, dūņu atūdeņošanas iekārtas u.c.;
c) rekonstruētas aerācijas tvertnes, dūņu laukumi un otreizējie nostādinātāji;
d) iegādāts dūņu iekrāvējs;
e) iegādāts laboratorijas aprīkojums, kas ļaus veikt notekūdeņu ekspresanalīzes.
Būtiskākie ieguvumi no notekūdeņu attīrīšanas iekārtu rekonstrukcijas:
• Tiks samazināts gruntsūdeņu piesārņojuma risks, ko rada noplūdes pa bojātām būvkonstrukcijām. BIO-200 slēgšana. Novadot notekūdeņu plūsmu uz galveno centralizēto sistēmu, tiks nodrošināts, ka visi notekūdeņi tiks efektīvi attīrīti atbilstoši ES prasībām;
• Kanalizācijas sūkņu rekonstrukcija samazinās nokrišņu ūdeņu infiltrāciju un uzlabos attīrīšanas procesu efektivitāti;
• NAI rekonstrukcijas rezultātā tiks samazināta infiltrācija, palielināsies elektroenerģijas izmantošanas efektivitāte. Palielinoties NAI attīrīšanas jaudai, ilgtermiņā tiks nodrošināta visa pienākošā notekūdeņu apjoma attīrīšana, kas mazinās vides piesārņojumu pārplūžu gadījumā;
• Samazināsies uz vidi novadītās piesārņojuma slodzes īpatsvars, jo palielinot pieslēgto iedzīvotāju skaitu, tiks panākts piesārņojošo vielu samazinājums. Pēc projekta realizācijas būs vērā ņemams SV, BSP5, ĶSP piesārņojuma slodžu samazinājums uz vidi.
 
coloring.cool