LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Ludzas krievu biedrība “Nasledije”

Презентация Возмемся за руки, друзья!

 

Biedrība Ludzas krievu biedrība “Nasliedije” tika izveidota uz brīvprātīgo grupas pamata un tika juridiski reģistrēta 2005. gada 3. februārī.

Biedrības galvenie mērķi ir:

Ludzas krievu kultūras lingvistikas biedrības interešu pārstāvēšana;

pilsonisko, lingvistisko, izglītības, kultūras, nacionālo, ekonomisko un citu Ludzas krievu biedrības interešu pārstāvēšana;

krievu kultūras un tradīciju, kā arī Latvijas nacionālo minoritāšu kultūras un tradīciju saglabāšana un attīstīšana;

cilvēka tiesību aizstāvēšana.

 

Mūsu mērķauditorija ir etnisko minoritāšu pārstāvji, NVO, skolu jaunieši, Ludzas un citu Latgales reģiona pašvaldību iedzīvotāji.

Ludzas krievu biedrība “Nasliedije” organizē literāros, muzikālos, jaunrades pasākumus, organizē izstādes, Ludzas iedzīvotāju tikšanās ar interesantiem dažādu profesiju pārstāvjiem un radošiem cilvēkiem, veido Ludzas iedzīvotāju atmiņu hroniku, piedalās Ludzas pilsētas svētku orgkomitejā. Par tradicionāliem Ludzas rajonā ir kļuvuši „Nasliedije” biedru organizētie un vadītie krievu romances un lirikas vakari, garīgās mūzikas pasākumi, radošie vakari, grāmatu prezentācijas.

Laika posmā no 2006. līdz 2009. gadam veiksmīgākie „Nasliedije” organizētie un īstenotie pasākumi etniskās un sociālās  integrācijas jomā  ar  mērķi  mazināt  mazākumtautību grupu atstumtības risku un veicināt mazākumtautību nevalstisko organizāciju aktivitātes palielināšanu Ludzas pilsētā:

Ziemassvētku pasākums pansionāta „Ludza” iemītniekiem;

J. Rudņikas un L. Pižonkovas radošie vakari;

J. Kuļņeva pemiņai veltītie literāri -muzikālie vakari;

L. Rozenšildas – Paulinas grāmatas „Varonīgias Kuļnevs” (“Храбрый Кульнев”) prezentācijas pasākums;

Latvijas Krievu muzeja veidotās izstādes „Pikuļs un Latvija” organizēšana un pasākums Ludzā;

garīgās mūzikas vakari;

A Žemčužnikova daiļaradei veltīts pasākums;

Uzvaras dienas pasākumu organizēšana un vadīšana;

Draudzības vakari;

Pasākumu cikls „Gadalaiki”.

 

2005. gadā Krievijas Federācijas Ģenerālkonsulāts Ludzas krievu biedrības „Nasliedije” dibinātājiem un aktīvajiem biedriem Jevgeņijai Kuščai un Viktoram Kuščam pasniedza Pateicības rakstus par ieguldījumu krievu kultūras attīstībā un sabiedrības integrācijas veicināšanā.

Organizācija cieši sadarbojas ar:

 Latvijas poļu savienības Ludzas nodaļu,

Ludzas baltkrievu biedrību „Krinica”,

Ludzas galvenās bibliotēkas interešu klubu „Grāmatu draugu biedrība „Varavīksne””,

Ludzas 2. vidusskolu,

Ludzas Tautas namu,

Ludzas Novadpētniecības muzeju,

Zilupes vidusskolu,

Zilupes mūzikas skolu,

Teātra studiju „Nabaga Joriks”,

Rēzeknes krievu kopienu,

  Latvijas Krievu kopienas Daugavpils nodaļu.

Ir pieredze sadarbībā ar LR Naturalizācijas pārvaldi.

 

Biedrībā „Ludzas krievu biedrība „Nasliedije” pašlaik ir 50 biedri.

Organizācijas darbs kopš pirmsākumiem balstās uz brīvprātīgo darbu.

7 organizācijas biedri nodarbojas ar literāro daiļradi un pastāvīgi publicē savus literāros darbus.

Biedrībā pilnas slodzes un daļējas slodzes pastāvīgo darbinieku nav – tādi darbinieki tiek pieņemti darbā tikai projektu ietvaros.

Sava biroja organizācijai nav, bet biroja vajadzībām un biedru tikšanās reizēm izdalīta viena telpa pašvaldībai piederošajā ēkā Ludzas pilsētas centrā. Biedrības lietošanā ir dators, printeris, Interneta pieslēgums.

Organizācijai ir bibliotēka, atmiņu arhīvs, videoarhīvs un fotoarhīvs.