LV EN

Trešdiena, 2023. gada 08. februāris
Aldona
Ludza
Cloudy
-3°C
 
A A A

Pušmucovas Kultūras nams

Adrese: Skolas iela 4, Pušmucova, Pušmucovas pag., Ludzas novads, LV-5742
TN vadītāja: Inta Domarka
Telefons: 26199502
E-pasts: pusmucova.tn@ludzasnovads.lv


Pašreizējā Pušmucovas KN ēka celta un atvērta 1990.gada 24.novembrī, ko sāka vadīt Iveta Dukaļska. Neilgu laika periodu strādāja vēl 3 vadītāji, bet no 2000.gada 25.janvāra par kultūras nama direktori strādā Inta Domarka. Kultūras nams paredzēts 300 skatītājiem. Tā misija ir veidot labvēlīgu vidi radošās daudzveidības attīstībai, sekmēt līdzsvarotu kultūras procesu attīstību un kultūras pieejamību sava novada teritorijā. Tā ir vieta, kur tiek izzinātas un uzturētas kultūras vērtības, vieta mūsdienu žanru un stilu apgūšanai. Kultūras nams ir pakalpojumu sniedzējs, ik viena indivīda radošas pašizpaušanās iespējām vai kolektīvam radošam darbam visu žanru amatiermākslās, organizators nemateriālā un materiālā kultūras mantojuma izzināšanai, uzturēšanai un tālāk nodošanai nākamajām paaudzēm, starpnieks citu nāciju un valstu kultūras iepazīšanai un apgūšanai.

Pušmucovas kultūras namā pašlaik darbojas 1-4.klašu deju kolektīvs “Mazā Māra” , jauniešu deju grupa un etnogrāfiskais ansamblis “Olūti”, kas darbojas jau vairāk kā 40 gadus.

Kultūras namā tiek svinēti gan tradicionālie svētki (Lieldienas, Jāņi, Ziemassvētki un Aizgavēņi), gan Latvijas valsts svētki, Bērnības un Pilngadības svētki. Notiek balles, diskotēkas, dažādi atpūtas vakari, kā arī sadraudzības vakari ar blakus pagastu pašdarbības kolektīviem.

Pušmucovas TN etnogrāfiskais ansamblis”Olūti”
1980.gadā tika dibināts Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis “Olūti”, ko 15 gadu vadīja Helēna Probuka. Šobrīd ansambļa vadītāja ir Ināra Dovgiallo. Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis piedalās starptautiskajā festivālā “Baltica”, neskaitāmos pasākumos un gandrīz visos sava pagasta un novada rīkotajos pasākumos. 2011.gada pavasarī Pušmucovas etnogrāfiskais ansamblis nosvinēja savu 30.gadu jubileju un apstiprināja kolektīva nosaukumu “Olūti”. Koncertēja  Vācijas pilsētā Bodenteihā  kopā ar citu novadu pašdarbības kolektīviem.

Vadītāja Ināra atzīst: “Ja ansamblis dzied un aizvien spēj papildināt savu sastāvu, ja tiek aicināts uz dažādiem sarīkojumiem, ja ir klausītāji un līdzdziedātāji – tātad šāds kolektīvs ir vajadzīgs un dziedātās dziesmas sagādā prieku daudziem cilvēkiem.

Pušmucovas bērnu deju kolektīvs “Mazā Māra”
1-4.klašu bērnu tautu deju kolektīvā dejo Pušmucovas pamatskolas bērni. Deju kolektīvs dibināts 2010.gada rudenī, pateicoties vadītājas Vijas Skujas entuziasmam. No 2016.gada deju kolektīvus vada Inese Mikaskina.