LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Partly cloudy
-5°C
 
A A A

Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā

ERAF-logo

2013. gada 17. jūnijā Ludzas novada pašvaldība parakstīja vienošanos ar Valsts reģionālās attīstības aģentūru par Eiropas Savienības finansētā projekta īstenošanu. Šī projekta nosaukums ir “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā“. Tas būs viens no lielākajiem projektiem, ko Ludzas novada ir īstenojusi līdz šim brīdim, un tas ietver 11 Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukciju. Lai paveiktu visus ieplānotus rekonstrukcijas darbus, pašvaldība saņēma Eiropas Reģionālās attīstības fonda finanšu līdzekļus, tai tika piešķirta valsts dotācija, un pašvaldība ieguldīja arī savu līdzfinansējumu.

Projekta nosaukums Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā
Projekta identifikācijas numurs 2DP/2.3.2.2.3/13/IPIA/VRAA/002
Fonds, programma, aktivitāte
 • Projektu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds.
 • Projekts tiek īstenots Darbības programmas “Uzņēmējdarbība un inovācijas” papildinājuma 2.3.2.2. aktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem mikro, maziem un vidējiem komersantiem” 2.3.2.2.3. apakšaktivitātes “Atbalsts ieguldījumiem infrastruktūrā uzņēmējdarbības attīstībai” ietvaros.
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Ludzas novads
Īstenošanas laiks  17.06.2013. – 15.07.2015.
Mērķis  Veikt Ludzas pilsētas ielu un laukuma Stacijas un Raiņa ielu krustojumā rekonstrukciju, lai paaugstinātu novada konkurētspēju, sekmētu uzņēmējdarbības attīstības veicināšanu, uzlabotu satiksmes dalībnieku drošību, darba vietu un sabiedrisko pakalpojumu pieejamību, dzīves vietas pievilcības un dzīves kvalitātes celšanos.
Galvenās aktivitātes
 1. Rūpniecības ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 2. Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltam, Ludzā, Ludzas novadā
 3. Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Dagdas ielas līdz Liepājas ielai, Ludzā, Ludzas novadā
 4. 1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai un posmā no Kr.Barona ielas līdz Tirgus ielai, Ludzā, Ludzas novadā
 5. Parku ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 6. Ezera šķērsielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 7. Laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielu krustojumā, Ludzā, Ludzas novadā
 8. Rekašova ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 9. Kr.Barona ielas posma no Skolas ielas līdz 1. Maija ielai rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 10. Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā
 11. Blaumaņa ielas rekonstrukcija posmā no Biržas ielas līdz Jelgavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā
 12. Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz Jelgavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā

10 rekonstrukcijas objekti kartēTiks veikta augstākminēto objektu rekonstrukcijas darbu būvuzraudzība; noslēgti līgumi par autoruzraudzību.

Rekonstrukcijas darbu apkopojums

Rezultatīvie rādītāji
 •   Veikta Ludzas pilsētas ielu un ielu posmu rekonstrukcija (≈5,730 km)
 •   Veikta laukuma rekonstrukcija Raiņa un Stacijas ielu krustojumā (5808 kv.m)
Projekta attiecināmās izmaksas  4 439 632.92 EUR
ERAF finansējums 83,49%
 3 706 867.25 EUR
Valsts dotācija 3%
 133 188.99 EUR
Pašvaldības līdzfinansējums 13,51%
 599 576.68 EUR
Kontaktinformācija  Projekta vadītāja Viola Andruščenko; tālrunis 65707131; viola.andruscenko@ludzaspils.lv
Publikācijas