LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā

Ar šo projektu satiksmes organizācijas uzlabojumi skāra Ludzas pilsētas Jelgavas ielu, kur tika izbūvēta lietus kanalizācija, brauktuve, ietve, ierīkots apgaismojums. Šī iela ir kļuvusi drošāka un modernāka.

Projekts nosaukums Satiksmes organizācijas uzlabojumi Ludzas pilsētā
Identifikācijas numurs 3DP/3.2.1.3.1./08/APIA/SM/001/001
Programma ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.3.1. apakšaktivitāte „Satiksmes drošības uzlabojumi apdzīvotās vietās ārpus Rīgas”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks     2009.gada jūlijs – 2010.gada decembris
Mērķis Veikt satiksmes organizācijas uzlabojumus Ludzas pilsētā, rekonstruējot Jelgavas ielu posmā no Dagdas ielas līdz Stacijas ielai
Galvenās aktivitātes

1) Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana;

2) Būvniecība;

3) Būvuzraudzība;

4) Autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji

1) Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana – noslēgti 3 līgumi;

2) Būvniecība: izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – 65,96 m, ierīkots apgaismojums – 31 balsts, izbūvēta brauktuve – 8580 m2, izbūvēta ietve – 1520 m2, uzstādītas ceļa zīmes – 32 gab.;

3) Veikta būvuzraudzība;

4) Veikta autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi: uzstādīts informatīvais stends, 3 publikācijas presē.

Projekta budžets  344 487,56 LVL
ERAF finansējums  292 814,43 LVL
Pašvaldības finansējums  25 836,57 LVL
Valsts budžeta finansējums  25 836,56 LVL
Kontaktinformācija  Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv)