LV EN

Sestdiena, 2023. gada 04. februāris
Veronika, Daila
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai

Valsts reģionālās attīstības aģentūra marta sākumā ir apstiprinājusi Ludzas novada pašvaldības izstrādāto Eiropas Savienības Reģionālās attīstības fonda projektu „Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai” (Nr. 3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/002). Šī projekta ietvaros ir paredzēts veikt Latgales ielas posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai rekonstrukciju 1,69 km kopgarumā: trotuāru izbūvi, ceļa segas izbūvi, ielas apgaismojuma ierīkošanu, lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu, sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju, gājēju pāreju ierīkošanu.

Projekta nosaukums Satiksmes infrastruktūras sakārtošana Ludzas pilsētas un apkārtējo teritoriju pieejamības veicināšanai
Identifikācijas numurs Nr.3DP/3.6.2.1.0/11/IPIA/VRAA/002
Programma ERAF „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.6.2.1.aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Latgales iela posmā no Krāslavas ielas līdz Stacijas ielai
Īstenošanas laiks 9 mēneši: no 16.04.2012. – 31.12.2012.
Mērķis Sekmēt funkcionālo saišu veidošanu starp Ludzas novadu un tam pieguļošajām teritorijām un Ludzas novada pašvaldības kā attīstības centra konkurētspējas nostiprināšanu, publisko pakalpojumu pieejamību, iedzīvotāju mobilitāti, veicot Ludzas pilsētas Latgales ielas rekonstrukciju.
Galvenās aktivitātes

Projekta ietvaros ir paredzēts veikt Latgales ielas posma no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielas (1690 m kopgarumā) rekonstrukciju, ietverot šādus darbus:

 • nelielu krustojumu, nepieciešamo pieeju un nobrauktuvju rekonstrukciju;
 • gājēju pāreju ierīkošanu;
 • trotuāru izbūvi;
 • sabiedriskā transporta pieturvietu rekonstrukciju;
 • lietus ūdens kanalizācijas ierīkošanu;
 • ceļa segas un gājēju celiņu segas izbūvi;
 • ielas apgaismojuma ierīkošanu.
Rezultatīvie rādītāji

Latgales ielas rekonstrukcija:

 • Ielas apgaismojuma rekonstrukcija;
 • Gājēju celiņu izbūve un rekonstrukcija;
 • Ielas asfaltbetona seguma rekonstrukcija;
 • Autobusu pieturvietu rekonstrukcija;
 • Lietus kanalizācijas sistēmas izbūve;
 • Krustojumu nepieciešamo pieeju un nobrauktuvju rekonstrukcija;
 • Gājēju pāreju apzīmējuma atjaunošana.
Projekta budžets  Projekta plānotās attiecināmās izmaksas 954 957.00 LVL
ERAF finansējums  427 516.00 LVL
Pašvaldības finansējums  508 580.00 LVL
Valsts budžeta finansējums  18 861.00 LVL
Kontaktinformācija  Ilona Mekša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis: 65707131; projekti@ludzaspils.lv)

Preses relīze 30.03.2012.

Preses relīze 02.05.2012.

Preses relīze 27.06.2012.

Preses relīze 25.07.2012.

Preses relīze 05.10.2012.

Preses relīze 16.11.2012.

Preses relīze 22.11.2012.

Preses relīze 29.12.2012.

Latvijas reģionālās televīzijas sižets par projektu

Latvijas reģionālās televīzijas sižets par Latgales ielas atklāšanu