LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Snow
-2°C
 
A A A

Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai

Šo projektu Ludzas novada pašvaldība īstenoja 2011. gadā. Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības iestāde, kura īsteno vispārējās pamatizglītības, interešu izglītības un profesionālās ievirzes mūzikas izglītības programmas. Pateicoties zemāk aprakstītam projektam, tika uzlabota Ludzas mūzikas pamatskolas materiāltehniskā bāze, kas nodrošina skolas pilnvērtīgāku mācību programmu īstenošanu, veicina audzēkņu radošo izaugsmi un sekmē kultūrizglītības attīstību Ludzas novadā.

Projekta nosaukums Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai
Identifikācijas numurs Nr. 10-01-LL33-L413201-000004
Programma

 Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai pasākuma “Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” aktivitāte

Īstenošanas vieta Ludzas mūzikas pamatskola, Ludzas novads, Ludza, Stacijas iela 45
Īstenošanas laiks  10.01.2011. – 10.05.2011.
Mērķis  Uzlabot Ludzas mūzikas pamatskolas materiāli tehnisko bāzi, iegādājoties mūzikas instrumentus, kas nodrošinās mūzikas skolas mācību programmu pilnvērtīgāku īstenošanu, veicinās audzēkņu radošo izaugsmi un sekmēs kultūrizglītības attīstību Ludzas novadā.
Galvenās aktivitātes  Aparatūras un mūzikas instrumentu iegāde
Rezultatīvie rādītāji  Iegādātas 2 klavieres; 3 radio mikrofoni; 1 basģitāras pastiprinātājs
Projekta budžets   LVL 5 840,02
ELFLA finansējums   LVL 3 359,50
Pašvaldības finansējums  LVL 2 480,52
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldība Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707131; projekti@ludzaspils.lv)