LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai

No 2010. gada marta līdz 2012.gada 31.martam Ludzas novada pašvaldība īstenoja ERAF projektu “Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai”. Īstenojot šo projektu, tika uzsākti Latvijas senākās pilsētas vecpilsētas saglabāšanas darbi: renovētas pilsdrupas, sakārtota viena no krāšņākajām ielām ezera krastā, kā arī izveidots komplekss tūrisma produkts – pastaigu maršruts “Atver Ludzu”.

Projekta nosaukums Ludzas vecpilsētas tūrisma objektu renovācija tūrisma attīstībai
Identifikācijas numurs Nr. PPA/3.4.2.1.1/09/02/009; Līguma Nr. L-PPA-10-002
Programma ERAF “Infrastruktūra un pakalpojumi”
Īstenošanas vieta Ludzas pilsēta, Mazā Ezerkrasta iela, Baznīcas iela 56
Īstenošanas laiks

24 mēneši;

31.03.2010. – 31.03.2012.

Mērķis

Projekta vispārējais mērķis:

Saglabāt kultūrvēsturisko pilsētvidi un kultūrvēsturisko ainavu, sekmējot kultūras pieminekļu restaurācijas pasākumus un to iekļaušanu ekonomiskajā apritē.

Projekta specifiskie mērķi:

– Nodrošināt Ludzas viduslaiku pils drupu renovāciju, saglabājot tā autentiskumu, attīstīt Ludzas vecpilsētu par jaunu izziņas un kultūras tūrisma produktu, izveidojot tajā jauna tūrisma produkta infrastruktūru.

– Veicināt Ludzas vecpilsētas atpazīstamību un nozīmību vietējā un ārvalstu tūrisma tirgū, īstenojot atbilstošus mārketinga pasākumus.

Galvenās  aktivitātes                          

Projekts paredz sakārtot tūrisma objektu infrastruktūru Ludzas vecpilsētā un renovēt Ludzas viduslaiku pilsdrupas, lai risinātu galvenās problēmas, kas kavē tūrisma attīstību.

Projekta ietvaros tika īstenotas šādas aktivitātes:

  1. Ludzas viduslaiku pils drupu renovācija;
  2. Apgaismojuma renovācija Mazā Ezerkrasta ielā;
  3. Mazā Ezerkrasta promenādes izveidošana (M.Ezerkrasta gājēju celiņa un ielas rekonstrukcija) ;
  4. Mazā Ludzas Ezera krasta labiekārtošana gar M.Ezerkrasta ielu;
  5. Jauna, atraktīva tūrisma produkta izstrāde, izmantojot jauno, marķēto infrastruktūru (maršruta „Atver Ludzu!” izveidošana);
  6. Mārketinga pasākumi objekta popularizēšanai (bukleta, kartes izdošana, jaunizveidotā maršruta atklāšanas pasākums, dalība starptautiskās izstādēs).
Rezultatīvie rādītāji

– Renovētas/nostiprinātas Ludzas pilsdrupas

– Rekonstruēta Mazā Ezerkrasta iela

– Apgaismojuma renovācija Mazā Ezerkrasta ielā

– Izveidots jauns marķēts maršruts „Atver Ludzu!”

– Izdoti bukleti „Atver Ludzu!” (4 valodās)

– Izdota karte „Atver Ludzu!” (3 valodās)

Projekta kopējās izmaksas 305 207,84 LVL
ERAF finansējums 225 184,71 LVL
Pašvaldības finansējums                               80 023,13 LVL
Kontaktinformācija Ilona Leščinska (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālr. 65707131; mob. 29593757; projekti@ludzaspils.lv)

Preses relīze Nr. 1

Preses relīze Nr. 2

Preses relīze Nr. 3

Preses relīze Nr. 4

Preses relīze Nr. 5

Preses relīze Nr. 6

Preses relīze Nr. 7

Preses relīze Nr. 8

Preses relīze Nr. 9

Preses relīze Nr. 10

Preses relīze Nr. 11

Preses relīze Nr. 12

Preses relīze Nr. 13

Buklets “Atver Ludzu” latviešu un krievu valodā

Buklets “Atver Ludzu” angļu un vācu valodā

Maršruta “Atver Ludzu” karte