LV EN

Piektdiena, 2022. gada 09. decembris
Sarmīte, Tabita
Ludza
Mostly cloudy
-7°C
 
A A A

Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē.

Projekta nosaukums, Nr.: „Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā” 16-01-AL34-A019.2201-000009

Īstenošanas vieta, laiks: Brīvības iela 19, Zilupe, Zilupes nov., p.n. Zilupe, LV-5751 2017.gads.

Projekta mērķis – izveidot informatīvo infrastruktūru pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā uzstādot norāžu zīmes

Aktivitātes – uzstādīt 55 norādes uz 25 stabiem.

Rezultatīvie rādītāji – projekta rezultātā tiks uzstādītas 55 norādes uz 25 stabiem.

Budžets: 3269.28 EUR, t.sk.: ELFLA finansējums – 2942.35 EUR, Cits līdzfinansējums – 326.93 EUR

Projekta iesniedzējs, kontakti: Zilupes novada pašvaldība, Vitālijs Vaļdens, 26541476, 65707315, dome@zilupe.lv

 

Raksti un publicitāte par projektu:

Projekta vispārējs apraksts Zilupes novada pašvaldības tīmekļa vietnē