LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Tranzītceļa P49 Ludzas ielas posma no Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā

Šī projekta realizācija palīdzēja sakārtot Ludzas pilsētas galvenās ielas – Latgales ielas – dažu posmu infrastruktūru, tika uzlabota satiksmes drošība. Pateicoties šādiem projektiem Ludza kļūst arvien pievilcīgāka.

Projekta nosaukums  Tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr.Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā
Identifikācijas numurs  3DP/3.2.1.2.0./10/APIA/SM/008
Programma  ERAF Darbības programmas 2007. – 2013.gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi” 3.2.1.2. aktivitāte „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās”
Īstenošanas vieta  Ludzas pilsēta
Īstenošanas laiks  2010. gada septembris – 2011. gada decembris
Mērķis  Tranzītceļa P49 maršruta turpinājuma Latgales ielas posma rekonstrukcija Ludzas pilsētā, uzlabojot tehniskos parametrus un satiksmes drošību
Galvenās aktivitātes

 1) Iepirkuma veikšana;

 2) Būvniecība;

3) Būvuzraudzība;

4) Autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi

Rezultatīvie rādītāji

1) Iepirkuma veikšana un līgumu noslēgšana – noslēgti 3 līgumi;

2) Būvniecība: rekonstruēta Latgales iela – 2,1 km, rekonstruēts un izbūvēts apgaismojums – 1,87 km, rekonstruēta un izbūvēta lietus ūdens kanalizācija – 1,87 km, rekonstruētas autobusu pieturas – 4 gab.;

3) Veikta būvuzraudzība;

4) Veikta autoruzraudzība;

5) Publicitātes pasākumi: uzstādīti 2 informatīvie stendi, uzstādīta 1 plāksne telpās, 3 publikācijas presē, informācija mājas lapā.

Projekta budžets  1 828 228,48 LVL
ERAF finansējums  1 553 994,20 LVL
Pašvaldības finansējums  219 387,43 LVL
Valsts budžeta finansējums  54 846,85 LVL
Kontaktinformācija  Ilona Rimša (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas projektu vadītāja; tālrunis 65707411; ilona.rimsa@ludzaspils.lv); Arturs Isakovičs (Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas Inženierkomunikāciju speciālists; tālrunis: 65707497; arturs.isakovics@ludzaspils.lv)

Preses relīze Nr. 1

Preses relīze Nr. 2

Preses relīze Nr. 3

Preses relīze Nr. 4

Preses relīze Nr. 5

Latgales reģionālās televīzijas sižets