LV EN

Piektdiena, 2023. gada 03. februāris
Vida, Ida, Aīda
Ludza
Partly cloudy
-6°C
 
A A A

Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai”

Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts dienests (IKVD)

Projekta sadarbības partneris: Latvijas pašvaldības un Valsts profesionālās izglītības iestādes

Projekta mērķis: Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus vispārējās izglītības un profesionālās izglītības iestāžu izglītojamiem.

Projekta īstenošanas laiks: 16.03.2017.–31.12.2022. 

Projekta mērķgrupa:

 • 5.–12. klases vispārizglītojošo programmu skolēni;
 • 1.–4. kursa profesionālās izglītības programmu audzēkņi.

Projektā sniegtais atbalsts:

 • Konsultācijas (pedagogs, psihologs, sociālais pedagogs, pedagoga palīgs, speciālās izglītības pedagogs, surdotulks, asistents, ergoterapeits);
 • Kompensācija par:
  • sabiedriskā transporta biļetēm (starppilsētu, starpnovadu);
  • naktsmītnēm;
  • ēdināšanu;
  • individuālās lietošanas priekšmetiem;
  • speciālo transportu.

Projektā iesaistītās skolas: Kārsavas vidusskola, Ciblas vidusskola, Salnavas pamatskola, Mežvidu pamatskola, Mērdzenes pamatskola un Pušmucovas pamatskola.

Projekta īstenošanas pamats: Ministru kabineta 12.07.2016. noteikumi Nr.460 “Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 8.3.4.specifiskā atbalsta mērķa “Samazināt priekšlaicīgu mācību pārtraukšanu, īstenojot preventīvus un intervences pasākumus” īstenošanas noteikumi

Finansējums: Specifiskajam atbalstam plānotais kopējais attiecināmais finansējums ir 39 812 376 euro, tai skaitā Eiropas Sociālā fonda finansējums 33 840 519 euro un valsts budžeta finansējums 5 971 857 euro.

Plašāka informācija par projektu: https://ikvd.gov.lv/esf-projekts/www.pumpurs.lv un https://www.facebook.com/pumpurs.lv/

 

Raksti un publikācijas

Projekta informācija no Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē 

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (25.01.2021) Pašvaldības izglītības iestādēs turpinās projekts „PuMPuRS”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.01.2020) Kārsavas vidusskolā, Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolās tiek īstenots projekts “PuMPuRS”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (10.03.2020) Kārsavas novada pašvaldība aicina iesniegt jaunatnes iniciatīvas projektus mācību motivācijas palielināšanai

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.04.2020) Pumpurs jaunatnes iniciatīvas projektu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 12. maijam

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (04.06.2020) Projekta Pumpurs vērtēšanas rezultāti

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (19.06.2020) Projekta Pumpurs vērtēšanas rezultāti

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (29.06.2020) Biedrība „Kūzuls” realizēs projektu “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (16.07.2020) Aicina pieteikties jauniešus dalībai projekta aktivitātēs

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (20.08.2020) Projekta “INVESTĪCIJAS DZĪVES KONTĀ” realizācija

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (17.09.2020) Ciblas novada pašvaldības izglītības iestādes uzsāk dalību projektā „PuMPuRS”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (25.09.2020) Projekta “Investīcijas dzīves kontā” realizācija

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (28.09.2020) Zaļā aptieciņa

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (15.10.2020) Mežvidu, Mērdzenes un Salnavas pamatskolās tiek īstenots projekts “PuMPuRS”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (21.01.2021) Kārsavas novada pašvaldības izglītības iestādēs tiek nodrošinās konsultatīvais atbalsts

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (03.05.2021) Zaļā aptieciņa

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (19.05.2021) Projekta Pumpurs vērtēšanas rezultāti

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (22.05.2021) Pusaudžu ādas kopšanas un stila veidošana

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (26.05.2021) Zupas gatavošana

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (02.08.2021) Latgales virtuves noslēpumu meklējumos” 4.nodarbība

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (06.08.2021) “Latgales virtuves noslēpumu meklējumos”

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (27.08.2021) “Radošā muzicēšana” ar Arni Slobožaņinu

Raksts Kārsavas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (05.09.2021) Noslēdzies izglītojošs projekts jauniešiem “Pumpurs”

Raksts Ciblas novada pašvaldības tīmekļa vietnē (13.09.2021) Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai