LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Cloudy
-2°C
 
A A A

Spēlējies pasakā

Bērnu laukums BrigosEiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā” projekta ietvaros uzstādīts jauns bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma aprīkojums Brigu ciemā. Labiekārtotais aktīvās atpūtas laukums ir brīvi pieejams visiem bērniem.   ELFLA_kopejais_logotips2

Nosaukums Spēlējies pasakā
Identifikācijas Nr. 13-01-LL33-L413201-000012
Programma ELFLA Lauku attīstības programmas 2007. – 2013. gadam pasākums ” Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju īstenošanas teritorijā “
Īstenošanas vieta Brigi, Brigu pagasts, Ludzas novads
Īstenošanas laiks 2014. gads
Mērķis Veicināt bērnu un jauniešu lietderīgu brīvā laika pavadīšanu, izveidojot aktīvās atpūtas laukumu daudzdzīvokļu māju pagalmā Brigos Briģu pagastā
Galvenās aktivitātes Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide
Rezultatīvie rādītāji Izveidots 1 bērnu un jauniešu atpūtas laukums
Budžets (EUR)   11 166.19
t.sk.: ELFLA finansējums (EUR)  8 437.80
Pašvaldības līdzfinansējums (EUR)  2 728.39
Valsts budžeta finansējums  0,00
Projekta partneri  Nav
Projekta vadītāja Ilona Mekša
Kontaktinformācija Tālr. 65707131, e-pasts: [email protected]
Publicitāte https://ludzasnovads.lv/jaunumi/sopavasar-tiks-istenoti-5-elfla-programmas-projekti