LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Sociālā fonda projekti


Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu un Kārsavas pilsētas iedzīvotājiem

Projekts “Veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumi Ludzas novada Blontu, Ciblas, Goliševas, Malnavas, Mežvidu, Mērdzenes, Līdumnieku, Pušmucovas, Salnavas, Zvirgzdenes pagastu […]


Atbalsts izglītojamo individuālo kompetenču attīstībai

Ludzas novada izglītības iestādēs – Ludzas pilsētas vidusskolā, Ludzas 2.vidusskolā, Ciblas vidusskolā, Zilupes vidusskolā, Mežvidu pamatskolā, Mērdzenes pamatskolā  – tiek […]


Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai

Izglītības kvalitātes valsts dienesta īstenotais Eiropas Sociālā fonda projekts Nr.8.3.4.0/16/I/001 “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” Projekta īstenotājs: Izglītības kvalitātes valsts […]


Karjeras atbalsts vispārējās un profesionālās izglītības iestādēs

2017. gada 27. februārī Ludzas novada pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru par Eiropas Sociālā fonda […]


Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide

Ludzas novada pašvaldība piedalās projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” Projekta īstenotājs Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) sadarbībā ar: Latvijas […]


Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā

Projekts “Sabiedrības veselības veicināšanas un slimību profilakses pasākumu īstenošana Ludzas novadā” (Nr.9.2.4.2/16/I/024) norisinās darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 9.2.4. specifiskā […]


Deinstitucionalizācijas pasākumu īstenošana Latgales reģionā (DI)

Ar mērķi palielināt ģimeniskai videi pietuvinātu un sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā personām ar garīga rakstura traucējumiem un bērniem, […]


Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde

Ludzas novada pašvaldība īstenoja projektu Nr. 1DP/1.5.3.2.0./10/APIA/VRAA/033 „Ludzas novada teritorijas plānojuma izstrāde”. Projekta ietvaros tika sagatavots pašvaldības ilgtermiņa plānošanas dokuments […]


Speciālistu piesaiste Ludzas novada pašvaldības administratīvās kapacitātes stiprināšanai

Projekta ietvaros konkursa kārtībā darbā Ludzas novada pašvaldībā tika pieņemti juriskonsults un vides inženieris. Speciālistu atalgojuma izmaksas 100% apmērā tiek […]


Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai

Ludzas novada pašvaldība uzsāka īstenot projektu „Ludzas novada pašvaldības kapacitātes stiprināšana Eiropas Savienības līdzfinansēto projektu un pasākumu īstenošanai” (Nr.11DP/1.5.2.2.3/11/APIA/SIF/001/18). Projekta […]