LV RU EN

Trešdiena, 2022. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Clear
-6°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti (LEADER)


Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana

Viena no problēmām Latvijā ir zems fiziskās sagatavotības līmenis bērniem un jauniešiem, kā arī nepietiekama iedzīvotāju iesaistīšanās sportiskās un veselību […]


Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana

Cirmas ezers ir lielākais Ludzas novada ezers (aizņem 1261,2 m2). Tas ir tīrs, zivīm bagāts, ar smilšainām pludmalēm un ideāli […]


Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”

Kopš 1995.gada 1.jūnija ilgstošās sociālās aprūpes un  rehabilitācijas funkcijas Ludzas novada teritorijā nodrošina sociālās aprūpes centrs „Ludza”. Par sociālās aprūpes […]


Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Ludzas novadā ir 10 pagastu publiskās bibliotēkas, kas nodrošina pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietu tiešā tuvumā. […]


Sociālās aprūpes centra “Ludza” infrastruktūras pilnveidošana

Ar mērķi pilnveidot Sociālā aprūpes centra “Ludza” infrastruktūru, uzlabojot klientu dzīves kvalitāti, labsajūtu un emocionālo komfortu, laika posmā no 08.02.2018. […]


Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā

Cilvēces daudzveidīgo kultūridentitāšu pamats ir kultūras mantojums. Līdzās materiālajam kultūras mantojumam, kuru aizsargā dažādas tiesiskas normas un likumi, pastāv arī […]


Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai

Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā dzīvo ap 30 bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Vasarā uz šo ciematu atbrauc atpūsties […]


Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā

Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā – Rundēnu ciemā – dzīvo ap 50 bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Viena no iespējām, […]


Iepazīsti Ludzu!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Esi aktīvs cauru gadu – sporto svaigā gaisā!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Iespēju dažādošana veselīga brīva laika pavadīšanai Ludzas novadā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Dzīvo līdzi pasakai

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Spēlējies pasakā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsētā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


No jauniešu iniciatīvas līdz rotaļu laukuma izveidei

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, 2012. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti izstrādāja 3 projektu […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, Ludzas novada pašvaldības īstenoja 2 projektus, kuru ietvaros tika izveidoti bērnu […]


Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai un radošo prasmju attīstībai

Projekta ietvaros tika iegādāta jauna biroja tehnika, aprīkojums un datoru programmnodrošinājums Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra darbības uzlabošanai. BJC […]


Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana

2011. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti izstrādāja projektu „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana […]


Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas piepilsētā

Bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums ir kļuvis par nopietnu problēmu Latvijas lauku pilsētās. Tā kā Ludzas […]


Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas pilsētas Lauktehnikas rajonā

Bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums ir kļuvis par nopietnu problēmu Latvijas lauku pilsētās. Tā kā Ludzas […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Pildas ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Martišu ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas pilsētas ģimnāzijā kultūras pasākumu organizēšanai

Ludzas pilsētas ģimnāzija skolēnu skaita ziņā ir lielākā skola Ludzas novadā. Mācības notiek divos korpusos. 1. – 6. klašu skolēni […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Rundēnu pagastā

2010. gadā tika renovētas Rundēnu Kultūras nama telpas. Izremontētajā gaišajā tautas namā, pietrūka aparatūras, lai rīkotu dažādus pasākumus. Arī Kultūras […]


Aktīvās atpūtas centra izveide Ludzas novada Cirmas pagastā

Sports spēj uzlabot ne tikai veselību, bet arī garastāvokli, pašapziņu un darba spējas. Sports un fiziskās aktivitātes iedvesmo mūs sasniegt […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novadā

Īstenojot zemāk aprakstīto projektu, tika uzlabota Ludzas Tautas nama materiāltehniskā bāze, kas nodrošina amatiermākslas kolektīviem kvalitatīvu mēģinājumu norisi. Tagad Tautas […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Nirzas ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai

Šo projektu Ludzas novada pašvaldība īstenoja 2011. gadā. Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības […]


Veco ļaužu aprūpes mājas “Raipole” darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde

Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagastā darbojas sociālās aprūpes māja “Raipole”, kas ir pašvaldības iestāde un nodrošina dzīvojamo platību, komunālos pakalpojumus […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā

Projekta ietvaros Istras Tautas namam tika iegādāta aparatūra un mēbeles. Ņemot vēra jauniešu un vietējo iedzīvotāju vēlmes pēc kvalitatīviem pasākumiem, […]


Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas novada Ņukšu pagastā

Projekta ietvaros Ņukšu Tautas nama pašdarbības kolektīviem tika papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādājoties aparatūru, skatuves tērpus, mūzikas instrumentus, kā arī […]


coloring.cool