LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 26. janvāris
Agneta, Agnis, Ansis
Ludza
Mostly cloudy
-3°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti (LEADER)


Kārsavā uzsākti gājēju takas izveides būvdarbi

  Kārsavas pilsētai cauri vijas Valsts nozīmes ūdensnoteka Šņitkas strauts, kas ir interesants ar tā reljefu un līkumoto gultni. 2016. […]


Rotaļu laukuma atjaunošana Ņukšu pagastā

Straujajā tehnoloģiju attīstības laikmetā bērni un jaunieši aizvien vairāk laika velta viedierīcēm, mobilajām aplikācijām un sociālajiem tīkliem. Interneta sniegtās iespējas […]


Sociālās aprūpes centram “Ludza” tiks iegādāts jauns aprīkojums

  Šī gada 14. jūnijā Lauku atbalsta dienests ir apstiprinājis Ludzas novada pašvaldības  iesniegto projekta iesniegumu “Aprīkojuma iegāde Ludzas novada […]


Skeitparka konstrukciju iegāde un uzstādīšana Kārsavas un Zilupes pilsētās, Ludzas novadā

Fiziskās aktivitātes ir labas veselības un pašsajūtas priekšnoteikums jebkurā vecumā, tomēr pusaudžu gados sportam ir īpaša nozīme – tiek stiprinātas […]


Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas

Projekta nosaukums, identifikācijas Nr.: „Bērnu rotaļu laukuma ierīkošana pie Ludzas novada Pildas pamatskolas” Īstenošanas vieta, laiks: “Skola”, Pilda, Pildas pagasts, Ludzas […]


Vietējās teritorija s- atpūtas vietas „Pie strūklakas” izveide Zilupes pilsētā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.: „Vietējās teritorijas- atpūtas vietas „Pie […]


Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā bērnu brīvā laika dažādošanai

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.: „Rotaļu laukuma izveide Zilupes pilsētā […]


Publiski pieejama informatīvā āra LED ekrāna piegāde un uzstādīšana pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes pilsētā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.: „Publiski pieejama informatīvā āra LED […]


Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, kvalitātes un sasniedzamības uzlabošanai Zilupes novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.: „Informatīvās infrastruktūras izveide pakalpojumu pieejamības, […]


Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai Zilupes novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.:„Skaņas un gaismas aparatūras un aprīkojuma […]


Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko nodarbību brīvā laika pavadīšanas centra izveide Zilupes pilsētā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekta nosaukums, Nr.: „Jauno satiksmes dalībnieku apmācības, praktisko […]


Automašīnu stāvvietas laukuma izbūve Tautas ielā 1, Zilupē

Projekta nosaukums, Nr.: “Automašīnu stāvvietas laukuma izveide Tautas ielā 1, Zilupē” Nr. 19-01-AL34-A019.2201-000011 Īstenošanas vieta, laiks: Tautas iela 1, Zilupe, […]


Aprīkojuma iegāde sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai visām paaudzēm Kārsavas novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. […]


Kārsavas pilsētas dīķa ekoloģiskā stāvokļa atjaunošana un teritorijas labiekārtošana

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. […]


Kultūras norišu kvalitātes uzlabošana Kārsavas novadā

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020. gadam apakšpasākuma 19.2. […]


Zīdūņa parka labiekārtošana

Eiropas Savienības Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA)   Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.–2020.gadam apakšpasākuma 19.2. „Darbības īstenošana saskaņā ar […]


Skatuves aparatūras modernizācija Kārsavas novada kultūras namos

Vairāk informācijas par Eiropas Lauksaimniecības fondu lauku attīstībai pieejams EK tīmekļa vietnē. Projekts ”Skatuves aparatūras modernizācija Kārsavas novada kultūras namos”, […]


Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000002 „Tērpu iegāde Ciblas novada amatierkolektīviem”. Projekts pabeigts -30.11.2017. Projekta attiecināmās izmaksas ir 38 430,58 eiro. ELFLA finansējums – 34 […]


Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Pušmucovas ciemā

Nr. 16-01-AL34-A019.2201-000003 „Bērnu rotaļu laukuma aprīkojuma piegāde un uzstādīšana Pušmucovas ciemā”. Projekts pabeigts -31.07.2017.   Projekta attiecināmās izmaksas ir 14 […]


Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana

Projekts Nr. 20-00-S0ZF02-000037 “Lielā Ludzas ezera zivju resursu papildināšana”. Tika ielaisti 10 000 vienvaras līdaku mazuļi Lielajā Ludzas ezerā. Projekts realizēts 2020.gada jūlijā. […]


Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2. kārta

Projekts „Ciblas novada pašvaldības grants ceļu pārbūve, 2. kārta” Nr. 19-01-A00702-000029. Projekta pabeigts 2020.gada oktobrī. Projekta ietvaros pārbūvēts ceļs Franapole – Ražanova […]


Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve

Nr. 17-01-AL34-A019.2201-000001 „Ciblas vidusskolas stadiona pārbūve”. Projekta kopējās izmaksas – 165 945,92 EUR; attiecināmās izmaksas – 50 000,00 EUR. Publiskais finansējums no […]


Kultūrvēsturiskā centra “Līču mājas” izveide

Projekts īstenots Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai Latvijas Lauku attīstības programmas 2014.-2020.gadam apakšpasākuma  19.2 “Darbību īstenošana saskaņā ar sabiedrības virzītas […]


Pildas pamatskolas stadiona skrejceliņu seguma atjaunošana

Viena no problēmām Latvijā ir zems fiziskās sagatavotības līmenis bērniem un jauniešiem, kā arī nepietiekama iedzīvotāju iesaistīšanās sportiskās un veselību […]


Cirmas ezera publiskās pludmales labiekārtošana

Cirmas ezers ir lielākais Ludzas novada ezers (aizņem 1261,2 m2). Tas ir tīrs, zivīm bagāts, ar smilšainām pludmalēm un ideāli […]


Aprīkojuma iegāde kvalitatīvas klientu aprūpes un rehabilitācijas nodrošināšanai sociālās aprūpes centrā “Ludza”

Kopš 1995.gada 1.jūnija ilgstošās sociālās aprūpes un  rehabilitācijas funkcijas Ludzas novada teritorijā nodrošina sociālās aprūpes centrs „Ludza”. Par sociālās aprūpes […]


Aprīkojuma iegāde Ludzas novada pagastu bibliotēkām iedzīvotāju sabiedrisko aktivitāšu dažādošanai

Ludzas novadā ir 10 pagastu publiskās bibliotēkas, kas nodrošina pakalpojumus lietotājiem to dzīvesvietas, darba, mācību un atpūtas vietu tiešā tuvumā. […]


Sociālās aprūpes centra “Ludza” infrastruktūras pilnveidošana

Ar mērķi pilnveidot Sociālā aprūpes centra “Ludza” infrastruktūru, uzlabojot klientu dzīves kvalitāti, labsajūtu un emocionālo komfortu, laika posmā no 08.02.2018. […]


Mobilās skatuves iegāde brīvdabas pasākumu tehniskajai nodrošināšanai Ludzas novada pašvaldības teritorijā

Cilvēces daudzveidīgo kultūridentitāšu pamats ir kultūras mantojums. Līdzās materiālajam kultūras mantojumam, kuru aizsargā dažādas tiesiskas normas un likumi, pastāv arī […]


Rotaļu laukums Tutānu ciemā – bērnu attīstībai un brīva laika pavadīšanas dažādošanai

Ludzas novada Cirmas pagasta Tutānu ciemā dzīvo ap 30 bērniem vecumā līdz 15 gadiem. Vasarā uz šo ciematu atbrauc atpūsties […]


Veselīga dzīvesveida un aktīvās brīvā laika pavadīšanas veicināšana Rundēnu ciemā

Ludzas novada Rundēnu pagasta centrā – Rundēnu ciemā – dzīvo ap 50 bērniem vecumā līdz 18 gadiem. Viena no iespējām, […]


Iepazīsti Ludzu!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Esi aktīvs cauru gadu – sporto svaigā gaisā!

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Iespēju dažādošana veselīga brīva laika pavadīšanai Ludzas novadā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Dzīvo līdzi pasakai

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Spēlējies pasakā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Ludzas pilsētā

Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai (ELFLA) Lauku attīstības programmas pasākuma „Lauku ekonomikas dažādošana un dzīves kvalitātes veicināšana vietējo attīstības stratēģiju […]


No jauniešu iniciatīvas līdz rotaļu laukuma izveidei

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, 2012. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības nodaļas speciālisti izstrādāja 3 projektu […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Isnaudas pagasta Istalsnas ciemā

Turpinot uzlabot Ludzas novada daudzdzīvokļu māju pagalmu spēļu infrastruktūru, Ludzas novada pašvaldības īstenoja 2 projektus, kuru ietvaros tika izveidoti bērnu […]


Datortehnikas iegāde bērnu un jauniešu brīvā laika pavadīšanai un radošo prasmju attīstībai

Projekta ietvaros tika iegādāta jauna biroja tehnika, aprīkojums un datoru programmnodrošinājums Ludzas novada Bērnu un jauniešu centra darbības uzlabošanai. BJC […]


Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana un aktivitāšu dažādošana

2011. gadā Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļas speciālisti izstrādāja projektu „Ludzas pilsētas galvenās bibliotēkas ienesīguma kapacitātes paaugstināšana […]


Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas piepilsētā

Bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums ir kļuvis par nopietnu problēmu Latvijas lauku pilsētās. Tā kā Ludzas […]


Bērnu un jauniešu rotaļu laukuma izveide Ludzas pilsētas Lauktehnikas rajonā

Bērnu un jauniešu ikdienas brīvā laika pavadīšanas iespēju trūkums ir kļuvis par nopietnu problēmu Latvijas lauku pilsētās. Tā kā Ludzas […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Pildas ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Martišu ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas pilsētas ģimnāzijā kultūras pasākumu organizēšanai

Ludzas pilsētas ģimnāzija skolēnu skaita ziņā ir lielākā skola Ludzas novadā. Mācības notiek divos korpusos. 1. – 6. klašu skolēni […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Rundēnu pagastā

2010. gadā tika renovētas Rundēnu Kultūras nama telpas. Izremontētajā gaišajā tautas namā, pietrūka aparatūras, lai rīkotu dažādus pasākumus. Arī Kultūras […]


Aktīvās atpūtas centra izveide Ludzas novada Cirmas pagastā

Sports spēj uzlabot ne tikai veselību, bet arī garastāvokli, pašapziņu un darba spējas. Sports un fiziskās aktivitātes iedvesmo mūs sasniegt […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novadā

Īstenojot zemāk aprakstīto projektu, tika uzlabota Ludzas Tautas nama materiāltehniskā bāze, kas nodrošina amatiermākslas kolektīviem kvalitatīvu mēģinājumu norisi. Tagad Tautas […]


Bērnu un jauniešu aktīvās atpūtas laukuma izveide Nirzas ciemā

2010. gadā biedrība „Ludzas rajona partnerība” un Lauku atbalsta dienesta Austrumlatgales reģionālā lauksaimniecības pārvalde apstiprināja 3 Ludzas novada pašvaldības projektu […]


Materiāli tehniskās bāzes uzlabošana Ludzas mūzikas pamatskolā mūzikas programmas pilnveidošanai

Šo projektu Ludzas novada pašvaldība īstenoja 2011. gadā. Ludzas Mūzikas pamatskola ir Ludzas novada pašvaldības dibināta un pakļautībā esoša izglītības […]


Veco ļaužu aprūpes mājas “Raipole” darbības apstākļu uzlabošana un aprīkojuma iegāde

Ludzas novada pašvaldības Nirzas pagastā darbojas sociālās aprūpes māja “Raipole”, kas ir pašvaldības iestāde un nodrošina dzīvojamo platību, komunālos pakalpojumus […]


Materiāltehniskās bāzes pilnveidošana kultūrvides saglabāšanai un popularizēšanai Ludzas novada Istras pagastā

Projekta ietvaros Istras Tautas namam tika iegādāta aparatūra un mēbeles. Ņemot vēra jauniešu un vietējo iedzīvotāju vēlmes pēc kvalitatīviem pasākumiem, […]


Kultūrvēsturiskās vides un tradīciju saglabāšana Ludzas novada Ņukšu pagastā

Projekta ietvaros Ņukšu Tautas nama pašdarbības kolektīviem tika papildināta materiāli tehniskā bāze, iegādājoties aparatūru, skatuves tērpus, mūzikas instrumentus, kā arī […]