LV EN

Pirmdiena, 2022. gada 28. novembris
Rita, Olita, Vita
Ludza
Mostly cloudy
-2°C
 
A A A

Projekti


Eiropas Lauksaimniecības fonda lauku attīstībai projekti (Pamatpakalpojumi ekonomikai un iedzīvotājiem)


Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā

  Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju […]


Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Nirzas pagastā

Nirzas pagasts ir viens no pievilcīgākajiem pagastiem Ludzas novadā. Tajā darbojas Tautas nams, bibliotēka un skola. Lai nodrošinātu Nirzas pagasta […]


Piebrauktuves pie daudzdzīvokļu mājas rekonstrukcija Ludzas novada Isnaudas pagastā

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Ludzas novada Pureņu pagasta ceļu, ielu un piebrauktuvju rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Ludzas novada Rundēnu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Istras pagastā

  Ludzas novada Istras pagasts ir viens no lielākajiem pagastiem novadā. Pagastā dzīvo 844 cilvēki. Lai veicinātu pagasta apdzīvotības saglabāšanos, […]


Infrastruktūras attīstība Ludzas novada Pildas pagastā

  2011. gadā Ludzas novada pašvaldība īstenoja infrastruktūras uzlabošanas projektu, kura ietvaros tika rekonstruēts Pildas pamatskolas stadions, Pildas pamatskolas sporta […]


Infrastruktūras attīstība Brigu pagastā

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Ludzas novada Istras pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Ludzas novada Cirmas pagasta ceļu, ielu un piebrauktuvju rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Ludzas novada Ņukšu pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Nirzas pagasta autoceļu un ciema ielas rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Infrastruktūras attīstība Istras pagastā

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Pildas ciema ceļu un ielu rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]


Isnaudas pagasta ceļu un ielu rekonstrukcija

Ludzas novada attīstības programmā 2011.-2017.gadam  ir noteiktas pašvaldības attīstības iespējas un prioritātes, kas sekmēs gan ekonomisko, gan sociālo iedzīvotāju labklājību. […]