LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 22. oktobris
Irīda, Īrisa
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Saistošo noteikumu projekti un paskaidrojuma raksti

Ludzas novada domes 2021.gada 23.septembra saistošo noteikumu Nr. 10/2021 “Par pašvaldības līdzfinansējuma apmēru nekustamo īpašumu pieslēgšanai centralizētajai ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmai” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr.7/2021 „Grozījumi Ludzas  novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošajos noteikumos Nr.1/2021 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada domes 2021.gada 26.augusta saistošo noteikumu Nr. 8/2021 “Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada pašvaldības 2021.gada 2.jūlija saistošo noteikumu Nr. 1/2021 „Ludzas novada pašvaldības nolikums” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 2/2021 “Par Ciblas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošo noteikumu Nr.2 “Par Ciblas novada simbolikas izmantošanu” atcelšanu” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 2. jūlija saistošo noteikumu Nr. 3/2021 “Par Kārsavas novada domes 2010.gada 22.decembra saistošo noteikumu Nr.13 “Par Kārsavas novada pašvaldības simboliku” atcelšanu” paskaidrojuma raksts

Ludzas novada pašvaldības 2021. gada 16. jūlija saistošo noteikumu Nr. 4/2021 „Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu” paskaidrojuma raksts

coloring.cool