LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Zaudējuši sp

Saistošo noteikumu Nr.

Saistošo noteikumu pieņemšanas datums

Saistošo noteikumu nosaukums

Saistošie noteikumi ir spēkā no

Konsolidētā/ aktuālā redakcija

6

27.02.2014.

LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NOLIKUMS

28.02.2014.

Aktuālā redakcija

9

27.03.2014.

 Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”

01.04.2014.

23

23.10.2014.

Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”

25.10.2014.

4

26.03.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014.gada 27.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ludzas novada pašvaldības nolikums”

01.04.2015.

15

27.08.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada pašvaldības 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”

28.08.2015.

22

26.11.2015.

 

01.12.2015.

6

30.06.2016.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014. gada 27. februāra saistošajos noteikumos Nr.6 “Ludzas novada pašvaldības nolikums”

01.07.2016.

 

5

 

31.01.2013.

 

LUDZAS NOVADA TERITORIJAS PLĀNOJUMA 2013.-2024. GADAM TERITORIJAS IZMANTOŠANAS UN APBŪVES NOTEIKUMI un GRAFISKĀ DAĻA

Latvijas Vēstnesis07.02.2013., Nr.27 (4833))

  08.02.2013.

 

 
Saistošie noteikumi ir īstenojami no 

11.04.2013.

 

7

17.09.2009.

PAR APRŪPES MĀJĀS DARBA ORGANIZĒŠANU UN PAKALPOJUMA SAŅEMŠANAS KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ

27.11.2009.

Aktuālā redakcija

9

25.03.2010.

Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā”

12.05.2010.

17

27.05.2010.

Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā

22.06.2010.

 8  28.04.2011. Grozījums Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 26.05.2011. sēdes lēmumu (protokols Nr. 9, 46.§))  31.05.2011.
12 25.04.2013. Par grozījumiem 2009.gada 17.septembra Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” 22.06.2013.
28 26.09.2013. Grozījumi Ludzas novada domes saistošajos noteikumos 2009.gada 17.septembra saistošajos noteikumos Nr.7 „Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā 01.01.2014.
13 27.10.2016.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” (protokols Nr.20, 23.§) ar precizējumiem, kas veikti 24.11.2016. 

21.12.2016.
19 24.01.2019.

 Grozījumi Ludzas novada domes 2009. gada 17. septembra saistošajos noteikumos Nr. 7 “Par aprūpes mājās darba organizēšanu un pakalpojuma saņemšanas kārtību Ludzas novadā” ar Paskaidrojuma rakstu

24.01.2019.

 

 

11

26.11.2009.

LUDZAS NOVADA TERITORIJAS KOPŠANAS UN BŪVJU UZTURĒŠANAS NOTEIKUMI

12.05.2010.

Aktuālā redakcija

16

27.05.2010.

Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”

22.06.2010.

 14  22.06.2011. Grozījums Ludzas novada domes 2009. gada 26. novembra saistošajos noteikumos Nr. 11 “Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi”  20.07.2011.
21 26.09.2013.  Grozījumi Ludzas novada domes 2009.gada 26.novembra saistošajos noteikumos Nr.11 „Ludzas novada teritorijas kopšanas un būvju uzturēšanas noteikumi” 29.01.2014.
 

1

28.01.2010.

NODEVA PAR PAŠVALDĪBAS DOMES IZSTRĀDĀTO OFICIĀLO DOKUMENTU UN APLIECINĀTU TO KOPIJU SAŅEMŠANU UN BŪVATĻAUJAS SAŅEMŠANU

26.02.2010.

Aktuālā redakcija

8

25.03.2010.

Grozījumi Ludzas novada pašvaldības 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Ludzas novada pašvaldības nodeva par būvvaldes sniegtajiem pakalpojumiem un to samaksas kārtība

30.03.2010.

29

26.09.2013.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”

01.01.2014.

50

24.10.2013.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”

01.01.2014.

11

23.07.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.janvāra saistošajos noteikumos Nr.1 „Nodeva par pašvaldības domes izstrādāto oficiālo dokumentu un apliecinātu to kopiju saņemšanu un būvatļaujas saņemšanu”  26.09.2015.
 

3

25.02.2010.

PAR PALĪDZĪBU DZĪVOKĻU JAUTĀJUMU RISINĀŠANĀ (jaunā redakcija, kas apstiprināta ar Ludzas novada domes 25.03.2010. sēdes lēmumu (protokols Nr.6, 40.§))

30.03.2010.

Aktuālā redakcija

22 27.09.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 20.12.2012. sēdes lēmumu 01.02.2013.
13 24.04.2014. Par Ludzas novada domes 2014.gada 27.februāra saistošo noteikumu Nr.5 „Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” atcelšanu 18.06.2014.
2 26.02.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā”

26.02.2015.
19 22.10.2015.

Par grozījumu Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļa jautājumu risināšanā” (protokols Nr.14, 13.§))

17.11.2015.
7 30.06.2016.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.07.2016. sēdes lēmumu (protokols Nr.13, 8.§))

19.08.2016.
16 29.12.2016.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 25.marta saistošajos noteikumos Nr.3 „Par palīdzību dzīvokļu jautājumu risināšanā” (protokols Nr.22, 12.§)

27.01.2017.
 

4

04.03.2010.

LUDZAS NOVADA PASAŽIERU PĀRVADĀJUMU AR VIEGLAJIEM TAKSOMETRIEM LICENCĒŠANAS NOTEIKUMI

12.05.2010.

Aktuālā redakcija

18

27.05.2010.

Grozījumi Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

22.06.2010.

30

26.09.2013.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.4 „Ludzas novada pasažieru pārvadājumu ar vieglajiem taksometriem licencēšanas noteikumi”

01.01.2014.

 

5

04.03.2010.

PAR BRAUKŠANAS MAKSAS TARIFU NOTEIKŠANU PASAŽIERU UN BAGĀŽAS PĀRVADĀJUMIEM AR VIEGLO TAKSOMETRU

22.06.2010.

 Aktuālā redakcija

31

26.09.2013.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 4.marta saistošajos noteikumos Nr.5 „Par braukšanas maksas tarifu noteikšanu pasažieru un bagāžas pārvadājumiem”

01.01.2014.

 

14

27.05.2010.

LUDZAS NOVADA SABIEDRISKĀS KĀRTĪBAS NOTEIKUMI

31.08.2010.

Aktuālā redakcija

17 26.07.2012. Par grozījumu Ludzas novada domes 2010. gada 27. maija saistošajos noteikumos Nr. 14 “Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 31.08.2012.
32 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 27.maija saistošajos noteikumos Nr.14 „Ludzas novada sabiedriskās kārtības noteikumi” 01.01.2014.
 

23

07.07.2010.

PAR AUGSTAS DETALIZĀCIJAS TOPOGRĀFISKĀS INFORMĀCIJAS APRITES KĀRTĪBU LUDZAS NOVADĀ

31.08.2010.

Aktuālā redakcija

9

19.06.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 7.jūlija saistošajos noteikumos Nr.23 „Par augstas detalizācijas topogrāfiskās informācijas aprites kārtību Ludzas novadā”

22.08.2015

 

30

26.08.2010.

PAR KĀRTĪBU, KĀDĀ TIEK IZSNIEGTA ATĻAUJA VĪNA, RAUDZĒTO DZĒRIENU VAI PĀRĒJO ALKOHOLISKO DZĒRIENU RAŽOŠANAI LUDZAS NOVADĀ

28.09.2010.

 
 

36

28.10.2010.

PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS NODEVĀM (jaunā redakcija)

29.01.2011.

Aktuālā redakcija

18 26.07.2012. Par grozījumu Ludzas novada domes 2010, gada 28. oktobra saistošajos noteikumos Nr. 36 “Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” 31.08.2012.
43 26.09.2013.  Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” 01.01.2014.
57 28.11.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 28.oktobra saistošajos noteikumos Nr.36 „Par Ludzas novada pašvaldības nodevām” 01.01.2014.
 

42

23.12.2010.

PAR INŽENIERKOMUNIKĀCIJU AIZSARDZĪBU LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBĀ

29.01.2011.

Aktuālā redakcija

33

26.09.2013.

 Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldībā”

01.01.2014.

12

23.07.2015.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2010.gada 23.decembra saistošajos noteikumos Nr.42 „Par inženierkomunikāciju aizsardzību Ludzas novada pašvaldībā”

26.09.2015.

 

5

24.02.2011.

PAR NEKUSTAMĀ ĪPAŠUMA NODOKĻA ATVIEGLOJUMIEM LUDZAS NOVADĀ (ar precizējumiem, kas veikti Ludzas novada domes sēdē 05.04.2011.)

28.04.2011.

Aktuālā redakcija

25 27.10.2011. Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 5 “Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 26.11.2011.
8 28.02.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 15.05.2013.
42 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 01.01.2014.
4 27.02.2014. Par grozījumiem Ludzas novada domes Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 16.04.2014.
27 27.11.2014. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” 17.12.2014.
26 28.12.2015. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 24.februāra saistošajos noteikumos Nr.5 „Par nekustamā īpašuma nodokļa atvieglojumiem Ludzas novadā” (protokols Nr.18, 37.§) 10.02.2016.
 
 9 28.04.2011. SADZĪVES ATKRITUMU APSAIMNIEKOŠANAS NOTEIKUMI (jaunā redakcija) 31.05.2011. Aktuālā redakcija
 8 21.03.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011. gada 28. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 26.04.2011. sēdes lēmumu)  01.05.2012.
 11 26.04.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011. gada 28. aprīļa sastošajos noteikumos Nr. 9 “Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi”  07.06.2012.
34 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.aprīļa saistošajos noteikumos Nr.9 „Sadzīves atkritumu apsaimniekošanas noteikumi” 01.01.2014.
 
11  26.05.2011. PAR LICENCĒTO MAKŠĶERĒŠANU ŠĶAUNES EZERĀ  20.07.2011. Aktuālā redakcija 
41 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.11 „Par licencēto makšķerēšanu Šķaunes ezerā” 01.01.2014.
 
 12  26.05.2011. Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā  01.07.2011. Aktuālā redakcija
46 24.10.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 26.maija saistošajos noteikumos Nr.12 „Par ielu tirdzniecību un tirgus statusa piešķiršanas kārtību Ludzas novadā” 01.01.2014.
 
17 28.07.2011. Par licencēto makšķerēšanu Lielajā Kurmas ezerā 08.09.2011. Aktuālā redakcija 
39 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par licencēto makšķerēšanu Lielajā Kurma ezerā” 01.01.2014.
 
18 28.07.2011. Par licencēto makšķerēšanu Mazajā Kurmas ezerā 08.09.2011. Aktuālā redakcija 
40 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 28.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par licencēto makšķerēšanu Mazajā Kurma ezerā” 01.01.2014.
 
19 25.08.2011. Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai  25.10.2011. Aktuālā redakcija
13  26.04.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr. 19 “Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai”  07.06.2012.
20 24.08.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 03.10.2012.
24 27.09.2012. Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 03.10.2012.
7 28.02.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 ”Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 23.04.2013.
38 26.09.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 01.01.2014.
59 28.12.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 29.01.2014.
7 27.03.2014. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2011.gada 25.augusta saistošajos noteikumos Nr.19 „Par Ludzas novada pašvaldības līdzfinansējuma apjomu un tā piešķiršanas kārtību daudzdzīvokļu dzīvojamo māju energoefektivitātes pasākumu veikšanai, piesaistīto zemesgabalu labiekārtošanai un dzīvojamo māju renovācijai” 16.04.2014.
 
 1  04.01.2012. Par nekustamā īpašuma nodokļa apmēra pieauguma ierobežojumu Ludzas novadā 2012. gadā  05.01.2012.  
 
2 26.01.2012. Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu 31.03.2012.  Aktuālā redakcija
10 28.03.2013. PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 26.JANVĀRA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS NR.2 „PAR LUDZAS NOVADA SIMBOLIKAS IZMANTOŠANU” 15.05.2013.
37 26.09.2013. Par grozījumiemLudzas novada domes 2012.gada 26.janvāra saistošajos noteikumos Nr.2 „Par Ludzas novada simbolikas izmantošanu”” 01.01.2014.
 
10 21.03.2012. Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem 01.05.2012. Aktuālā redakcija
3 24.01.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 21.marta saistošajos noteikumos Nr.10 „Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” 01.02.2013.
20 25.07.2013. PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 21.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” 31.08.2013.
26 26.09.2013. PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 21.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM ” 01.01.2014.
60 28.12.2013. PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 21.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” 05.03.2014.
10 27.03.2014. PAR GROZĪJUMIEM LUDZAS NOVADA DOMES 2012.GADA 21.MARTA SAISTOŠAJOS NOTEIKUMOS Nr.10 „PAR LUDZAS NOVADA PAŠVALDĪBAS SOCIĀLAJIEM PAKALPOJUMIEM” 28.05.2014.
14 27.10.2016. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012. gada 21. marta saistošajos noteikumos Nr. 10 “Par Ludzas novada pašvaldības sociālajiem pakalpojumiem” (protokols Nr.18, 10.§) 21.12.2016.
 
16 28.06.2012. Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā 03.10.2012. Aktuālā redakcija 
36 26.09.2013.  Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 01.01.2014.
55 28.11.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2012.gada 28.jūnija saistošajos noteikumos Nr.16 ”Par koku ciršanu ārpus meža Ludzas novada pašvaldības administratīvajā teritorijā” 01.01.2014.
 
21 27.09.2012. Par nodokļa atbalsta pasākuma piemērošanu nekustamā īpašuma nodoklim 29.09.2012.  
 
27 20.12.2012. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2013. gadā 01.01.2013.  
 
6 28.02.2013. Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā 29.03.2013. Aktuālā redakcija 
54 28.11.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 28.februāra saistošajos noteikumos Nr.6 „Ēku numurzīmju, ielu vai laukumu nosaukumu norāžu izvietošanas kārtība Ludzas novadā” 01.01.2014.
 
18 25.07.2013. Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā 31.08.2013. Aktuālā redakcija 
49 24.10.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 01.01.2014.
11 24.04.2014. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 25.jūlija saistošajos noteikumos Nr.18 „Par pašvaldības zemes nomas maksas apmēru Ludzas novadā” 18.06.2014.
 
17 10.07.2013. Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā 03.10.2013.  Aktuālā redakcija
47 24.10.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēkas fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvija Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā” 01.01.2014.
12 24.04.2014. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 10.jūlija saistošajos noteikumos Nr.17 „Par pašvaldības palīdzību vēsturisku būvgaldniecības izstrādājumu atjaunošanai un restaurācijai, ēku fasāžu krāsojuma atjaunošanai un jumta seguma nomaiņai valsts nozīmes pilsētbūvniecības pieminekļa „Ludzas pilsētas vēsturiskais centrs” teritorijā esošajām ēkām, kā arī Latvijas Valsts aizsargājamo kultūras pieminekļu sarakstā ietvertajām ēkām Ludzas novadā” 18.06.2014
 
22 22.08.2013. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā 03.10.2013. Aktuālā redakcija 
48 24.10.2013. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2013.gada 22.augusta saistošajos noteikumos Nr.22 „Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā 2014.gadā” 01.01.2014.
 
 23   Kārtība, kādā ar nekustamā īpašuma nodokli apliek vidi degradējošas, sagruvušas vai cilvēku apdraudošas būves Ludzas novadā 12.11.2013.  
 
44 26.09.2013. Par transportlīdzekļa atzīšanu par ilgstoši atstātu uz ceļa 12.11.2013.  
 
 15 26.06.2014. Ludzas novada kapsētu darbības un uzturēšanas noteikumi (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 24.07.2014. sēdes lēmumu)  28.08.2014.  
 
 21  14.10.2014. Par nekustamā īpašuma nodokļa piemērošanu Ludzas novada administratīvajā teritorijā  01.01.2015.  
 
 25 27.11.2014.  Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 18.12.2014. sēdes lēmumu) 17.01.2015.  Aktuālā redakcija
5 23.04.2015. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 20.06.2015.
25 28.12.2015. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 20.01.2016.
3 25.02.2016. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.25 „Par sociālās palīdzības pabalstiem Ludzas novadā” 24.03.2016.
 
26 27.11.2014. Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 22.01.2015. sēdes lēmumu) 31.01.2015. Aktuālā redakcija
6 23.04.2015. Par grozījumiem Ludzas novada domes saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 28.05.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.7, 34.§)) 20.06.2015.
18 22.10.2015. Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014.gada 27.novembra saistošajos noteikumos Nr.26 „Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” (protokols Nr.14, 12.§) 17.11.2015.
12 27.10.2016.

Par grozījumiem Ludzas novada domes 2014. gada 27. novembra saistošajos noteikumos Nr. 26 “Par pašvaldības pabalstiem Ludzas novadā” (protokols Nr.20, 17.§) ar precizējumiem, kas veikti 24.11.2016.

 21.12.2016.
 
7 28.05.2015. “Par dzīvokļa pabalstu bērnam bārenim un bērnam, kurš palicis bez vecāku gādības” (ar precizējumiem, kas veikti ar Ludzas novada domes 19.06.2015. sēdes lēmumu (protokols Nr.8, 18.§)) 20.06.2015  
 
23 28.12.2015. Ģenētiski modificēto kultūraugu audzēšanas ierobežojumi Ludzas novada administratīvajā teritorijā 20.01.2016.  
     
1 28.01.2016. Par Ludzas novada domes saistošo noteikumu publicēšanas vietu 17.02.2016.  
         
8 28.07.2016. Mājas (istabas) dzīvnieku turēšanas noteikumi Ludzas novadā 30.08.2016.  
         
11 27.10.2016. Par ēdināšanas izmaksu segšanu izglītojamajiem Ludzas novada pašvaldības izglītības iestādēs 25.11.2016.