LV EN

Ceturtdiena, 2023. gada 09. februāris
Simona, Apolonija
Ludza
Mostly sunny
-5°C
 
A A A

Sarunu procedūras

Datums 

Procedūras nosaukums

 ID numurs

09.02.2016

Sarunu procedūra „Siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma iegāde SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām” 

(PIL 63. pants pirmās daļas 2. punkts)

Uzaicinātajam pretendentam piedāvājums saskaņā ar uzaicinājuma pielikumā pievienoto dokumentāciju un pasūtītāja izvirzītajām prasībām ir jāiesniedz līdz 2016. gada 26. februārim plkst. 14:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu.
Uz aploksnes vai iesaiņojuma jānorāda:
– pasūtītāja nosaukums, adrese;
– pretendenta nosaukums, adrese;
norāde: Sarunu procedūra „Siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma iegāde SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām” LNP 2016/10

Nolikums

LNP 2016/10
18.02.2013. Sarunu procedūra “1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Kr. Barona ielas līdz \tirgus ielai Ludzā, Ludzas novadā”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/15
18.02.2013.
Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai Ludzas pilsētā”
Procedūras dokumentācija
 
Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Ezera šķērsielas Ludzā, Ludzas novadā rekonstrukcija”. Nolikums
Procedūras dokumentācija
LNP 2013/12
LNP 2013/18
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no Baznīcas ielas līdz Mazā Ezerkrasta ielai”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/14
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Centrālā Laukuma rekonstrukcija Ludzas pilsētā”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/11
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Liepājas ielas rekonstrukcija posmā no Raiņa ielas līdz tiltiņam”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/16
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Parku ielas rekonstrykcija posmā no Liepājas ielas līdz A. Upīša ielai Ludzā, Ludzas novadā”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/13
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Rūpniecības ielas rekonstrukcija”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/17
18.02.2013. Sarunu procedūra “Autoruzraudzības veikšana projektā “Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā”. Nolikums Procedūras dokumentācija LNP 2013/19
06.02.2013. Ludzas novada pašvaldības pasažieru autobusu tehniskā apkope un remonts. Nolikums LNP 2013/07
06.02.2013. Ludzas novada pašvaldības traktortehnikas tehniskā apkope un remonts. Nolikums LNP 2013/06
 02.02.2012. Sarunu procedūra „Ludzas novada pašvaldības traktortehnikas tehniskā apkope un remonts”. Nolikums  LNP 2012/04
 19.08.2011. Apstrādāto un ilglaicīgai glabāšanai sagatavoto zivju piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Nolikums  LNP 2011/60
 19.08.2011.  Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām. Nolikums  LNP 2011/59