LV EN

Otrdiena, 2023. gada 07. februāris
Ričards, Rihards, Nelda
Ludza
Mostly sunny
-2°C
 
A A A

Atklāti konkursi

Saskaņā ar Publisko iepirkumu likuma 1. panta 23. punktu Ludzas novada pašvaldības pircēja profils, sākot ar 2019. gada 1. janvāri, ir pieejams Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.

Šajā profilā tiek ievietota informācija par Ludzas novada pašvaldības plānotajiem iepirkumiem, jauniem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām (tiek nodrošināta brīva un tieša elektroniska pieeja iepirkuma dokumentiem), noslēgtajiem iepirkuma līgumiem, pārtrauktajiem iepirkumiem un iepirkuma procedūrām, kā arī cita normatīvajos aktos noteiktā ar iepirkumiem saistītā informācija.

Datums Līguma priekšmets Identifikācijas numurs
18.09.2019.

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Darbu apjomi

Atbildes uz jautājumiem

LNP 2019/41
14.08.2019.

Ludzas pilsdrupu atsegto mūru konservācijas un pilskalna labiekārtošanas būvdarbu 1.kārta

Nolikums

Būvdarbu apjomi

Būvprojekta risinājumi pieejami ŠEIT

Iepirkuma procedūra pārtraukta

Ziņojums

LNP 2019/37/ERAF
13.06.2019.

A.Upīša un Peldu ielas pārbūve

Nolikums

Tehniskā dokumentācija pieejama ŠEIT

LNP 2019/28
08.05.2019.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Nolikums

Lēmums

LNP 2019/18
03.05.2019.

Saskaņā ar 2017.gada 28.februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 229.1 punkta nosacījumiem, ja iepirkumā nav iesniegti piedāvājumi, iepirkumu komisija pieņem lēmumu izbeigt iepirkuma procedūru.

    Pamatojoties uz iepriekš minēto, 2019. gada 06. jūnijā procedūra ir izbeigta.

Kanalizācijas tīkla būvniecība c. Martiši, Isnaudas pagastā,  Ludzas novadā.

Nolikums

Kanalizācijas tīkla būvn.Martiši nolikums…

Tehniskā dokumentācija

Tehniskā dokumentācija ir pieejama šeit:

https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Procurement/Edit/21019

Ziņojums

LNP 2019/17
15.04.2019.

Degradēto teritoriju sakārtošana.

Degradēto teritoriju sakārtošana, kas tiek īstenota Eiropas Savienības strukturālo un investīciju fondu mērķa „Eiropas teritoriālā sadarbība” 2014.-2020.gadam Eiropas Reģionālās attīstības fonda atbalsta programmas  Latvijas – Lietuvas pārrobežu sadarbības projekta ietvaros.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Kraslavas_1_Latgales_242B_apjomi

Raina_59_Stacijas_62_garaza

LNP 2019/09/ERAF
25.03.2019.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

Ziņojums

LNP 2019/03
18.03.2019.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Ziņojums

LNP  2019/04
06.03.2019.

   Konsolidēts Nolikums ar 01.04.2019. grozījumiem!

Nolikums_Banoneja_centralizets_grozijumi_01.04.2019

  • piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 23.aprīlim, plkst. 14:00;
  • piedāvājumu atvēršanas laiks – 2019.gada 23.aprīlī plkst. 14:00.

Konsolidēts Nolikums ar 25.03.2019. grozījumiem!

Nolikums_Banoneja_centralizets_grozijumi_25.03.2019

  • piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 2019.gada 15.aprīlim, plkst. 11:00;
  • piedāvājumu atvēršanas laiks – 2019.gada 15.aprīlī plkst. 11:00.

Cien. piegādātāji!  

          Lūdzam ņemt vērā, ka pamatojoties uz 2019. gada 25. marta Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisijas (turpmāk-Komisija) sēdes lēmumu, publicēšanai Iepirkumu uzraudzības biroja mājaslapā tika iesniegts Paziņojums par izmaiņām vai papildu informāciju.

        Informējam, ka tiks pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš!

 

Ar cieņu,

Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisija

 

 

 

Iepirkuma procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Infrastruktūras attīstība uzņēmējdarbības veicināšanai Ludzas, Kārsavas un Ciblas novados” vajadzībām (Darbības programmas “Izaugsme un nodarbinātība” 5.6.2. specifiskā atbalsta mērķa “Teritoriju revitalizācija, reģenerējot degradētās teritorijas atbilstoši pašvaldību integrētajām attīstības programmām”).

Pasūtītāji:

  • Ludzas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Atbildīgais pasūtītājs);
  • Ciblas novada pašvaldība (turpmāk tekstā – Pasūtītājs).

    Pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma 17. panta vienpadsmito daļu, Pasūtītāji vienojas par atsevišķu iepirkumu kopīgu rīkošanu. Pasūtītājs – Ludzas novada pašvaldība iepirkumu rīko visu pasūtītāju vārdā un uzdevumā jeb uzņemas iepirkuma procedūras organizēšanu.

Ciblas novada Zvirgzdenes pagasta Banoņejas ceļa pārbūve un ūdenssaimniecības infrastruktūras izbūve

Nolikums

Nolikums_Banoneja_centralizets ORG

Tehniskā dokumentācija:

Tehniska_dokumentacija_UKT_Banoneja_konkursam

Banonejas_cela_seguma_parbuve

Banonejas_aktualizeta_buvatlauja_un_TN

UKT_shemas

Jautājumi un atbildes

atbilde 1 eis publicejama

Jautajumi_atbildes_Banoneja

LNP 2019/01/ERAF
04.03.2019.

Administratīvās ēkas daļas pārbūve par multifunkcionālo dienas centru 18.novembra ielā, Ludzā

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 09.04.2019. plkst.14.00

Nolikums

Būvdarbu apjomi

Precizēti darbu apjomi

Tehniskā dokumentācija:

Pārējā tehniskā dokumentācija pieejama  šeit.

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu Nr.1.

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu Nr.2.

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu Nr. 3

Atbilde uz ieinteresētā piegādātāja jautājumu Nr. 4

Nolikums ar grozījumiem!!!

Būvdarbu apjomi ar grozījumiem

LNP 2019/02
28.11.2018.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm  pilsētā

Iepirkuma dokumentācija pieejama: šeit

LNP 2018/39
09.11.2018.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

iepirkuma dokumentācija pieejama: šeit

LNP 2018/35
12.11.2018.

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana

iepirkuma dokumentācija pieejama: šeit

Ziņojums

LNP 2018/38
07.11.2018.

Siltumnīcefekta gāzu emisiju samazināšana ar viedajām apgaismojuma tehnoloģijām Ludzas pilsētā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija pieejama EIS sistēmā pie attiecīgā iepirkuma

Ziņojums

LNP 2018/36
19.10.2018.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Iepirkuma dokumentācija pieejama: šeit

Iepirkuma procedūra pārtrauka.

LNP 2018/33
12.10.2018.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums

3.pielikums – Tehn. Specifikacija 

Nolikums ar grozījumiem 2

Nolikums ar grozījumiem.3

3.pielikums ar grozījumiem

Ziņojums

LNP 2018/32
11.10.2018.

Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Konsolidēts nolikums ar grozījumiem

INFORMĀCIJA PIEGĀDĀTĀJIEM:

Iepirkuma procedūras dokumentos 23.10.2018. tika veikti grozījumi, līdz ar ko,  saskaņā ar Ministru kabineta 28.02.2017. noteikumu Nr. 107. “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 10.punktu, ir pagarināts piedāvājumu iesniegšanas termiņš līdz 30.11.2018. plkst. 11:00. Piedāvājumu atvēršanas laiks – 30.11.2018. plkst. 11:00

Ziņojums

LNP 2018/31
29.06.2018.

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Nolikums

Tehniskā dokumentācija pieejama EIS sistēmas E-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem.

Ziņojums

LNP 2018/27/ERAF
23.05.2018.

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Ziņojums

Informācija pretendentiem:

2018. gada 12. jūnijā Atklāts konkurss ir pārtraukts (sk. eis sistēmā)!

Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisija konstatēja, ka ir nepieciešams pārtraukt procedūru un veikt būtiskas izmaiņas atklātā konkursa nolikumā.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija pieejama EIS sistēmas E-konkursu apakšsistēmā pie attiecīgā iepirkuma dokumentiem.

Jautājumi / atbildes

  1. atbildes uz jaut. L.
LNP 2018/21/ERAF
21.05.2018.

Jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde

Nolikums

Ziņojums

LNP 2017/20
25.04.2018.

Ludzas novada Pildas pamatskolas energoefektivitātes paaugstināšana

Nolikums

Tehniskā dokumentācija pieejama EIS sistēmā pie attiecīgās iepirkuma procedūras

Ziņojums

LNP 2018/19
17.04.2018.

Jauna pasažieru autobusa iegāde

Nolikums

Ziņojums

LNP 2018/15
 13.04.2018.

Saimniecības preču un sadzīves ķīmijas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm.

Nolikums

Iepirkuma procedūra pārtraukta, jo tika konstatētas būtiskas nepilnības tehniskajā dokumentācijā.

Ziņojums

LNP 2018/16
12.04.2018.

Mazlietota vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde

Nolikums

Ziņojums

LNP 2018/13
29.03.2018.

Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

Zinojums

LNP 2018/14
19.03.2018.

Jauna vieglā pasažieru transportlīdzekļa iegāde

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 2018.gada 18.aprīlim!!!

Ziņojums

LNP 2018/12
15.03.2018.

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

28.03.2018. pieņemts lēmums par iepirkuma procedūras pārtraukšanu!!!

Nolikums

Buvdarbu apjomi MS Excel formātā

Tehniskā dokumentācija

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM

Atbildes uz jautājumiem

Pielikumi pie atbildēm:

Ziņojums

LNP 2018/11/ERAF
21.02.2018.

Ludzas novada Pildas pamatskolas ēkas energoefektivitātes paaugstināšana

Nolikums 

Būvdarbu apjomi MS Excel formātā

Tehniskā dokumentācija

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Ziņojums

LNP 2018/06/ERAF
05.02.2018.

Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā

Paziņojums par pieņemto lēmumu

        Ludzas novada pašvaldības Iepirkumu komisija paziņo, ka pamatojoties uz Publisko iepirkumu likuma noteikumiem un 2017. gada 28. februāra Ministru kabineta noteikumu Nr. 107 “Iepirkuma procedūru un metu konkursu norises kārtība” 230. punktu, 2018. gada 13. martā Ludzas novada pašvaldības iepirkumu komisija nolēma: pārtraukt Atklātu konkursu „Bijušās Ludzas linu fabrikas ēku un būvju nojaukšana, teritorijas sakārtošana, Krāslavas ielā 1, Ludzā” ID Nr. LNP 2018/05/ERAF, jo tam ir objektīvs pamatojums: nepilnības procedūras pamatdokumentos, kas liedz objektīvi izvērtēt un noteikt uzvarētāju procedūrā.

Nolikums

darbu apjomi linu fab

Apjomi

ATBILDE UZ JAUTĀJUMU

Jautājumi un atbildes:

Atbildes uz jautājumiem 26.02.18.

Atbildes uz jautājumiem 26.02.2018.2

Ziņojums

2018/05/ERAF
05.02.2018.

Ludzas pilsdrupu konservācijas 2.un 3.kārta

NOLIKUMS AR GROZĪJUMIEM!!!

Piedāvājumu iesniegšanas termiņš pagarināts līdz 20.03.2018.!!! (IUB 23.02.2018. paziņojums)

Nolikums

Būvdarbu apjomi

Tehniskā dokumentācija:

Ziņojums

LNP 2018/02/ERAF
 31.01.2018.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Nolikums

Ziņojums

LNP 2018/04 
26.01.2018.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām

Nolikums

Papildus informācija!!!

Precizējums

Ziņojums

LNP 2018/03
15.11.2017.

Ludzas novada ceļu un ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā

Nolikums

Darbu apjomi MS Excel formātā

Ziņojums

LNP 2017/56 
08.11.2017.

Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana 2018.gadā

Nolikums

Darbu apjomi MS Excel formātā

Ziņojums

LNP 2017/57
08.11.2017.

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Ziņojums

LNP 2017/58
06.10.2017.

Ludzas pilsētas Dagdas ielas pārbūve

KONSOLIDĒTS NOLIKUMS AR
NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.2 (IUB 24.11.2017.)

Nolikums_Ludzas_pilsetas_Dagdas_ielas_parbuve-Groz2 (1)..ORG

Jautājumi un atbildes

Jautājums 

Atbilde

KONSOLIDĒTS
NOLIKUMS AR
NOLIKUMA GROZĪJUMIEM NR.1 (IUB 08.11.2017.)

Nolikums_Ludzas_pilsetas_Dagdas_ielas_parbuve Groz.

Nolikums

Būvprojekts:

Būvdarbu apjomi:

Zinojums Dagdas ielai

LNP 2017/55
23.10.2017.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde

Nolikums

1.daļas Tehn.spec. mēbeļu iepirkumam

2.daļas Tehn.spec. mēbeļu iepirkumam

3.daļas Tehn.spec. mēbeļu iepirkumam

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM 08.11.2017.

ATBILDES UZ JAUTĀJUMIEM  09.11.2017.

Ziņojums

LNP 2017/54/ERAF
06.10.2017.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

 Nolikums-malkai 2017 org

LNP 2017/52
25.09.2017.

Datortehnikas un aprīkojuma iegāde Ludzas pilsētas ģimnāzijai

Nolikums

Ziņojums

LNP 2017/50/ERAF
04.09.2017.

Gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums 

Pielikums Nr.3

Ziņojums

LNP 2017/51
27.08.2017

 

 

Ludzas pilsētas ģimnāzijas un Ludzas dienesta viesnīcas mēbeļu, iekārtu un aprīkojuma iegāde

Nolikums

Tehniskā specifikācija 2.daļa “Laboraboratorijas mēbeles” 

Tehniskās specifikācijas 1., 3. un 4.daļai

Dienesta viesnīca plāns Nr.1

Dienesta viesnīca plāns Nr.2

1.Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

atbildes uz jaut.3.

atbilde uz jautājumu 4

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Ziņojums

LNP 2017/49/ERAF
04.08.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Istras pagasta PII

Nolikums 

Pielikums Nr.3

Ziņojumi:

Ziņojums 1.daļai

Ziņojums 2.daļai

Ziņojums 3.daļai

Ziņojums 4.daļai

Ziņojums 5.daļai

LNP 2017/47
04.08.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Nirzas pamatskolai

Nolikums

Pielikums Nr.3

Ziņojumi 46

LNP 2017/46
04.08.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Briģu pagasta PII

Nolikums 

Pielikums Nr.3

Ziņojumi:

Ziņojums 1.daļai

Ziņojums 2.daļai

Ziņojums 3.daļai

Ziņojums 4.daļai

Ziņojums 5.daļai

Ziņojums 6.daļai

Ziņojums 7.daļai

LNP 2017/45
03.08.2017.

 Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Pildas pamatskolai

Nolikums

Pielikums Nr.3

Ziņojumi:

Ziņojums 1.daļai

Ziņojums 2.daļai

Ziņojums 3.daļai

Ziņojums 4.daļai

Ziņojums 5.daļai

Ziņojums 6.daļai

Ziņojums 7.daļai

Ziņojums 8.daļai

Ziņojums 9.daļai

 LNP 2017/44
03.08.2017.

 Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Pildas pagasta PII

Nolikums 

Pielikums Nr.3

Ziņojumi:

Ziņojums 1.daļai

Ziņojums 2.daļai

Ziņojums 3.daļai

Ziņojums 4.daļai

Ziņojums 5.daļai

Ziņojums 6.daļai

Ziņojums 7.daļai

 LNP 2017/43
03.08.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada Istras vidusskolai

Nolikums 

Pielikums Nr.3

Ziņojums 1.daļai

Ziņojums 2.daļai

Ziņojums 3.daļai

Ziņojums 4.daļai

Ziņojums 5.daļai

Ziņojums 6.daļai

Ziņojums 7.daļai

Ziņojums 8.daļai

LNP 2017/42
03.08.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums 

Pielikums Nr.3 

Ziņojums par pārtraukšanu 4.daļā  Gaļa un gaļas pārstrādes produkti”

Lēmumi

lēmumi part 41

Ziņojumi:

Ziņojums 1.daļa…

Ziņojumi-2.daļa….

Ziņojums-3.daļa…

4.daļa pārtraukta

Ziņojums-5.daļa..

Ziņojums-6.daļa…

Ziņojums 7.daļa….

Ziņojums 8.daļa….

Ziņojums 9.daļa….

Ziņojums-10.daļa..

LNP 2017/41
23.07.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums 

Pielikums Nr.5 

Pielikums Nr.6

Pārtraukta iepirkuma procedūra

Ziņojums 

LNP 2017/37
23.07.2017.

Pārtikas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums 

Pielikums Nr.5

Pielikums Nr.6 

Pārtraukta iepirkuma procedūra

Ziņojums

LNP 2017/36
20.06.2017.

Baznīcas ielas posmā no 1.Maija ielas līdz skolas ielai pārbūve Ludzā, Ludzas novadā

Nolikums

Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Tehniskā dokumentācija:

Ziņojums

LNP 2017/32
31.05.2017.

Ludzas pilsdrupu konservācijas 2.un 3.kārta

Nolikums

Darbu apjomi

INFORMĀCIJA

Tehniskā dokumentācija:

Ziņojums

LNP 2017/31/ERAF
31.05.2017.

1.Maija ielas līdz Skolas ielai, Ludzā Ludzas novadā rekonstrukcija

Iepirkuma procedūra pārtraukta!

Pārtraukšanas pamatojums: Paziņojumā par līgumu norādīts nekorekts iepirkuma priekšmets un nosaukums

LNP 2017/29
11.05.2017.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Nolikums

Ziņojums

 LNP 2017/27
11.05.2017.

Saimniecības preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm

Nolikums

Ziņojums 

LNP 2017/26
08.05.2017.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvbiecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā

Nolikums 

Tehniskā dokumentācija:

atrodama – https://failiem.lv/u/jbbnaadx

DWG fails

Būvatlauja

1.Atbildes uz pretendentu jautājumiem

2.Atbildes uz pretendentu jautājumiem 

3.Atbildes uz pretendentu jautājumiem

4.Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Ziņojums

LNP 2017/24
13.04.2017

Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina projektēšana, būvbiecība un autoruzraudzība P.Miglinīka ielā 27, Ludzā

 Nolikums 

Tehniskā dokumentācija:

atrodama – https://failiem.lv/u/jbbnaadx

Būvatļauja

Iepirkuma procedūra pārtraukta !

Ziņojums

LNP 2017/23
17.03.2017.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidei

Nolikums 

Tehniskā dokumentācija:

I sējums:

II sējums:

III sējums:

IV, V, VI sējumi

VII sējums

Darbu apjomi

1.Atbildes uz pretendenta jautājumiem

2.Atbilde un pretendenta jautājumu par Lokālo tāmi nr.7 – tāme nav jāiesniedz

3. Atbildes  uz pretendenta jautājumiem

Ziņojums

LNP 2017/20/ERAF
27.02.2017.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Nolikums

Tehniskā specifikācija mēbelēm 

Skices 1. daļa

Skices 2. daļa

Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Ziņojums

LNP/2017/16
27.02.2017.

Internāta pārbūve par dienesta viesnīcu, Blaumaņa ielā 4A, Ludzā

Nolikums 

Tehniskā dokumentācija:

I sējums:

II sējums

III sējums

IV sējums

V,VI,VII sējumi

1. Atbildes uz pretendentu jautājumiem

2.Atbildes uz pretendentu jautājumiem

Ziņojums 

LNP/2017/13/ERAF
22.02.2017.

Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve 2.daļa

Nolikums

Tehniskā dokumentācija iepirkuma priekšmeta 1.daļai

Tehniskā dokumentācija iepirkma priekšmeta 2.daļai

Tehniskā dokumentācija iepirkma priekšmeta 3.daļai

Tehniskā dokumentācija iepirkuma priekšmeta 4.daļai

Ziņojums

LNP 2017/10/ELFLA
16.02.2017.

Ludzas pilsētas ģimnāzijas pārbūve ergonomiskas mācību vides izveidei

Nolikums 

Tehniskā dokumentācija:

I sējums:

II sējums

III sējums:

IV un V sējums

VI un VII sējums

1.Atbilde uz pretendenta jautājumu

2.Atbildes uz pretendenta jautājumiem

3.Atbildes uz pretendenta jautājumiem

Iepirkuma procedūra ir pārtraukta!

Ziņojums

LNP 2017/08/ERAF
13.01.2017.

Ludzas novada pašvaldības grants ceļu infrastruktūras pārbūve

Nolikums

Tehniskā dokumentācija 1. iepirkuma daļai

Tehniskā dokumentācija 2. iepirkuma daļai

Tehniskā dokumentācija 3. iepirkuma daļai

Tehniskā dokumentācija 4. iepirkuma daļai

Tehniskā dokumentācija 5. iepirkuma daļai

Tehniskā dokumentācija 6. iepirkuma daļai

Lēmums 012017 par 2.daļas pārtraukšanu

Lēmums 012017 par 3.daļas pārtraukšanu

Ziņojums 

LNP 2017/01/ELFLA
14.12.2016.

Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūve

Nolikums

1.Atbildes uz pretendentu jautājumiem. 27.12.2016

2.Atbildes uz pretendentu jautājumiem.28.12.2016

3.Atbilde uz pretendenta jautājumu 05.01.2017

Tehniskā dokumentācija

Būvdarbu apjomi MS Excel formātā:

Ziņojums

LNP 2016/92/ERAF
09.12.2016.

 Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve

Nolikums

1.Atbildes uz pretendentu jautājumiem. Aktuālā versija 20.12.2016

2.Atbildes uz pretendentu jautājumiem.27.12.2016

3.Atbildes uz pretendentu jautājumiem.28.12.2016

Tehniskā dokumentācija Odu ielai:

Tehniskā dokumentācija Jurdža ielai:

Būvdarbu apjomi MS Excel formātā:

Ziņojums

LNP 2016/91/ERAF
07.12.2016.

Ludzas pilsētas ielu ikdienas uzturēšana

Nolikuma aktuālā redakcija (ar grozījumu Tehniskajā specifikācijā 2.7.2.punktā)

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/89
10.11.2016.

Ludzas pilsētas Latgales šķērsielas pārbūve

Nolikums

Pielikumi informācijai un aizpildīšanai:

Būvdarbu apjomi MS Excel formātā:

Tehniskā dokumentācija:

  Procedūra ir pārtraukta ! 

LNP 2016/87/ERAF 
04.11.2016.

 Ludzas pilsētas Odu ielas un Jurdža ielas posma pārbūve

UZMANĪBU! Konkursa nolikumā ir veikti grozījumi.

Pielikumi:

Būvdarbu apjomi MS Excel formātā:

Tehniskā dokumentācija Odu ielai:

Tehniskā dokumentācija Jurdža ielai:

    Procedūra ir pārtraukta !

LNP 2016/86/ERAF
19.10.2016.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

Tehniskās specifikācijas

Pielikumi

Lēmums

LNP 2016/79
13.10.2016.

 Ludzas pilsētas grants seguma ielu planēšana

Nolikums

  Lēmums

LNP 2016/78
10.10.2016.

 Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2017. gadā

Nolikums

Pielikumi:

Darbu apjomi MS Excel formātā: Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas darbu apjomi 2017. gadā

1.Atbilde uz Pretendenta jautājumu

Lēmums

LNP 2016/77
07.10.2016.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/74
06.10.2016.

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/73
23..09.2016.

  Ludzas pilsētas ģimnāzijas peldbaseina būvprojekta izstrāde un autoruzraudzība

  Nolikums

  2016. gada 26. septembrī iepirkuma procedūra ir pārtraukta

LNP 2016/70
06.07.2016.

Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

LNP 2016/64
04.07.2016.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

2. Lēmums

LNP 2016/61
28.06.2016.

Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada iestāžu vajadzībām

Nolikums

TS mebeles 592016

Skices mebelem

Lēmums

LNP 2016/59
22.06.2016.

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/63
22.06.2016.

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Lēmums

2. Lēmums

LNP 2016/62
22.06.2016.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Paziņojums par lēmumu

Lēmums 2016/60 otrais

LNP 2016/60
22.06.2016.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/57
22.06.2016.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/56
22.06.2016.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi procedūras nolikumā!

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam plkst. 16:00.

Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, kabinetā (mazā zāle) 2016.gada 23.augustā plkst. 16:00.

Lēmums

LNP 2016/55
22.06.2016.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Precizējums vistas gaļai

Pielikums Nr1

Pielikums Nr2

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi procedūras nolikumā!

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam plkst. 15:00.

Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, kabinetā (mazā zāle) 2016.gada 23.augustā plkst. 15:00.

Lēmums

LNP 2016/54
22.06.2016.

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi procedūras nolikumā!

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam plkst. 11:00.

Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, kabinetā (mazā zāle) 2016.gada 23.augustā plkst. 11:00.

Lēmums

LNP 2016/52
22.06.2016.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/48
17.06.2016.

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi procedūras nolikumā!

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam plkst. 14:00.

Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, kabinetā (mazā zāle) 2016.gada 23.augustā plkst. 14:00.

Lēmums

LNP 2016/53
17.06.2016.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Nolikums ar grozījumiem

Pasūtītājs informē, ka ir veikti grozījumi procedūras nolikumā!

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2016.gada 23.augustam plkst. 10:00.

Piedāvājumi tiks atvērti Ludzas novada pašvaldībā, Raiņa ielā 16, Ludzā, kabinetā (mazā zāle) 2016.gada 23.augustā plkst. 10:00.

Lēmums 512016

2. Lēmums

LNP 2016/51
17.06.2016.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Pielikums Nr1

Pielikums Nr2

Lēmums

LNP 2016/46
17.06.2016.

 Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/47
17.06.2016.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums

lēmums 492016

LNP 2016/49
17.06.2016.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/50
30.05.2016.

Siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma iegāde SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām”.

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/39
13.04.2016.

 Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/33
06.04.2016.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts.

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/31
10.03.2016.

 Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums

TS mebeles 2016

Skices mēbelēm 222016 1 un 2 daļa

Skices mēbelēm 222016 3 daļa

Lēmums

LNP 2016/22
 09.03.2016.

Saimniecības preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm 2016.gadā.

Nolikums 

Lēmums Nr.1

Lēmums Nr.2

LNP 2016/20
02.03.2016. Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība Nolikums 13. pielikums Tehniskie noteikumi: – A/S “Sadales tīkls” tehniskie noteikumiSIA “Lattelecom” tehniskie noteikumiVAS “Latvijas valsts ceļi” tehniskie noteikumiA/S “Latvijas valsts meži” tehniskie noteikumiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 1. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 2. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 3. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 4. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 5. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 6. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 7. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 8. daļaiVSIA “Zemkopības ministrijas nekustamie īpašumi” tehniskie noteikumi 9. daļai Lēmums-172016  LNP 2016/17
01.03.2016.

“Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”.

Nolikums

Procedūra ir pārtraukta!

LNP 2016/16
18.02.2016.

Pārtikas produktu iegāde pasākumu rīkošanai, viesu uzņemšanai.

Nolikums

Lēmums

LNP 2016/12
09.02.2016.

Sarunu procedūra

(PIL 63. pants pirmās daļas 2. punkts)

Uzaicinātajam pretendentam piedāvājums saskaņā ar uzaicinājuma pielikumā pievienoto dokumentāciju un pasūtītāja izvirzītajām prasībām ir jāiesniedz līdz 2016. gada 26. februārim plkst. 14:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, kabinetā Nr. 315, pie sekretāres, iesniedzot personīgi vai pa pastu.
Uz aploksnes vai iesaiņojuma jānorāda:
– pasūtītāja nosaukums, adrese;
– pretendenta nosaukums, adrese;
norāde: Sarunu procedūra „Siltumenerģijas ražošanas pakalpojuma iegāde SIA “LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS” vajadzībām” LNP 2016/10

Nolikums Sarunu_procedura_

Komisijas pieņemtais lēmums: konkrētajai iepirkuma procedūrai nav iesniegti piedāvājumi -iepirkuma procedūra izbeigta.

LNP 2016/10
28.01.2016.

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam.

Atklāta konkursa nolikums

Lēmums 062016

LNP 2016/06
21.01.2016.

Aprīkojuma iegāde un uzstādīšana Ludzas Tautas namam.

Nolikums

2016. gada 25. janvārī iepirkuma procedūra ir pārtraukta.

LNP 2016/05
21.01.2016.

Ludzas novada lauku grants ceļu pārbūves būvprojektu izstrāde un autoruzraudzība

Atklāta konkursa Nolikums

Atklāta konkursa Nolikuma pielikumi:

13. pielikums Tehniskie noteikumi:

Lēmums

LNP 2016/04
08.01.2016.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Lēmums 23.02.2016. 

Lēmums 26.02.2016.

LNP 2016/01
30.11.2015.

„ Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/92
23.11.2015.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/90
21.10.2015.

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2016. gadā

Atklāta konkursa Nolikums

Nolikuma pielikumi

Visi atklāta konkursa plānotie darbu apjomi MS Excel formātā:

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšanas 2016. gadā DARBU APJOMI

Atbildes uz pretendentu jautājumiem. Aktuālā versija 23.11.2015.

lemums celji

lēmums ceļi

LNP 2015/79
02.10.2015.

Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/74
22.09.2015.

Medikamentu un medicīnas preču iegāde un piegāde Ludzas novada vajadzībām.

Nolikums

Tehniskā specifikācija (pielikums Nr.5)

Finanšu piedāvājums (pielikums Nr.6)

Papildus informācija

Lēmums

LNP 2015/72
02.09.2015.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

  1. Precizējums Tehniskā specifikācija/piedāvājums
  2. Pielikums Nr1 vistas šķiņķis
  3. Pielikums Nr2 vistas stilbiņi

Lēmums

LNP 2015/67
02.09.2015.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/70
 02.09.2015.

 Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/68
02.09.2015.

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/69
26.08.2015.

Ēdināšanas pakalpojumu sniegšana Ludzas Mūzikas pamatskolas audzēkņiem.

Nolikums 

Lēmums

LNP 2015/65
27.07.2015.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums 592015

Lēmums 592015 otrais

LNP 2015/59
27.07.2015.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/57
 27.07.2015.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/56
 27.07.2015.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/55
24.07.2015.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/54
 24.07.2015. 

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/52
 24.07.2015. 

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/46
 24.07.2015. 

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/61
 24.07.2015. 

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums 582015 Nolikums zivis pagastiem

lēmums 582015

LNP 2015/58
24.07.2015.  

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos

Nolikums

Lēmums 602015

Lēmums 602015 otrais

LNP 2015/60
24.07.2015.  

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/45
24.07.2015.  

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Jautājums un atbilde par iepirkumu

Lēmums

LNP 2015/47
24.07.2015.  

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/48
 24.07.2015. 

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/49
24.07.2015.  

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums 502015

Lēmums 502015 otrais

LNP 2015/50
24.07.2015.  

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/51
21.05.2015.

Ludzas kultūras nama ēkas daļas atjaunošana.

Nolikums

Tehniskā dokumentācija

Situācijas hēma

Pagrabstāva plāns

1. stāva plāns

2. stāva plāns

Bēniņu plāns

1. griezums

2. griezums

Durvju specifikācija

Durvju specifikācija

1. stāva grīdu plāns

1. stāva griestu apdares plāns

1. stāva telpu apdares saraksts

AVK sistēmu izvietojuma plāns-shēma

Ventilācijas sistēmu raksturojums

Ventilācijas sistēmas 1. stāva plāns

Ventilācijas sitēmas 2. stāva plāns

Bēniņu plāns ar ventilācijas sistēmu

Ventilācijas sistēmas aksonometriskā shēma

AVK-7

Apkures sistēmas 1. stāva plāns

AVK-9

AVK-10

AVK-11

AVK-12

Skaidrojošais apraksts

Ugunsdrošības pasākumu pārskats

Būvdarbu apjomi Nr.1

Būvdarbu apjomi Nr.2

Būvdarbu apjomi Nr.3

Būvdarbu apjomi Nr.4

Būvdarbu apjomi Nr.5

Būvdarbu apjomi Nr.6

Būvdarbu apjomi Nr.7

“BK” daļas lapu saraksts

1. stāva nojaucamo konstrukciju plāns

Zāles pārseguma siju shēma

Mezgls “A”

Mezgls “C”

Skatuves siju plāns

Bēniņu pārseguma plāna fragments

Būvdarbu organizācija

Būvdarbu organizācijas shēma

Ludzas tautas nams EL-1

Ludzas tautas nams EL-2

Ludzas tautas nams EL-3

Ludzas tautas nams EL-4

Ludzas tautas nams EL-5

Ludzas tautas nams EL-6

Ludzas tautas nams EL-7

Ludzas tautas nams EL-8

Ludzas tautas nams EL-9

Ludzas tautas nams EL-10

Ludzas tautas nams EL-11

Ludzas tautas nams EL-12

Ludzas tautas nams EL-13

Ludzas tautas nams EL-14

Ludzas tautas nams EL-15

Ludzas tautas nams EL-16.1

Ludzas tautas nams EL-16.2

Ludzas tautas nams EL-16.3

UAS1_Vispar

UAS2

UAS3

UAS4

UAS5

UAS6

UAS7

UAS8

UAS9

UAS10_Specif

LABOTS UGUNSDROŠĪBAS PASĀKUMU PĀRSKATS

Galvenā komplekta darba zīmējumu saraksts

1. stāva evakuācijas plāns

2. stāva evakuācijas plāns

Līguma projekts

Ligums_Tautas_nama_dalas_parbuve

Tautas nama interjera koncepcijas projekts un attēli

Interjera koncepcijas projekts

Attēli

Jautājumi / atbildes

1. Pretendenta jautājumi (Ludzas tautas nams)

2. Pretendenta jautājumi 2(Ludzas tautas nams)-1

3. Jautājums atb. taut. nams

Lēmums

LNP 2015/38
19.02.2015.

Liepājas ielas un Blaumaņa ielas posmu rekonstrukcija Ludzā, Ludzas novadā

VĒRTĒŠANAS PROTOKOLI

Atbildes uz jautājumiem. Aktuālā versija 27.03.2015.  

Iepirkuma nolikumā (t.sk. 3., 4., 9. un 10. pielikumā) tika veikti grozījumi (05.03.2015.). Zemāk lasiet konsolidēto konkursa nolikumu (ar dzeltenu krāsu atzīmētas grozītās un izsvītrotas vietas).

NOLIKUMA JAUNĀ REDAKCIJA

Tehniskā dokumentācija

Liepājas iela

Blaumaņa iela

Nolikums

 Tehniskā dokumentācija

Liepājas iela

Blaumaņa iela

LĒMUMS paz. par lēmumu atk. konk. inter.

LNP 2015/17/ERAF
11.02.2015.

Saimniecības preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm 2015. gadā

Nolikum Precizējums Lēmums

LNP 2015/13
09.02.2015.

Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Lēmums

LNP 2015/10
06.02.2015.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts.

Nolikums

02.04.2015.pazinjojums par lemumu 072015

Lēmums

2015/07
08.01.2015.

Pārtikas produktu iegāde pasākumu rīkošanai, viesu uzņemšanai.

Nolikums.

Lēmums

Lēmums lemums 7.DAĻA P

2014/74
01.12.2014.

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums 

Lēmums

LNP 2014/69
 13.11.2014.

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2015.gadā.

Nolikums

Lēmums pirmais Lēmums otrais Lēmums trešais Lēmums ceturtais

 LNP 2014/64
07.11.2014

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/63
23.10.2014. Ludzas Lielās sinagogas restaurācija.   Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas Tehniskais projekts ir sadalīts kārtās : PIRMĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 1.kārta” darbu apjomiem.

PIRMĀS kārtas darbi, kuri tiks veikti iepirkuma ietvaros, tiks finansēti no Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta 2009. – 2014.gada perioda programmas „Kultūras un dabas mantojuma saglabāšana un atjaunošana” neliela apjoma grantu shēmas „Kultūras mantojuma saglabāšana” projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācija un ebreju garīgā mantojuma atdzimšana” (Nr.EEZLV04/GSKMS/2013/09) līdzekļiem.

OTRĀ – Ludzas Lielās sinagogas restaurācija, 1.Maija ielā 30, Ludzā saskaņā ar izstrādātā tehniskā projekta „Ludzas Lielās sinagogas restaurācijas tehniskā projekta 2.kārta” darbu apjomiem.

OTRĀS kārtas darbi, kuri tiks veikti iepirkuma ietvaros, tiks finansēti no pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Nolikums

Būvdarbu apjomi Excel formātā:

Būvprojekta 1.kārtas tehniskā dokumentācija:

Būvprojekta 2.kārtas tehniskā dokumentācija:

21.11.2014. IUB PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU.

Piedāvājumu atvēršanas datums un laiks (termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi):

2014. gada 10. decembrī plkst. 10.00 !!!!

Konsolidēts nolikums

Jautājumi un atbildes

Lēmums

LNP 2014/58/EEZ
09.10.2014. “Mēbeļu izgatavošana, piegāde un uzstādīšana Ludzas novada iestāžu vajadzībām.”Nolikums Nolikums mebelem 2014 . 26 TS mebeles562014 specif. meb 56 spec meb 56 1 spec meb.3 lēmums lēmums mēb. 2014 LNP 2014/56
09.07.2014.

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/39
09.07.2014.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/46
09.07.2014.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/45
09.07.2014.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/44
09.07.2014.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/43
09.07.2014.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/42
09.07.2014.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/41
09.07.2014.

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/40
09.07.2014.

Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā. 

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/38
09.07.2014.

Dārzeņu un apstrādāto dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā. 

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/37
09.07.2014.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā. 

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/36
09.07.2014.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā. 

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/35
09.07.2014.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības ietādēm pilsētā.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/34
09.07.2014.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

Lēmumi

LNP 2014/33
09.07.2014.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums

Lēmums

LNP 2014/32
09.07.2014.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

Lēmumi

LNP 2014/31
30.06.2014.

Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

Jautājumi un atbildes

LNP 2014/29
09.04.2014.

Atklāts konkurss „Sporta preču un inventāra iegāde”

Nolikums

Piedāvājumu atv. datums – 2014. gada 14. aprīlis.

Nolikums ar grozījumiem

atv prot sporta preces

Lēmums

LNP 2014/16
25.03.2014.

„Datoru, datoru piederumu un biroja tehnikas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Nolikums

LNP 2014/17
21.03.2014.

Atklāts konkurss„Ludzas novada pašvaldības pasažieru autobusu un traktortehnikas

apkope un remonts” 

Nolikums

LNP 2014/14
19.03.2014.

Papildus iepirkums būvdarbiem objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”

15.04.2014. Iepirkuma nolikumā tika veikti grozījumi. Zemāk lasiet konsolidēto konkursa nolikumu (ar dzeltenu krāsu atzīmētas grozītās vietas)

Iepirkuma nolikuma jaunā redakcija

Nolikuma pielikumi MS Word formātā

Darbu apjomi MS Excel formātā

1. daļa

Parku iela

Stroda iela

2. daļa

Saules pulkstenis

Tehniskie risinājumi

2. daļa

Saules pulksteņa pamatu izbūve

Saules pulksteņa dizaina projekta vispārējā daļa

Saules pulksteņa dizaina projekta laukuma labiekārtojuma daļa 1

Saules pulksteņa dizaina projekta laukuma labiekārtojuma daļa 2

Saules pulksteņa dizaina projekta laukuma labiekārtojuma daļa 3

Saules pulksteņa dizaina projekta pielikumu daļa

paz. lēm. 27.05.

paz. par lēm. 30.05.

Iepirkuma nolikuma un pielikumu VECA REDAKCIJA

Nolikuma pielikumi:

1. pielikums. Pieteikums dalībai konkursā

2. pielikums. Informācija par pretendentu

3. pielikums. Tehniskās specifikācijas

4. pielikums. Informācija par pieredzi

5. pielikums. Informācija par tehniskajām spējām

6. pielikums. Informācija par apakšuzņēmējiem

7. pielikums. Apakšuzņēmēja apliecinājums

8. pielikums. Finanšu piedāvājums

Darbu apjomi MS Excel formātā

1. daļa

Parku iela

Stroda iela

2. daļa

Saules pulkstenis laukumā

 LNP 2014/15/ERAF
28.02.2014.

Datoru, datoru piederumu un biroja tehnikas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2014/10
27.01.2013.

Saimniecības preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm 2014. gadā.

Nolikums

LNP 2014/04
23.01.2013.

Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2014/03
20.01.2013.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts.

Nolikums

LNP 2014/02
16.01.2013.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2014/01
06.11.2013.

Atklāts konkurss „Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām”

Nolikums Komisijas Lēmums

LNP 2013/61
05.11.2013.

Atklāts konkurss “Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2014. gadā”

Nolikums

Atv. protokols

Lēmums

LNP 2013/60
29.10.2013.

Atklāts konkurss “Rekašova, Kr. Barona un Tirgus ielas rekonstrukcija, Ludzā, Ludzas novadā” tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

Atklāta konkursa nolikums (PDF formātā) Atbildes uz jautājumiem. Aktuālā versija 02.12.2013. Nolikuma pielikumi aizpildīšanai (Word formātā).Pretendentu uzmanībai: piedāvājumā obligāti jābūt aizpildītām visām būvdarbu apjomu pozīcijām (tām daļu pozīcijām, uz kurām Pretendents iesniedz piedāvājumu), kas ir iekļautas Nolikuma 7. pielikumā. 

Būvdarbu apjomi Excel formātā

Tehniskie projekti (ZIP formātā)

Rekašova iela

Kr.Barona iela

Tirgus iela

Komisijas lēmums PAZ.-P.-L.-3-IEL….

LNP 2013/59/ERAF
22.07.13. / 01.08.13. / 02.08.13. / 16.08.13.  Procedūru (pārtikas) dokumenti. Lēmumi. Lēmumi 1
pārtika 22. jūlijs pārtika 1. augusts pārtika 2. augusts    Komisijas lēmumi (pārtika) Nr. 2 16.08.13. Pārtikas. Komisijas lēmumi
 
28.06.2013.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām.

Nolikums

Atv.protokols

Lēmums

 LNP 2013/54
28.06.2013.  Dažādu pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā Nolikums Procedūras dokumenti LNP 2013/52
28.06.2013.

 Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/51
28.06.2013.

 Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/50
28.06.2013.

 Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/49
26.06.2013.

 Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/48
26.06.2013.

 Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/47
26.06.2013.

 Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pilsētā

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/46
26.06.2013.

 Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/45
18.06.2013

Dažādu pārtikas produktu un dzērienu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/43
18.06.2013

Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/42
18.06.2013

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/41
18.06.2013

Zivju un Zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/40
18.06.2013

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/39
18.06.2013

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

 LNP 2013/38
18.06.2013

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/37
18.06.2013

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm pagastos.

Nolikums Procedūras dokumenti

LNP 2013/36
 11.04.2013.

 Elektroenerģijas iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums
Nolikums ar grozījumiem Jautājumi un atbildes Procedūras dokumenti

LNP 2013/29
19.03.2013.

Atklāts konkurss „Tranzītceļa P49 Tālavijas ielas posma rekonstrukcija Ludzas pilsētā”, LNP 2013/25-ERAFIepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta Nr.3DP/3.2.1.2.0./12/APIA/SM/029 “Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā” darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.2. prioritātes „Teritoriju pieejamības un sasniedzamības veicināšana” 3.2.1. pasākuma „pieejamības un transporta sistēmas attīstība” 3.2.1.2. aktivitātes „Tranzītielu sakārtošana pilsētu teritorijās” ietvaros.Rekonstruējamais objekts – Tranzītceļa P49 posms no Tālavijas ielas 127 uz pilsētas centra pusi (0,6 km). Līguma izpildes laiks: 6 (seši) mēneši no būvdarbu līguma noslēgšanas brīža. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv

Nolikums

03.04.2013. IUB mājaslapā www.iub.gov.lv publicēts “PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM, IEPIRKUMA PROCEDŪRAS IZBEIGŠANU VAI PĀRTRAUKŠANU” Konsolidēts Nolikums

Atbildes uz jautājumiem Atbildes uz jautājumiem 19.04.2013. Jautājumi 23.04.2013. Atbildes uz jautājumiem 23.04.2013. Procedūras dokumenti

LNP 2013/25-ERAF
18.03.2013.

Atklāts konkurss “Ludzas pilsētas ģimnāzijas stadiona rekonstrukcija, Blaumaņa ielā 4, Ludzā, Ludzas novadā” identifikācijas Nr. LNP 2013/24. Kontaktpersonas – iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. +37165707133, fakss +37165707402, e-pasts: elena@ludza.lv Līguma izpildes laiks: no 2013. gada 3. jūnija līdz 2013. gada 16. augustam. Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 23. aprīlim plkst. 10:00, Ludzas novada pašvaldībā, Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, LV–5701, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu.

Nolikums https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/12/Nolikums-Stadions-Ludz—atkl.-konkurss1.doc Atbildes uz jautājumiem 19.04.2013.

 
05.03.2013.

Datoru, datoru iekārtu un piederumu iegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2013/23
04.03.2013.

Atklāts  konkurss „Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”.

Nolikums.

Iepirkumu līdzfinansē Eiropas Reģionālās attīstības fonds, Latvijas Valsts un Ludzas novada pašvaldība.

Iepirkums tiek veikts Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta „Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros.

Darbības programma 2007.-2013. gadam „Infrastruktūra un pakalpojumi”

            3.6. prioritāte „Policentriska attīstība”

            3.6.2. pasākums „Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”

            3.6.2.1. aktivitāte „Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”

Pretendenti piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 10. aprīlim plkst. 10:00 Ludzā, Raiņa ielā 16, LV–5701, Ludzas novada pašvaldībā, 3.stāvā, kabinetā Nr. 312, pie sekretāres iesniedzot personīgi vai pa pastu.

Piedāvājumu vērtēšanas kritērijs – zemākā cena katrā procedūras priekšmeta daļā.Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre Jeļena Kigitoviča, tel. 65707133, fakss 65707402, e-pasts: elena@ludzaspils.lv

14.03.2013. IUB mājas lapā publicēts PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM

IV.3.4.) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus – 10/04/2013. plkst. 14:00.

IV. 3.5.) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi – 10/04/2013. plkst. 14:00.

IV.3.8.) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta – 10/04/2013. plkst. 14:00.

Nolikums ar 14.03.2013. grozījumiem 

Atbildes uz jautājumiem

2013. gada 10. aprīļa atvēršanas sēdes protokols

Procedūras dokumenti

LNP 2013/21/ERAF
11.02.201

Atklāts konkurss “Ludzas pilsētas ielu un laukuma rekonstrukcija”.

Nolikums http://www.iub.gov.lv/pvs/show/307579   Būvdarbu apjomi:

►    1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai

►   1. Maija ielas rekonstrukcija posmā no M.Ezerkrasta ielas līdz Baznīcas ielai (elektroapgādes apjomi)

►   1. maija ielas posmā no Kr.Baronas ielas līdz Tirgus ielai rekonstrukcija

►   1.maija ielas posmā no Kr.Baronas ielas līdz Tirgus ielai rekonstrukcija (elektroapgādes apjomi)

►   Ezera šķērsielas rekonstrukcija

►   Ezera šķērsielas rekonstrukcija ( elektroapgādes apjomi )

►   Liepājas ielas  posmā no tilta pāri Garbāru upei līdz Raiņa ielai rekonstrukcija

►   Liepājas ielas  posmā no tilta pāri Garbāru upei līdz Raiņa ielai rekonstrukcija (elektroapgādes apjomi)

►   Raiņa ielas rekonstrukcija posmā no Liepājas ielas līdz Dagdas ielai

►   Parku ielas rekonstrukcija

►   Rūpniecības ielas rekonstrukcija

►   Rūpniecības ielas rekonstrukcija (elektroapgādes apjomi)

►   Laukuma rekonstrukcija pie Ludzas novada ēkas Raiņa un Stacijas ielu krustojumā

Procedūra tiek veikta Eiropas Reģionālās attīstības fonda projekta “Transporta infrastruktūras sakārtošana uzņēmējdarbības veicināšanai un tūrisma attīstībai Ludzas pilsētā” ietvaros. Darbības programma 2007. -2013. gadam “Infrastruktūra un pakalpojumi”, 3.6. prioritāte “Policentriska attīstība”, 3.6.2. pasākums “Komplekss atbalsts novadu pašvaldību izaugsmes sekmēšanai”, 3.6.2.1. aktivitāte “Atbalsts novadu pašvaldību kompleksai attīstībai”.  

Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi:15.03.2013. plkst. 10.00.

Kontaktpersona: Iepirkumu komisijas sekretāre – Jeļena Kigitoviča, tālr. 65707133, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

Darba apjomi un projektētāju izstrādātie būvprojekti ir pieejami (digitālā CD formātā).

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem

Atbildes uz jautājumiem 14.03.2013.

Atbildes-uz-jaut–jumiem-14.03.2013.1.doc

Pielikumā: Atbildes uz jautājumiem

                https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/12/lampa22.jpg

               https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/12/Specifikacija-un-darbu-apjomi-ELT-Parku-iela.xls

Atbildes uz jautājumiem 19.03.2013. https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/12/Atbildes-uz-jaut–jumiem1234565.doc

Atbildes uz jautājumiem https://ludzasnovads.lv/wp-content/uploads/2012/12/atb-uz-jaut….doc

Atbildes uz jautājumiem 10.04.2013.

Atbildes uz jautājumiem 11.04.2013.

Jautājums par Nolikumu

Atbilde uz jautājumu par Nolikumu 11.04.2013.

Atbilde uz jautājumu 12.04.2013.

12.03.2013. IUB mājas lapā publicēts PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM  !!!

IV.3.4.) Nosacījumi, lai saņemtu iepirkuma procedūras dokumentus – 10/04/2013.  plkst. 10:00. IV. 3.5.) Termiņš, līdz kuram iesniedzami piedāvājumi – 10/04/2013. plkst. 10:00. IV.3.8.) Piedāvājumu atvēršanas datums, laiks un vieta – 10/04/2013. plkst. 10:00. 22.03.2013. IUB mājas lapā publicēts PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM !!! 28.03.2013. IUB mājas lapā publicēts PAZIŅOJUMS PAR GROZĪJUMIEM !!!  

28.03.2013.

ATKLĀTA KONKURSA NOLIKUMS (KONSOLIDĒTS)

Nolikums   Procedūras dokumenti

LNP 2013/04/ERAF
21.12.2012.

Saimniecības preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestādēm 2013. gadā

Nolikums

Piedāvājumus var iesniegt līdz 2013. gada 23. janvārim plkst. 10.00. Kontaktpersona: iepirkumu komisijas sekretāre – Jeļena Kigitoviča, tālr. 65707133, e-pasts: elena@ludzaspils.lv.

Informācija pretendentiemQ

LNP 2012/57
20.12.2012.

Kancelejas preču piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām

Nolikums,  Nolikums ar grozījumiem

LNP 2012/58
06.12.2012.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts

Nolikums

LNP 2012/56
22.11.2012.

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2013. gadā.

Nolikums

LNP 2012/54
20.11.2012.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2012/52
15.10.2012

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2013.gadā.

Nolikums

LNP 2012/46
08.10.2012

Marķētās dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2012/45
29.06.2012.

Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/41
29.06.2012.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/40
29.06.2012.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/39
29.06.2012.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/38
27.06.2012.

Dažādu pārtikas produktu un dzērienu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/37
27.06.2012.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/36
27.06.2012.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/35
27.06.2012.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pilsētā.

Nolikums

LNP 2012/34

22.06.2012.

Zivju un zivju izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/237019

LNP 2012/33

22.06.2012.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/237001

LNP 2012/32

22.06.2012.

Pusfabrikātu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236982

LNP 2012/30

21.06.2012.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236997

LNP 2012/31

21.06.2012.

Piena produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236729

LNP 2012/29

21.06.2012.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236707

LNP 2012/28

21.06.2012.

Dažādu pārtikas produktu un dzērienu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236649

LNP 2012/27

21.06.2012.

Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām pagastos.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/236615

LNP 2012/26

20.06.2012.

„Tranzītceļa P 49 ielu posmu rekonstrukcija Ludzas pilsētā”

Nolikums

LNP 2012/25/ERAF

01.06.2012.

“Būvdarbu veikšana ERAF līdzfinansētā projekta „Ūdenssaimniecības attīstība Ludzas novada Nirzas pagasta Nirzas ciemā” ietvaros ”

 Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/233256

Nolikums Jautājumi un atbildes

LNP 2012/22/ERAF

20.04.2012.

“Tālavijas ielas rekonstrukcija posmā no pilsētas robežas līdz Tālavijas ielai 127, Ludzā, Ludzas novadā” 

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/227058

Jautājumi un atbildes.

1. jautaj_un_atbild.doc 2. IEV._INT._JAUT..doc

LNP 2012/17/ERAF/EKPI

01.03.2012.

Tālavijas ielas rekonstrukcija posmā no pilsētas robežas līdz Tālavijas ielai 127, Ludzā, Ludzas novadā.

Nolikums

LNP 2012/08-ERAF

03.02.2012.

Malkas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums

LNP 2012/05

24.01.2012.

Elektroenerģijas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/217120

LNP 2012/01

08.12.2011.

Kompleksi risinājumi siltumnīcefekta emisiju samazināšanai Ludzas novada pašvaldības ēkās.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/211775

Jautajumi

LNP 2011/81 KPFI

16.11.2011.

Ludzas novada pašvaldības autotransporta tehniskā apkope un remonts.

Nolikums Paziņojums parplānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/208483

LNP 2011/80

11.11.2011.

Ludzass novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2012.gadā.

Nolikums 

Pielikumā autoceļu kartes: Brigu_pagasts.pdf , Ludzas_ielas.pdf , Cirmas_pagasts.pdf , Istras_pagasts.pdf , Isnaudas_pagasts.pdf , Nirzas_pagasts.pdf , Nuksu_pagasts.pdf , Pildas_pagasts.pdf , Purenu_pagasts.pdf .

Paziņojums par plānoto līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/207943

LNP 2011/79

31.10.2011.

„Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā”

Nolikums Precizējumi 

Nolikums (ar 2011. gada 28. novembra grozījumiem)

Konsolidets nolikums

Grozījumu un precizējumu teksts. 05.12.2011._Grozijumi_un_precizejumi.doc 27.12.2011. Precizējumi. Precizejumi_27.12.2011….doc

LNP 2011/75- ERAF

31.10.2011.

Marķētas dīzeļdegvielas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/206288

LNP 2011/76

06.10.2011.

Jauna traktora ar komunālo lāpstu iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/203779

LNP 2011/72

18.07.2011.

Ceļu un ielu rekonstrukcija Brigu pagastā, Ludzas novadā.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu https://www.iub.gov.lv/pvs/show/192320

LNP 2011/55 ELFLA
28.06.2011.

Latgales ielas rekonstrukcija posmā no Stacijas ielas līdz Krāslavas ielai, Ludzā, Ludzas novadā.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/192320 jautaj._atkl._konk._1.doc Nolikums.doc.precez..doc Atbilde_uz_jautaj._21.07..doc

LNP 2011/49-ERAF
01.06.2011.

Dažādu pārtikas produktu un dzērienu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu. https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189406

LNP 2011/36
01.06.2011.

Apstrādātas un ilglaicīgai glabāšanai sagatavoto zivju piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu. https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189404

LNP 2011/35
01.06.2011.

Svaigu augļu un dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu. https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189401

LNP 2011/34
01.06.2011.

Dārzeņu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajdazām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189397

LNP 2011/33
31.05.2011.

Piena produkti piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189361

LNP 2011/32
31.05.2011.

Pusfabrikātu un subproduktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189358

LNP 2011/31
31.05.2011.

Desu un gaļas izstrādājumu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189348

LNP 2011/30
31.05.2011.

Svaigas gaļas piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: https://www.iub.gov.lv/pvs/show/189343

LNP 2011/29
07.04.2011

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/182275

LNP 2011/20
01.03. 2011. Pasūtītājs: SIA LUDZAS APSAIMNIEKOTĀJS Paziņojums par līguma slēgšanas tiesību piešķiršanu Atbildes-2 Atbildes uz pretendentu jautājumiem. Sludinājums. Nolikums. PIELIKUMS NR.1. PIELIKUMS NR.2. TEHNISKIE NOTEIKUMI. TEHNISKIE NOTEIKUMI TEHNISKIE NOTEIKUMI TEHNISKIE NOTEIKUMI TEHNISKIE NOTEIKUMI PAU. Ekspluatācijas un Apkopes Noteikumi Mehāniskā un tehnoloģiskā procesa aprīkojuma darbi, ieskaitot saistītos cauruļvadus Elektriskie un mēraparatūras un vadības iekārtu montāžas darbi Vispārīgās prasības būvdarbiem (būves un iekārtas) Konstrukciju tērauda un dzelzs darinājumi Vispārīgās prasības būvdarbiem (tīkli) Vispārējās Ieviešanas Prasības Darbu sastāvs un īpašās pasūtītāja prasības.  
23. 02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Briģu pamatskolas, Nirzas pamatskolas un Veco laužu aprūpes mājas „Raipole”, vajadzībām.

Nolikums. Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/174084

LNP 2011/14
23. 02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Istras pagasta PII, Rundēnu pagasta PII un Istras pagasta vidusskolas vajadzībām.

Nolikums. Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/174070

LNP 2011/13
23. 02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības Pildas pagasta PII, Ņukšu pamatskolas un Pildas pamatskolas vajadzībām.

Nolikums Papildus informācija Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/174062

LNP 2011/12
23. 02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada bērnu nama-patversmes vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/174028

LNP 2011/11
22.02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Ludzas pilsētas 4. PII „Pasaciņa”, Ludzas SPII „Rūķītis”, Ludzas pilsētas 3. PII„Namiņš” vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/173962

LNP 2011/09
22. 02. 2011.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/173978

LNP 2011/10
28. 01. 2011.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/170789

LNP 2011/04
28. 12. 2010.

Būvuzraudzības pakalpojumi objektā „Tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā.

Nolikums Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/167617

LNP 2010/50/ERAF
28. 12. 2010.

Tranzītceļa P49 Latgales ielas posma no Kr. Barona ielas līdz Latgales šķērsielai rekonstrukcija Ludzas pilsētā.

Nolikums Precizējums Atbildes uz jautājumiem Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/167564

LNP 2010/49/ERAF
01. 12. 2010.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Instrukcija pretendentiem. Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/164244

LNP 2010/ 46

16. 11. 2010.

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2011.gadā.

Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/162362 Instrukcija pretendentiem.

LNP 2010/44

27. 08. 2010.

Gaļas un gaļas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības iestāžu vajadzībām.

Instrukcija pretendentiem Paziņojums par plānoto līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/153548

Atbilde uz pretendenta jautājumu

LNP 2010/39
20.05. 2010.

Mazā Ezerkrasta ielas rekonstrukcija.

Nolikums (jaunā redakcija) Grozījumi Nolikumā Nolikums.

B.A Nr. 1.1. B.A. Nr.1.2. B.A. Nr. 2.1. (pareizais) B.A. Nr. 2.2. B.A. Nr.3.1.,3.2. Atslega Atver Ludzu

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/142300

Atbildes uz pretendentu jautājumiem.

LNP 2010/25
12. 05. 2010.

Malkas piegāde Ludzas novada iestāžu vajadzībām.

Instrukcija pretendentiem Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/140945

LNP 2010 /22
09. 03. 2010.

Rundēnu skolas ēkas rekonstrukcija par aprūpes centru.

Nolikums.

Būvdarbu apjomi: Elektroinstalācija. Ēkas fasādes apdare. Vispārbūvniecības darbi. Zibensaizsardzība un zemējuma kontūri. Jumta renovācija. Apkure, vēdināšana.

Ugunsdzēsības sinalizācija un izziņošanas sistēma.

Ūdensvads un kanalizācija.

Ūdensapgādes un kanalizācijas ārējie tīkli.

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/133237

Atbilde uz prtendentu jautājumiem-3.

Atbildes uz pretendentu jautājumiem.

Atbilde uz pretendentu jautājumiem- 2.

LNP 2010/10
08. 02. 2010.

Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu:

LNP 2010/06
18. 01. 2010.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada sociālās aprūpes centra „Ludza” vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/128259

LNP 2010/04
14. 01. 2010.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada bērnu nama-patversmes vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/128087

LNP 2010/02
04. 01. 2010.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Briģu pamatskolas, Nirzas pamatskolas un Veco laužu aprūpes mājas „Raipole”, vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/126793

LNP 2009/39
30. 12. 2009.

Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības Pildas pagasta PII, Ņukšu pamatskolas un Pildas pamatskolas vajadzībām.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/126593

LNP 2009/38
28. 12. 2009. Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Istras pagasta PII, Rundēnu pagasta PII un Istras pagasta vidusskolas vajadzībām.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/126215

Atbilde uz pretendenta jautājumu

LNP 2009/37
18. 12. 2009.

„Pārtikas produktu piegāde Ludzas novada pašvaldības: Ludzas pilsētas 4. PII „Pasaciņa”, Ludzas SPII „Rūķītis”, Ludzas pilsētas 3. PII„Namiņš” vajadzībām”.

Nolikums

Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/122638

Atbilde uz pretendenta jautājumu.

LNP 2009/36
08. 12. 2009. „Degvielas iegāde Ludzas novada pašvaldības vajadzībām” .

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/119880

LNP 2009/32
24. 11. 2009. Ludzas pilsētas ietvju, brauktuvju, zālienu un apstādījumu uzturēšana un apsaimniekošana.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/100845

LNP 2009/29
13. 11. 2009.

Ludzas novada ielu un ceļu ikdienas uzturēšana 2010.gadā.

Nolikums Paziņojums par līgumu: http://www.iub.gov.lv/pvs/show/96140

LNP 2009/27