LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības attīstības programma 2018. -2024. gadam

Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024.gadam apstiprināšanu

Ludzas novada pašvaldība paziņo, ka 2018.gada 22.februāra Ludzas novada domes sēdē (sēdes protokola Nr. 3, 7.§) tika apstiprināta Ludzas novada attīstības programma 2018.-2024.gadam.

Ludzas novada attīstības programmas izstrādātājs ir Ludzas novada pašvaldības Attīstības un nekustamā īpašuma nodaļa. Adrese – Ludzas novads, Ludza, Raiņa iela 16, tālruņa numurs – 65707134.

LUDZAS NOVADA ATTĪSTĪBAS PROGRAMMAS 2018 – 2024. GADAM IV daļa INVESTĪCIJU PLĀNS 2019. – 2021. GADAM

Pārējie investīciju projekti

Kārsavas novada Attīstības programma Investīciju plāns 2019. – 2025.gadam

Ciblas novada Attīstības programma Investīciju plāns 2019. – 2025.gadam

Zilupes novada Attīstības programmas Investīciju plāns 2021.-2025. gadam

Par Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam Investīciju plāna aktualizāciju


Ludzas novada attīstības programma 2018.-2024. gadam

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam

II daļa – Stratēģiskā daļa

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam

III daļa – Rīcības plāns 

Rīcības plāns (Aktualizēts)

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam

VI daļa – Investīciju plāns 2018. – 2020. gadam

Investīciju plāns (Aktualizēts)

Pārējie invesīciju objekti

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam

V daļa – Īstenošanas uzraudzības un kontroles kārtība

Ludzas novada attīstības programmas 2018.-2024. gadam

VI daļa – Pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem