LV EN

Piektdiena, 2023. gada 27. janvāris
Ildze, Ilze, Izolde
Ludza
Mostly cloudy
0°C
 
A A A

Ludzas novada pašvaldības attīstības programma 2011.-2017.gadam

 
Ludzas novada attīstības programma 2011.-2017.gadam:

Pašreizējas situācijas raksturojums un analīze
Stratēģiskā daļa
Attīstības programmas īstenošanas uzraudzības kārtība un pārskats par sabiedrības līdzdalības pasākumiem

Rīcības plāni:

 Investīciju plāni:

Pielikumi

Stratēģiskās ietekmes uz vides novērtējums   Vides pārskats 


Ludzas novada domes lēmumi:

  • Lēmums par Par  Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (22.07.2017.)
  • Lēmums par Par  Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (22.09.2016.)
  • Lēmums par Par Investīciju plāna 2015.-2017.gadam aktualizāciju (21.06.2016.)
  • Lēmums par Rīcības plāna 2015.-2017.gadam apstiprināšanu (23.04.2015.)
  • Lēmums  Par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam un Vides pārskata galīgās redakcijas apstiprināšanu (10.05.2011.)

Informatīvais ziņojums par Ludzas novada attīstības programmu 2011. – 2017. gadam


Paziņojumi :

  • Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011. – 2017.gadam galīgās redakcijas un vides pārskata galīgās redakcijas nodošanu Latgales plānošanas reģionam, LR Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijai un Vides pārraudzības valsts birojam atzinuma saņemšanai
  • Paziņojums par Ludzas novada attīstības programmas 2011.-2017.gadam un vides pārskata 1.redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai
  • Paziņojums par plānošanas dokumenta „Ludzas novada attīstības programma 2011. – 2017.gadam” izstrādes uzsākšanu

Anketas

Anketēšanas apkopojums