LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Mostly cloudy
-1°C
 
A A A

Noteikumi

Sabiedrības ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra” kapitāla daļu pārdošanas noteikumi

Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi

Par Ludzas novada pašvaldības budžeta izstrādāšanas, apstiprināšanas, izpildes un kontroles kārtību

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.2/2021 “Kārtība, kādā pašvaldība norēķinās par pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem”

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.3/2021 “Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novadā”

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru

Noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”

Nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu Ludzas novada Tūrisma centra darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi

Noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas kārtība Ludzas novada pašvaldībā”

Ludzas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība

Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi

Noteikumi Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Noteikumi Nr.1 Kārtība, kādā Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Noteikumi Nr. 2 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”

Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (publicēti 03.03.2015.)

NOTEIKUMI “Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība

Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 10.oktobra noteikumi “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (publicēti 11.10.2017.)