LV RU EN

Piektdiena, 2021. gada 22. oktobris
Irīda, Īrisa
Ludza
Cloudy
6°C
 
A A A

Noteikumi

Ludzas novada pašvaldības atbalsta sportam pieteikumu izvērtēšanas komisijas noteikumi (Aktuālā redakcija uz 29.12.2020)

Noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas kārtība Ludzas novada pašvaldībā”

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru (Aktuālā redakcija uz 26.06.2020)

Ludzas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība

Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu uzturēšanas klases 2016. – 2017. gada ziemā

Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu vasaras sezonas uzturēšanas klases 2016. gadā

Ludzas novada pašvaldības autoceļu uzturēšanas klases 2015. – 2016. gada ziemas periodā

Ludzas novada pašvaldības ceļu un ielu vasaras sezonas uzturēšanas klases 2015. gadā

Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi

Noteikumi „Kārtība, kādā noris atklāta balsošana ar vēlēšanu zīmēm’’

Noteikumi Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Noteikumi Nr.1 Kārtība, kādā Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Noteikumi Nr. 2 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”

Noteikumi par J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē

Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (publicēti 03.03.2015.)

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Ludzas novadā (aktuālā redakcija uz 29.03.2019.)

NOTEIKUMI PAR LUDZAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (publicēti 29.08.2016.)

NOTEIKUMI PAR LUDZAS MŪZIKAS PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (Aktuālā redakcija uz 01.10.2017.)

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtības noteikumi (publicēti 24.03.2017.)

Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 10.oktobra noteikumi “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (publicēti 11.10.2017.)

Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtības noteikumi (publicēti 03.04.2019)

coloring.cool