LV RU EN

Ceturtdiena, 2022. gada 26. maijs
Varis, Eduards, Edvards
Ludza
Showers
10°C
 
A A A

Noteikumi

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību nomas piešķiršanas kārtības noteikumi

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.2/2021 “Kārtība, kādā pašvaldība norēķinās par pašvaldības neizīrētajiem dzīvokļiem”

Ludzas novada pašvaldības noteikumi Nr.3/2021 “Par autoceļu fonda programmas mērķdotācijas izlietošanas kārtību pašvaldības ielu un ceļu uzturēšanas finansēšanai Ludzas novadā”

Noteikumi par kārtību, kādā piešķiramas naudas balvas par izciliem sasniegumiem kultūrā, sportā, un naudas balvu apmēru

Noteikumi “Par pašvaldības atbalstu sporta veicināšanai Ludzas novadā”

Nomas objekta – nekustamā īpašuma/telpu Ludzas novada Tūrisma centra darbības nodrošināšanai – piedāvājumu atlases noteikumi

Noteikumi “Nekustamā īpašuma nodokļa administrēšanas un parāda piedziņas kārtība Ludzas novada pašvaldībā”

Ludzas pilsētas ielu uzturēšanas un lietošanas kārtība

Ludzas novada pašvaldības neapdzīvojamo telpu nomas maksas noteikumi

Noteikumi Bērnu reģistrācijas un uzņemšanas kārtība Ludzas novada pašvaldības Ludzas pilsētas pirmsskolas izglītības iestādēs

Noteikumi Nr.1 Kārtība, kādā Ludzas novada pašvaldības amatpersonas un darbinieki izmanto pašvaldības mantu un finanšu resursus

Noteikumi Nr. 2 “Ludzas novada pašvaldības kapitālsabiedrību un kapitāla daļu privātā kapitālsabiedrībā un publiski privātā kapitālsabiedrībā pārvaldības noteikumi”

Noteikumi par J. Soikāna Ludzas mākslas skolas audzēkņu vecāku līdzfinansējumu izglītības programmas apguvē

Noteikumi “Par reprezentācijas izdevumu uzskaites un norakstīšanas kārtību” (publicēti 03.03.2015.)

NOTEIKUMI “Par Ludzas novada pašvaldības amatpersonu (darbinieku) komandējumiem un darba braucieniem”

Iepirkumu plānošanas un organizēšanas kārtība Ludzas novadā (aktuālā redakcija uz 29.03.2019.)

NOTEIKUMI PAR LUDZAS NOVADA BĒRNU UN JAUNIEŠU CENTRA AUDZĒKŅU VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU INTEREŠU IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (publicēti 29.08.2016.)

NOTEIKUMI PAR LUDZAS MŪZIKAS PAMATSKOLAS IZGLĪTOJAMO VECĀKU LĪDZFINANSĒJUMU PROFESIONĀLĀS IEVIRZES IZGLĪTĪBAS PROGRAMMĀS (Aktuālā redakcija uz 01.10.2017.)

Ludzas novada pašvaldības medību tiesību piešķiršanas kārtības noteikumi (publicēti 24.03.2017.)

Ludzas novada pašvaldības 2017.gada 10.oktobra noteikumi “Kārtība, kādā nominē kandidātus valdes locekļu amatiem kapitālsabiedrībās, kurās Ludzas novada pašvaldībai kā dalībniekam ir tiesības izvirzīt valdes locekļus” (publicēti 11.10.2017.)

Ludzas novada pašvaldības izglītības iestāžu vadītāju profesionālās darbības novērtēšanas kārtības noteikumi (publicēti 03.04.2019)

coloring.cool