LV RU EN

Otrdiena, 2022. gada 27. septembris
Ilgonis, Ādolfs
Ludza
Sunny
13°C
 
A A A

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Reģistrācijas Nr. 50003367381

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Tālrunis: 65707202

 

Informācija par kapitālsabiedrību, atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 36. pantam

 

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

(maza kapitālsabiedrība)

 

  • kapitālsabiedrības firma, juridiskā adrese, pamatkapitāla lielums un atvasinātas publiskas personas līdzdalības apmērs

Sabiedrība ar ierobežotu atbildību “Ludzas tūrisma aģentūra”

Juridiskā adrese: Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Pamatkapitāls: 15336 EUR

Ludzas novada pašvaldības līdzdalības apmērs: 31,48 %

  • atvasinātas publiskas personas līdzdalības atbilstība šā likuma 4.panta pirmās daļas nosacījumiem un vispārējais stratēģiskais mērķis

Ludzas novada pašvaldības līdzdalība SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” atbilst Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 4.panta pirmās daļas un Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.panta pirmās daļas 2.punkta nosacījumiem.

Vispārējais stratēģiskais mērķis – radīt jaunus, konkurētspējīgus un kvalitatīvus tūrisma pakalpojumus, veidot Ludzas novadu par atpazīstamu, atraktīvu un ģimenei draudzīgu atpūtas vietu Latgales reģiona ģeogrāfiskajā centrā. Veicināt pozitīva Ludzas tēla veidošanu, popularizēt Ludzas novada nemateriālo kultūras mantojumu un vietējās tradīcijas, veicināt vietējās kopienas izpratni par tūrisma nozari un rosināt cilvēkos vēlmi piedalīties novadu tūrisma attīstībā, sekmēt sadarbību ar Ludzas novada pašvaldības Tūrisma informācijas centru un tūrisma uzņēmējiem, aktīvi sadarboties ar kaimiņu novadiem un to pašvaldībām.

(Ludzas novada domes 28.12.2015. sēdes lēmums “Par Ludzas novada domes tiešo līdzdalību kapitālsabiedrībās” (protokols Nr.18, 40.§))

  •  kapitālsabiedrības līdzdalība citās sabiedrībās

Nav

  • atvasinātas publiskas personas kapitāla daļu turētāja pārstāvis kapitālsabiedrībā

Ludzas novada pašvaldības izpilddirektors Sergejs Jakovļevs.

  • kapitālsabiedrības apstiprināts gada pārskats

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2020. gada pārskats

  • kapitālsabiedrības izmaksātās dividendes atvasinātai publiskai personai un veiktie maksājumi valsts budžetā un pašvaldības budžetos (tai skaitā atskaitījumi un nodokļu maksājumi)

Dividendes nav izmaksātas.

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” veiktās iemaksas valsts un pašvaldības budžetā 2020.gadā:

Valsts kopbudžetā:

4.93 tūkst. EUR, t.sk.:

Iedzīvotāju ienākuma nodoklis – 0.97 tūkst. EUR

Valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas – 3.95 tūkst. EUR

Ludzas novada pašvaldības budžetā:

Nekustamā īpašuma nodoklis – 213.74 EUR

  • ziņas, ka atvasināta publiska persona paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Nav paredzēts

  • ziņas par uzsākto kapitālsabiedrības reorganizāciju vai pārveidi

Nav uzsākta

  • citas ziņas, ko atvasināta publiska persona uzskata par nepieciešamu publiskot

Nav