LV EN

Otrdiena, 2023. gada 31. janvāris
Tekla, Violeta
Ludza
Partly cloudy
-1°C
 
A A A

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra”

Informācija par kapitālsabiedrību sagatavota atbilstoši Publiskas personas kapitāla daļu un kapitālsabiedrību pārvaldības likuma 58. pantam

Juridiskā adrese

Baznīcas iela 42, Ludza, Ludzas novads, LV-5701

Reģistrācijas numurs

50003367381

Kapitālsabiedrības grupa*

mazā kapitālsabiedrība

Pamatkapitāls, EUR

15 336

Pašvaldības līdzdalība, %

44.44444 %

Līdzdalības atbilstība VPIL**

Neatbilst atbilst 88. pantam 1. daļai

Līdzdalība citās sabiedrībās

nav

Kapitāldaļu turētāja pārstāvis

Sergejs Jakovlevs

Izmaksātās dividendes, EUR

0

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” gada pārskati

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2021.gada pārskats

SIA “Ludzas tūrisma aģentūra” 2020.gada pārskats

2021.gadā veiktie maksājumi valsts un pašvaldības budžetos

 

Ziņas par to, vai pašvaldība ir paredzējusi izbeigt līdzdalību kapitālsabiedrībā

Ludzas novada domes 31.03.2022. sēdes lēmums “Par līdzdalības pārvērtēšanu kapitālsabiedrībā “Ludzas tūrisma aģentūra”” (protokols Nr.7, 43.§)

Tīmekļa vietne

nav

E-pasts

 

Valdes loceklis (Vārds, Uzvārds, kontakttālrunis)

Ēriks Kondrāts, 29123749

Atbilstoši 2020.gada 4.februāra Ministru kabineta noteikumiem Nr. 63
** Atbilstoši Valsts pārvaldes iekārtas likuma 88.pantam